2.5 Hedge funds opnemen in een beleggingsportefeuille

Twee belangrijke stappen: bepalen welk deel van zijn portefeuille in hedge funds wordt belegd en vaststellen welk type hedge fund bijdraagt aan het behalen van de beleggingsdoelstelling.

Morningstar 09 oktober, 2012 | 12:12
Facebook Twitter LinkedIn

Als een belegger eenmaal heeft besloten dat hedge funds iets voor hem zijn, dan zijn er nog twee stappen te zetten voordat er werkelijk geïnvesteerd kan worden. Ten eerste: bepalen welk deel van zijn portefeuille in hedge funds wordt belegd. Ten tweede: bepalen welk type hedge funds bijdragen aan het behalen van de beleggingsdoelstelling.

Houd hierbij een belangrijke eigenschap van hedge funds in gedachten, namelijk dat ze illiquide zijn. Met andere woorden: uitstappen is niet altijd mogelijk. De meeste hedge fund managers beperken de momenten dat beleggers hun geld uit het fonds kunnen halen en sluiten beleggers in het fonds op voor twee of meer jaar. Alleen daarom al zijn hedge funds zelden geschikt als een volledige beleggingsportefeuille. In bijna alle gevallen bieden hedge funds hun maximale profijt in een portefeuille in relatief kleine doses.

Maar hoe groot of klein moet een allocatie dan zijn?

Hedge funds zijn voornamelijk ontworpen voor geld dat beleggers op dit moment niet nodig hebben en dat ze ook niet hoeven aanwenden voor uitgaven op korte termijn (zie ook het illiquide karakter van de fondsen).
Ofschoon een belegger het geld nu niet direct nodig heeft, wil dat niet zeggen dat hij al zijn geld in een hedge fund moet steken. Hij moet eerst bepalen wanneer en waarvoor hij het geld nodig heeft. Morningstar’s cursus Portefeuillebeheer helpt bij het beantwoorden van dit soort vragen. Het laat nadenken over en laat u nadenken over belangrijke aspecten als beleggingsdoel, risico, beleid en de hoeveelheid beleggingen.

Absolute-return of directional hedge fund?
Als eenmaal is bepaald welk bedrag op een verantwoorde manier in hedge funds kan worden belegd, dan is de volgende stap het bepalen welk type fonds het beste past. Ruwweg worden hedge funds in twee categorieën verdeeld: absolute-return fondsen en directional fondsen. Binnen deze categorieën zijn er verschillende strategieën en activaconcentraties mogelijk. Die komen later in deze cursus aan bod.

Een absolute-return fonds is ontworpen om een constant, maar relatief laag rendement te genereren met relatief weinig risico. In de meeste gevallen is het verwachtte rendement hoger dan dat van een obligatie maar met minder risico.
Een directional fonds daartentegen streeft naar het hoogste rendement en neemt daarbij veel risico.

Directional én absolute-return fondsmanagers hanteren strategieën als short selling en leverage, kijken naar arbitrage mogelijkheden en besteden aandacht aan levenscylci van zowel overheden als bedrijven. Ze verhandelen alleen hun activa op een andere manier. Later in deze cursus zal dieper worden ingegaan op de verschillende beleggingsstrategieën die hedge fund managers toepassen. Een eerste overzicht biedt dit artikel.


Bestudeer ook de andere delen van de cursus beleggen in hedge funds:

 

Deel 1 - Wat is een hedge fund?

1.1 Wat is een hedge fund – definitie 

Over wat een hedge fund en hoe het te werk gaat bestaat nog altijd veel verwarring


1.2 Wat is een hedge fund – nog meer definitie

Wat betekenen de termen 'beperkt gereguleerd' en 'hedge' in de definitie van hedge fund?


1.3 Wat is een hedge fund - categorieën

Wat is het verschil tussen absolute-return en directional hedge funds?


1.4 Wat is een hedge fund - alfa, bèta en de fondsmanager

Welke waarde voegt een manager toe aan een hedge fund?


1.5 Hedge funds versus traditionele beleggingsfondsen

Een belegger kan al snel de indruk krijgen dat een hedge fund een traditioneel beleggingsfonds is, alleen dan met een hoger rendement. Niets is minder waar.


1.6 Toezicht op hedge funds

"Zicht op de handel en wandel van deze snelle jongens en meisjes."  Deel 2 - Hedge funds opnemen in een beleggingsportefeuille


2.1 Hedge funds: een aparte vermogensklasse of niet

Vormen hedge funds een eigen vermogensklasse of zijn ze een andere manier om traditionele vermogensklassen als aandelen, obligaties en cash te beheren?

 

2.2 Absolute-return hedge funds

Een antwoord op de vraag wat een absolute-return hedge fund is en welke specifieke problemen het kent?

2.3 Directional hedge funds

Een antwoord op de vraag wat een directional hedge fund is en welke specifieke problemen het kent?

2.4 Diversificatie, risico en rendement
Wat het betekent als hedge funds als een aparte vermogensklasse worden gezien.

Facebook Twitter LinkedIn
 • 4.3 Scalping 4.3 Scalping

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: s...

 • 4.2 Pairs trading 4.2 Pairs trading

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: p...

 • 3.8 Index arbitrage 3.8 Index arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: i...

 • 4.1 Option arbitrage 4.1 Option arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: o...

 • 4.0 Merger arbitrage 4.0 Merger arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: m...

 • ...Zoek in het artikelarchief

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten