1.6 Toezicht op hedge funds

"Zicht op de handel en wandel van deze snelle jongens en meisjes."

Morningstar 21 mei, 2012 | 12:36
Facebook Twitter LinkedIn
Hedge funds worden door toezichthouders als risicovolle fondsen beschouwd die ongebruikelijke strategieën toepassen en in exotische producten beleggen (risicovoller dan traditionele beleggingsfondsen). Daarom schrijft de Securities and Exchange Commission (SEC) in de Verenigde Stat

en voor dat iemand een ‘accredited investor’ moet zijn voordat hij in een hedge fund mag beleggen.
Daarbij worden bepaalde eisen gesteld aan iemands financiële status. Met dit voorschrift van de SEC worden beleggers enigszins tegen zichzelf in bescherming genomen.

Veel hedge funds gaan nog verder met hun eisen aan beleggers en stellen eigen definities op voor ‘qualified purchasers’. Om ‘gekwalificeerd’ te zijn om in het fonds te mogen beleggen moet iemand bijvoorbeeld minimaal 5 miljoen dollar aan belegbaar vermogen hebben. Sommige hedge funds vragen beleggers om minimaal 1 tot 5 miljoen doller in te leggen.

AFM
In Nederland vallen beleggingsfondsen onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hedge funds nog niet, maar wet- en regelgeving is onderweg. Uiterlijk op 21 juli 2013 moet de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen, de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFM-richtlijn; zie  ook paragraaf 1.2 over regelgeving rond hedge funds), in Nederlandse wet omgezet zijn.
Het wetsvoorstel dat het ministerie van Financiën op basis van de AIFM-richtlijn heeft gemaakt ligt inmiddels bij de Tweede Kamer. Het voorstel houdt in dat DNB toezicht gaat houden op hoe gezond een instelling is en welke risico's er spelen. De AFM gaat toezien op het gedrag van hedge funds en de producten die ze aanbieden.

"Ik wil meer zicht op de handel en wandel van deze snelle jongens en meisjes. Zo kan ik zien wat zich afspeelt achter de schermen en komen we later niet voor verrassingen te staan", aldus -inmiddels demissionair- Minister Jan Kees de Jager over zijn wetsvoorstel 

Vergunningsplicht
Net als gewone beleggingsfondsen zijn hedge funds vergunningsplichtig (moeten ze een vergunning van de AFM hebben). Vrijstelling van die vergunning is er als de eerste inleg minimaal 100.000 euro bedraagt of als aantal deelnemers aan het fonds de honderd niet overstijgt. Ze hebben in dat geval ook geen prospectusplicht. Beleggers die minimaal 100.000 euro kunnen beleggen worden geacht –enigszins- professioneel te zijn. Indirect is er wel bescherming van beleggers via de zorgplicht die banken en vermogensbeheerders hebben. Zij moeten nagaan of een bepaald beleggingsproduct geschikt is voor een klant.

Bekijk ook de andere paragrafen in deze cursus beleggen in hedge funds. 

1.1 Wat is een hedge fund - definitie

1.2 Wat is een hedge fund - nog meer definitie

1.3 Wat is een hedge fund - categorieën

1.4 Wat is een hedge fund - alfa, bèta en de fondsmanager

1.5 Hedge funds versus traditionele beleggingsfondsen
Facebook Twitter LinkedIn
 • 4.3 Scalping 4.3 Scalping

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: s...

 • 4.2 Pairs trading 4.2 Pairs trading

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: p...

 • 3.8 Index arbitrage 3.8 Index arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: i...

 • 4.1 Option arbitrage 4.1 Option arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: o...

 • 4.0 Merger arbitrage 4.0 Merger arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: m...

 • ...Zoek in het artikelarchief

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten