2.1 Hedge funds: een aparte vermogensklasse of niet

Vormen hedge funds een eigen vermogensklasse of zijn ze een andere manier om traditionele vermogensklassen als aandelen, obligaties en cash te beheren?

Morningstar 21 mei, 2012 | 15:09
Facebook Twitter LinkedIn
Eén van de grotere discussies in de hedge fund wereld is of hedge funds een andere, nieuwe vermogensklasse vertegenwoordigen of dat ze eenvoudigweg een andere manier zijn om traditionele vermogensklassen als aandelen, obligaties en cash te beheren.
De komende paragrafen gaan in op de argumenten voor en tegen de stelling dat hedge funds een eigen vermogensklasse vormen.

Het argument dat hedge funds een aparte, unieke vermogensklasse zijn komt voort uit het gegeven dat hedge fund managers hun fondsen ontwerpen met totaal andere risico- en rendementprofielen dan traditionele vermogensklassen. Het idee van een belegging die ontworpen is om elk jaar 6 tot 8 procent rendement te genereren, jaar in jaar uit en los van economische ontwikkelingen en de rentestand, betekent dat deze belegg

ing volledig afwijkt van al het andere. Door dit  afwijkende risico-rendementprofiel hoort het thuis in een andere, eigen vermogensklasse.

Maar niet elke hedge fund manager zet zijn fonds zo op om anders dan de financiële markten te presteren. Hedge funds vallen in het algemeen in twee categorieën: 'absolute-return funds' en 'directional funds'. Dit onderscheid is ook al in paragaaf 1.3 aan bod gekomen. Paragraaf 2.2 gaat dieper in op deze twee groepen hedge funds en hun afzonderlijke risco- en rendementoverwegingen.

Bestudeer ook de andere delen van de cursus beleggen in hedge funds

Deel 1 - Wat is een hedge fund
1.1 Wat is een hedge fund – definitie 
Over wat een hedge fund en hoe het te werk gaat bestaat nog altijd veel verwarring

1.2 Wat is een hedge fund – nog meer definitie
Wat betekenen de termen 'beperkt gereguleerd' en 'hedge' in de definitie van hedge fund?

1.3 Wat is een hedge fund - categorieën
Wat is het verschil tussen absolute-return en directional hedge funds?

1.4 Wat is een hedge fund - alfa, bèta en de fondsmanager
Welke waarde voegt een manager toe aan een hedge fund?

1.5 Hedge funds versus traditionele beleggingsfondsen
Een belegger kan al snel de indruk krijgen dat een hedge fund een traditioneel beleggingsfonds is, alleen dan met een hoger rendement. Niets is minder waar.

1.6 Toezicht op hedge funds
"Zicht op de handel en wandel van deze snelle jongens en meisjes."  
Facebook Twitter LinkedIn
 • 4.3 Scalping 4.3 Scalping

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: s...

 • 4.2 Pairs trading 4.2 Pairs trading

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: p...

 • 3.8 Index arbitrage 3.8 Index arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: i...

 • 4.1 Option arbitrage 4.1 Option arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: o...

 • 4.0 Merger arbitrage 4.0 Merger arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: m...

 • ...Zoek in het artikelarchief

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten