2.2 Absolute-return hedge funds

Een antwoord op de vraag wat een absolute-return hedge fund is en welke specifieke problemen het kent?

Morningstar 13 juni, 2012 | 10:45
Facebook Twitter LinkedIn

Hedge funds vallen in het algemeen in twee groepen uiteen: absolute-return fondsen en directional fondsen. In deze paragraaf wordt de eerste categorie verder gedefinieerd.


Het doel van absolute-return fondsen is –zoals de naam al zegt- om elk jaar een redelijk tot vast percentage rendement te behalen ongeacht de stemming op de financiële markten. Absolute-return fondsen proberen nauwelijks de aandelenindices te verslaan, in plaats daarvan opteren ze voor een positief rendement met relatief weinig risico. Deze fondsen worden soms ook wel obligatie-achtige beleggingen genoemd, omdat een obligatie de bezitter door de rente ook een vast rendement oplevert.


Een absolute-return fonds wordt ook wel gezien als een puur alfa fonds (pure-alpha). In theorie probeert de fondsmanager alle marktrisico uit te sluiten (in andere woorden bètarisico te vermijden) om zo een fonds te creëren waarvan het resultaat niet meebeweegt met ontwikkelingen op de markt. Als de beheerder al het marktrisico verwijdert, dan komt de prestatie van het fonds volledig op het conto van zijn vaardigheden, ook al wel alfa genoemd.


(Het grootste deel van het rendement van een belegging komt uit zijn blootstelling aan de markt. Deze blootstelling aan de markt wordt bèta genoemd. Een deel van het rendement kan ook komen uit de vaardigheden van de belegger. Hij weet de markt te verslaan. Dit type rendement heet alfa).


Vaak wordt een absolute-return belegging behandeld als een aparte vermorgensklasse en veel hedge fund managers en beleggers gebruiken de term absolute-return strategie en vermijden het woord hedge fund. Maar het hedgen (beperken) van risico is vereist om een vast rendement met een laag risico te genereren. Vandaar dat een absolute-return hedge fund de beste benaming is.


Problemen

Een absolute-return fonds kent zijn eigen problemen die voortkomen uit de toegepaste beleggingsstrategie. Hieronder worden twee problemen nader omschreven:


*Hoe precies de strategie te bepalen om een vast doelrendement te genereren? Idealiter kiest een absolute-return fonds twee of drie strategieën en varieert daarin afhankelijk van de marktomstandigheden. Met deze tactiek blijft het risico en het rendement van het fonds constant als de markt beweegt (minder winst bij een opwaartse trend maar ook minder verlies bij een neerwaartse trend). Hierdoor vaart de fondsmanager een vaste koers zonder in al te veel richtingen te bewegen.

Maar wat gebeurt er als de markt in een situatie verkeert waarbij geen van de gekozen strategieën werkt? Moet de manager bij zijn visie blijven of moet hij iets anders proberen om aan de verwachtingen van de beleggers te voldoen?


*Beleggers zullen zeggen dat ze tevreden zijn als ze een consistent rendement van 8 procent boeken, maar veel van hen zullen toch knarsetanden als bijvoorbeeld de Dow Jones Index 25 procent wint en hun hedge fund belegging maar 8 procent plust. Dit kan de fondsmanager een -verkeerde- prikkel geven om strategieën toe te passen om de markt te verslaan maar die ook het risicoprofiel van het fonds veranderen. De gevolgde strategie past dan niet meer bij het oorspronkelijke ontwerp van het fonds. De manager kan dan beleggers op korte termijn tevreden stellen, hij beheert niet meer een fonds met het oorspronkelijke unieke risico-rendementprofiel. 


Bestudeer ook de andere delen van de cursus beleggen in hedge funds


Deel 1 - Wat is een hedge fund

1.1 Wat is een hedge fund – definitie 

Over wat een hedge fund en hoe het te werk gaat bestaat nog altijd veel verwarring


1.2 Wat is een hedge fund – nog meer definitie

Wat betekenen de termen 'beperkt gereguleerd' en 'hedge' in de definitie van hedge fund?


1.3 Wat is een hedge fund - categorieën

Wat is het verschil tussen absolute-return en directional hedge funds?


1.4 Wat is een hedge fund - alfa, bèta en de fondsmanager

Welke waarde voegt een manager toe aan een hedge fund?


1.5 Hedge funds versus traditionele beleggingsfondsen

Een belegger kan al snel de indruk krijgen dat een hedge fund een traditioneel beleggingsfonds is, alleen dan met een hoger rendement. Niets is minder waar.


1.6 Toezicht op hedge funds

"Zicht op de handel en wandel van deze snelle jongens en meisjes."  


Deel 2 - Hedge funds opnemen in een beleggingsportefeuille

2.1 Hedge funds: een aparte vermogensklasse of niet

Vormen hedge funds een eigen vermogensklasse of zijn ze een andere manier om traditionele vermogensklassen als aandelen, obligaties en cash te beheren?

Facebook Twitter LinkedIn
 • 4.3 Scalping 4.3 Scalping

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: s...

 • 4.2 Pairs trading 4.2 Pairs trading

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: p...

 • 3.8 Index arbitrage 3.8 Index arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: i...

 • 4.1 Option arbitrage 4.1 Option arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: o...

 • 4.0 Merger arbitrage 4.0 Merger arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: m...

 • ...Zoek in het artikelarchief

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten