2.3 Directional hedge funds

Een antwoord op de vraag wat een directional hedge fund is en welke specifieke problemen het kent?

Morningstar 10 juli, 2012 | 12:08
Facebook Twitter LinkedIn

Hedge funds vallen in het algemeen in twee groepen uiteen: absolute-return fondsen en directional fondsen. In de vorige paragraaf 2.2 Absolute-return hedge funds werd de eerste categorie verder gedefinieerd. Hieronder volgt een verdieping van directional fondsen. 


Fondsmanagers ontwerpen directional hedge funds om het hoogst mogelijke rendement op te leveren. Dit type fondsen neemt veel risico en worden soms ook wel bèta fondsen genoemd, omdat ze enige mate van blootstelling aan de markt hebben. Een manager van een directional fonds kan zelfs de blootstelling aan de markt vergroten door leverage (een hefboom), door geld te lenen om een grotere inzet op de markt te kunnen doen dan het vermogen in het fonds. Omdat directional fondsen vaak bèta-blootstelling hebben wordt van ze verwacht dat de “aandelenachtige” rendementen leveren.


Het rendement van een directional fonds kan disproportioneel groter zijn dan zijn risico, maar het risico blijft aanwezig. Dit type fondsen kan flink schommelen met in het ene jaar grote winsten en in het andere jaar grote verliezen.


Bestudeer ook de andere delen van de cursus beleggen in hedge funds


Deel 1 - Wat is een hedge fund?

1.1 Wat is een hedge fund – definitie 

Over wat een hedge fund en hoe het te werk gaat bestaat nog altijd veel verwarring


1.2 Wat is een hedge fund – nog meer definitie

Wat betekenen de termen 'beperkt gereguleerd' en 'hedge' in de definitie van hedge fund?


1.3 Wat is een hedge fund - categorieën

Wat is het verschil tussen absolute-return en directional hedge funds?


1.4 Wat is een hedge fund - alfa, bèta en de fondsmanager

Welke waarde voegt een manager toe aan een hedge fund?


1.5 Hedge funds versus traditionele beleggingsfondsen

Een belegger kan al snel de indruk krijgen dat een hedge fund een traditioneel beleggingsfonds is, alleen dan met een hoger rendement. Niets is minder waar.


1.6 Toezicht op hedge funds

"Zicht op de handel en wandel van deze snelle jongens en meisjes."  Deel 2 - Hedge funds opnemen in een beleggingsportefeuille


2.1 Hedge funds: een aparte vermogensklasse of niet

Vormen hedge funds een eigen vermogensklasse of zijn ze een andere manier om traditionele vermogensklassen als aandelen, obligaties en cash te beheren?


2.2 Absolute-return hedge funds

Een antwoord op de vraag wat een absolute-return hedge fund is en welke specifieke problemen het kent?

Facebook Twitter LinkedIn
 • 4.3 Scalping 4.3 Scalping

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: s...

 • 4.2 Pairs trading 4.2 Pairs trading

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: p...

 • 3.8 Index arbitrage 3.8 Index arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: i...

 • 4.1 Option arbitrage 4.1 Option arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: o...

 • 4.0 Merger arbitrage 4.0 Merger arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: m...

 • ...Zoek in het artikelarchief

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten