Licht uw beleggingsportefeuille door met de X-Ray

Morningstar’s X-Ray geeft op globaal en gedetailleerd niveau de eigenschappen van uw beleggingsportefeuille zoals de verdeling tussen aandelen en obligaties en de spreiding over regio’s en sectoren.

Maarten van der Pas 10 augustus, 2012 | 0:01
Facebook Twitter LinkedIn

Met de X-Ray begrijpt u de karakteristiek van uw portefeuille en voorkomt u onnodige overlap tussen beleggingen. Op het algemene niveau krijgt u een verdeling over activa (hoeveel u in aandelen en obligaties heeft belegd en in kas heeft), landen (top 10 van landen waar uw beleggingen zich bevinden), regio’s (uw spreiding over de wereld) en sectoren (uw spreiding over diverse sectoren van cyclisch tot defensief). 

 

Onder beleggingsstijl wordt ingegaan op de stijl van de aandelen en de vastrentende effecten in uw portefeuille. Bij aandelen wordt geanalyseerd hoe u in large-, mid- en small-cap aandelen bent belegd en welk deel van uw aandelenportefeuille bestaat uit waarde- en groeiaandelen. Ook volgen ratio’s als koers/boekwaarde, koers/winst en koers/cashflow. Bij obligaties wordt gekeken naar de rentegevoeligheid en kredietkwaliteit en de duration, looptijd en gemiddelde kredietkwaliteit.

 

De portefeuillescan geeft ook een top 10 van onderliggende waarden. Die vertelt precies in welke ondernemingen u heeft belegd (via individuele aandelen of via beleggingsfondsen en gekoppeld aan sector en land) en wat het gewicht daarvan is in uw portefeuille. Onder grootste fondsposities krijgt u een idee van welk gewicht elke belegging in uw portefeuille inneemt.

 

Wilt u nog dieper ingaan op de hierboven genoemde aspecten selecteer dan niet het globale algemene niveau maar een gedetailleerder deelniveau. De deelniveau’s zijn: assetverdeling, stijl aandelen, aandelensectoren, regioverdeling, aandelenstatistieken, stijl vastrentend en statistieken vastrentend.

 

Het enige wat u hoeft te doen is uw beleggingen invoeren, de X-Ray doet het analysewerk. Ga naar de de X-Ray >

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten