Nominaties Morningstar's Fund Manager of the Year 2013: obligaties EUR

Andrew Balls (PIMCO), Paul Causer en Paul Read (Invesco) en Tanguy Le Saout en Cosimo Marasciulo (Pioneer) beleggen in euro-obligaties. En doen dat volgens Morningstar erg goed.

Christopher J. Traulsen, CFA 14 februari, 2013 | 8:58
Facebook Twitter LinkedIn

De genomineerden voor de jaarlijkse Morningstar European Fund Manager of the Year Awards zijn bekend. Morningstar’s fondsanalisten in heel Europa hebben samen de fondsbeheerders gekozen waarvan zij vinden dat ze op hun terrein de beste zijn. De genomineerde managers moeten in 2012 goede rendementen hebben geboekt met hun fonds(en), maar -nog belangrijker- moeten vooral in staat zijn gebleken om op de lange termijn veel voor beleggers te betekenen. 

Alleen beheerders van fondsen die een rating 'Gold', 'Silver' of 'Bronze' van onze analisten hebben gekregen, komen voor nominatie in aanmerking. Hiervoor vindt een diepgaande evaluatie van fondsen plaats, met gebruik van Morningstar's vijf-pijlermethodiek. Onze analisten beoordelen niet alleen de prestaties, maar ook de kwaliteit van het fondsbeheer, de beleggingsstrategie die wordt gebruikt, de kwaliteit van het fondshuis - met onder meer de manier waarop dit omgaat met de beleggers in hun fondsen - en de kosten voor beleggers.

De afgelopen drie jaar heeft Morningstar in Europa in twee categorieën deze prestigieuze prijzen uitgereikt: Fondsmanager van het Jaar - Europese aandelen en Fondsmanager van het Jaar - aandelen wereldwijd. Dit jaar introduceren we ook een award voor Fondsmanager van het Jaar – obligaties in euro.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de Morningstar Investment Conference Europe op 14 maart 2013 in Wenen.

Genomineerden Fondsmanager van het Jaar: obligaties EUR

Naam manager: Andrew Balls
Genomineerd voor zijn beheer van:
PIMCO GIS Euro Bond (Analyst Rating: Silver / Morningstar Rating: ****)

Andrew Balls staat pas sinds februari 2009 bij PIMCO GIS Euro Bond aan het roer maar werkt al sinds 2006 voor PIMCO. Bovendien is hij lid van het Investment Committee dat de toon zet bij alle PIMCO-fondsen en is hij hoofd van het Europese portefeuillebeheer van deze gigant in vastrentende beleggingen. De stijl is de klassieke PIMCO-strategie. Balls zet op de langere termijn in, op basis van een macro-economische visie over 3 tot 5 jaar en met bottom-up onderzoek voor de effectenselectie.

Bij de portefeuillesamenstelling houdt PIMCO rekening met de index, maar net als bij alle portefeuilles van de groep heeft Balls de speelruimte om de bredere top-down visie van de groep te implementeren. Zo zijn strategische positieve vooruitzichten voor opkomende markten de afgelopen jaren vertaald naar een voorzichtige weging. Daarnaast behield Balls na 2008 een aanzienlijke overweging in bedrijfsobligaties waaronder ook in bankobligaties.

Het resultaat onder leiding van Balls is uitstekend geweest, omdat het fonds kon profiteren van de voorkeur op middellange termijn voor schuldeffecten uit opkomende markten en bedrijfsobligaties. Toch kan niet gesteld worden dat dit fonds gewoon een bedrijfsobligatiefonds is. Bijvoorbeeld in 2012 verlaagde het team tot aan uitspraken van de ECB in augustus het risico, omdat het ervan uitging dat de waarderingen steeds minder aantrekkelijk werden tegen de achtergrond van de mogelijke volatiliteit in een klimaat met lage groei.

Het fonds heeft elk kalenderjaar vanaf 2009 beter gepresteerd dan vergelijkbare fondsen. Sinds Balls de leiding heeft, boekte de E-aandelenklasse voor particuliere beleggers op jaarbasis een rendement van 8,21 procent, aanzienlijk meer dan de 4,93 procent van zijn benchmark, (Citi EuroBig EUR) en het rendement van 5,21 procent van het gemiddelde fonds in de Morningstar-categorie ‘obligaties EUR gediversifieerd’. In 2012 steeg het fonds 13,86 procent, tegenover 10,74 procent voor de benchmark en 9,45 procent voor het gemiddelde van de categorie, vooral dankzij de inzet op financiële waarden.


Namen managers: Paul Causer en Paul Read
Genomineerd voor hun beheer van:
Invesco Euro Corporate Bond (Analyst Rating: Silver / Morningstar Rating: *****)

Paul Causer (foto rechts) en Paul Read (foto links) zorgen voor een uitzonderlijke ervaring en continuïteit bij het beheer van Invesco Euro Corporate Bond. Terwijl ze samen aan het hoofd staan van de vastrentende waarden beheren ze sinds 1995 ook gezamenlijk fondsen bij Invesco Perpetual. Ze hebben elk meer dan 25 jaar ervaring in de obligatiemarkten.

Causer en Read beheren dit bedrijfsobligatiefonds in EUR sinds de introductie ervan in maart 2006 en gebruiken hetzelfde flexibele, macro-gerichte proces dat zij ook in hun andere mandaten met succes toepassen. Ze gaan naar hun overtuiging te werk als ze waarde zien. Zo bleef het fonds in 2011 achter bij de categorie omdat het een aanzienlijke weging had in de financiële sector vanwege het extra obligatierendement dat op verschillende instrumenten kon worden behaald.

Dit soort speelruimte kan riskant zijn, maar Causer en Read hebben aangetoond dat zij deze goed kunnen inzetten in verschillende marktsituaties. Sinds de introductie tot eind juni 2012 ligt het fonds op jaarbasis 3,23 procentpunt voor op het gemiddelde van de categorie, een uitzonderlijk ruime marge. In 2012 behaalde het fonds onder hun leiding een rendement van 20,34 procent, waarmee het tot de beste 10 procent van de categorie ‘obligaties EUR bedrijven’ behoorde. Het profiteerde toen van de marktstijging in veel van de financiële waarden die ervoor hadden gezorgd dat het fonds in 2011 terrein verloor.


Namen managers: Tanguy Le Saout en Cosimo Marasciulo
Genomineerd voor hun beheer van:
Pioneer Funds Euro Aggregate Bond (Analyst Rating: Silver / Morningstar Rating: ****) en Pioneer Funds Euro Bond (Analyst Rating: Bronze / Morningstar Rating: **** )

Tanguy Le Saout (foto links) leidt Pioneer's Europese vastrentende team en Morningstar vindt dat hij de belangrijkste factor is voor het succes en de ontwikkeling ervan. In het bijzonder zette hij een risicobudgetbenadering op, waarbij analisten en strategen de flexibiliteit hebben om een bepaalde inzet toe te voegen, maar binnen zeer exacte richtlijnen.

Le Saout werkt al meer dan 12 jaar samen met medebeheerder Cosimo Marasciulo (foto rechts). Het duo hanteert vooral een top-down benadering en begint met het definiëren van de obligatie-allocatie, vooral tussen staats- en bedrijfsobligaties, de landenallocatie en de duration positionering. Hoewel zij binnen het totale risicobudget moeten blijven, is het team bereid om ook buiten de benchmark om te beleggen. Zo kan het een zekere mate van valuta-blootstelling aangaan en renterisico nemen buiten de euro. Vanaf het laatste kwartaal van 2011 en tot oktober 2012 had het team een overweging in perifere landen.

Le Saout en Marasciulo hebben een opmerkelijk vermogen getoond om dergelijke inzetten in de loop van de tijd resultaten te laten opleveren. Vanaf maart 2008, de eerste volledige maand na de introductie van het fonds, tot en met eind 2012, realiseerde Pioneer Euro Aggregate Bond op jaarbasis een rendement van 6,82 procent. Hiermee werd het gemiddelde fonds in de categorie ‘obligaties EUR gediversifieerd’ met 2,91 procentpunt en ook bleef het fonds de benchmark (Barclays Euro Aggregate Bond) met 1,27 procent op jaarbasis voor.

In 2012 lag het fonds in lijn met zijn benchmark, maar behoorde het tot het beste tertiel van de categorie. Hoewel Pioneer Euro Bond zoals de meeste staatsobligatiefondsen enigszins achterblijft bij zijn JPM EMU benchmark presteerde het fonds vanaf de eerste volledige maand dat Le Saout de leiding had, van maart 2004, tot en met eind 2012 aanzienlijk beter dan de categorie ‘obligaties EUR overheid’. Het realiseerde 4,26 procentpunt per jaar, vergeleken met 3,52 procentpunt voor het categoriegemiddelde.


Lees ook

Jorik van den Bos: nominatie Morningstar European Fund Manager of the Year
Morningstar-analisten dragen Jorik van den Bos van Kempen, BlackRock's Nigel Bolton en Matthias Born van Allianz voor in de categorie 'Fondsmanager Europese aandelen'.

Nominaties Fund Manager of the Year: wereldwijde aandelen
Morningstar draagt Kristian Falnes (SKAGEN), Rajiv Jain (Vontobel) en Charles Macquaker en Roy Leckie (BNY Mellon) voor als beste fondsmanagers in de categorie 'wereldwijde aandelen'.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Christopher J. Traulsen, CFA  Christopher J. Traulsen, CFA, is a senior analyst with Morningstar.com. He would like to hear from you, but cannot give financial advice.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten