2.4 Diversificatie, risico en rendement

Wat het betekent als hedge funds als een aparte vermogensklasse worden gezien.

Morningstar 10 juli, 2012 | 14:24
Facebook Twitter LinkedIn

In paragraaf 2.1 is aan de orde gekomen of hedge funds een aparte vermogensklasse zijn, of dat ze gewoon een andere manier zijn om traditionele vermogensklassen als aandelen, obligaties en cash te beheren.

Het argument dat hedge funds een aparte, unieke vermogensklasse zijn komt voort uit het gegeven dat hedge fund managers hun fondsen ontwerpen met totaal andere risico- en rendementprofielen dan traditionele vermogensklassen. Om bijvoorbeeld flink meer winst dan de markt te boeken.

 

Maar niet elke hedge fund manager zet zijn fonds zodanig op om per se beter dan de financiële markten te presteren. In paragraaf 2.2 is geïllustreerd dat absolute-return fondsen juist elk jaar een redelijk, stabiel rendement proberen te boeken los van de ontwikkelingen op de financiële markten. Directional fondsen proberen de markt juist –maximaal- te verslaan, zoals in paragraaf 2.3 is uiteengezet. Het spreekt voor zich dat het beide type fondsen een eigen risico-rendementprofiel hebben.

 

Maakt het wat uit of hedge funds hun eigen vermogens- of activaklasse vertegenwoordigen, of niet? Jazeker. Een belegger moet zijn beleggingsportefeuille zodanig opzetten dat het zijn risicobereidheid en rendementbehoefte weerspiegelt. Daarvoor voegt hij verschillende activaklassen toe zoals aandelen, obligaties en cash. Als een hedge fund zijn eigen vermogensklasse is dan moet het naast de andere activa passen die een belegger selecteert om aan de gewenste risico- en rendementkarakteristiek van zijn portefeuille te voldoen. Het toevoegen van verschillende activaklassen aan een portefeuille kan het risico verkleinen zonder het verwachte rendement aan te tasten.


Dat wordt ook wel “correlatie” genoemd. Correlatie laat zien hoe twee vermogensklasse ten opzichte van elkaar bewegen. Als ze zich parallen aan elkaar ontwikkelen dan is er een perfecte correlatie. Maar als de winst van de ene klasse teniet wordt gedaan door verlies van de andere klasse dan is er geen perfecte correlatie.

 

Wat betekent het als een hedge fund zijn eigen vermogensklasse is en wat als het dat niet is:

 

Als een hedge fund zijn eigen vermogensklasse is, met zijn eigen risico-rendementprofiel, dan kan het de risico’s van de andere activa in de portefeuille diversifiëren. Dat is de reden dat veel pensioenfondsen in hedge funds met een absolute-return karakter beleggen en hen als een aparte vermogensklasse zien.

 

Als een hedge fund geen eigen vermogensklasse is, dan vergroot het het risico in een portefeuille. Beleggers moeten dan andere activa toevoegen om dat risico te verkleinen. Dat is de reden dat veel hedge fund beleggers hun belegging niet opsplitsen in hedge funds, maar er voor kiezen om ze samen te nemen met hun activa voor nationale of internationale markten.

 

Bestudeer ook de andere delen van de cursus beleggen in hedge funds:

 

Deel 1 - Wat is een hedge fund?

1.1 Wat is een hedge fund – definitie 

Over wat een hedge fund en hoe het te werk gaat bestaat nog altijd veel verwarring


1.2 Wat is een hedge fund – nog meer definitie

Wat betekenen de termen 'beperkt gereguleerd' en 'hedge' in de definitie van hedge fund?


1.3 Wat is een hedge fund - categorieën

Wat is het verschil tussen absolute-return en directional hedge funds?


1.4 Wat is een hedge fund - alfa, bèta en de fondsmanager

Welke waarde voegt een manager toe aan een hedge fund?


1.5 Hedge funds versus traditionele beleggingsfondsen

Een belegger kan al snel de indruk krijgen dat een hedge fund een traditioneel beleggingsfonds is, alleen dan met een hoger rendement. Niets is minder waar.


1.6 Toezicht op hedge funds

"Zicht op de handel en wandel van deze snelle jongens en meisjes."  Deel 2 - Hedge funds opnemen in een beleggingsportefeuille


2.1 Hedge funds: een aparte vermogensklasse of niet

Vormen hedge funds een eigen vermogensklasse of zijn ze een andere manier om traditionele vermogensklassen als aandelen, obligaties en cash te beheren?

 

2.2 Absolute-return hedge funds

Een antwoord op de vraag wat een absolute-return hedge fund is en welke specifieke problemen het kent?

2.3 Directional hedge funds

Een antwoord op de vraag wat een directional hedge fund is en welke specifieke problemen het kent?

Facebook Twitter LinkedIn
 • 4.3 Scalping 4.3 Scalping

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: s...

 • 4.2 Pairs trading 4.2 Pairs trading

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: p...

 • 3.8 Index arbitrage 3.8 Index arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: i...

 • 4.1 Option arbitrage 4.1 Option arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: o...

 • 4.0 Merger arbitrage 4.0 Merger arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: m...

 • ...Zoek in het artikelarchief

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten