Nominaties Fund Manager of the Year 2013: wereldwijde aandelen

Morningstar draagt Kristian Falnes (SKAGEN), Rajiv Jain (Vontobel) en Charles Macquaker en Roy Leckie (BNY Mellon) voor als beste fondsmanagers in de categorie 'wereldwijde aandelen'.

Christopher J. Traulsen, CFA 14 februari, 2013 | 8:59

De genomineerden voor de jaarlijkse Morningstar European Fund Manager of the Year Awards zijn bekend. Morningstar’s fondsanalisten in heel Europa hebben samen de fondsbeheerders gekozen waarvan zij vinden dat ze op hun terrein de beste zijn. De genomineerde managers moeten in 2012 goede rendementen hebben geboekt met hun fonds(en), maar -nog belangrijker- moeten vooral in staat zijn gebleken om op de lange termijn veel voor beleggers te betekenen. 

Alleen beheerders van fondsen die een rating 'Gold', 'Silver' of 'Bronze' van onze analisten hebben gekregen, komen voor nominatie in aanmerking. Hiervoor vindt een diepgaande evaluatie van fondsen plaats, met gebruik van Morningstar's vijf-pijlermethodiek. Onze analisten beoordelen niet alleen de prestaties, maar ook de kwaliteit van het fondsbeheer, de beleggingsstrategie die wordt gebruikt, de kwaliteit van het fondshuis - met onder meer de manier waarop dit omgaat met de beleggers in hun fondsen - en de kosten voor beleggers.

De afgelopen drie jaar heeft Morningstar in Europa in twee categorieën deze prestigieuze prijzen uitgereikt: Fondsmanager van het Jaar - Europese aandelen en Fondsmanager van het Jaar - aandelen wereldwijd. Dit jaar introduceren we ook een award voor Fondsmanager van het Jaar – obligaties in euro.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de Morningstar Investment Conference Europe op 14 maart 2013 in Wenen.

Genomineerden Fondsmanager van het Jaar: wereldwijde aandelen

Naam manager: Kristian Falnes en team
Genomineerd voor hun beheer van:
SKAGEN Global (Analyst Rating: Silver / Morningstar Rating: ****)

Hoofdbeheerder Kristian Falnes nam in 2010 de leiding van SKAGEN Global over, maar was zeker geen nieuwkomer. Hij leidde van 1997 tot 2010 met succes SKAGEN Vekst, een sterk op Noorwegen gerichte strategie. Hij gebruikt bij Global dezelfde op waarde gebaseerde proces dat bijdroeg aan de verdiende reputatie van het in Stavanger gevestigde SKAGEN als slim beleggingshuis. Falnes wordt ondersteund door medebeheerders Torkell Eide en Sören Christensen.

Net als bij alle SKAGEN-fondsen zoekt Falnes naar bedrijven waarvan hij vindt dat deze ondergewaardeerd zijn, gewoonlijk omdat ze impopulair zijn of er te weinig onderzoek naar is gedaan. Een goedkoop aandeel is echter niet voldoende. Er moet sprake zijn van een onderliggende katalysator waardoor de markt op termijn ook de waarde ontdekt die Falnes en zijn team zien. Deze katalysatoren kunnen in de loop van de tijd veranderen en ook de beleggingsargumenten kunnen wijzigen. Zo heeft het fonds Samsung al bijna tien jaar in portefeuille en in die tijd heeft het elektronicaconcern zich ontwikkeld van een goedkope producent tot marktleider in verschillende segmenten.

Falnes en zijn team zijn bereid om buiten de geëffende paden te zoeken naar waarde en de opkomende markten vormen een vruchtbaar jachtterrein. Het fonds belegt veel meer in opkomende markten dan vergelijkbare fondsen. Niettemin is het niet zomaar een bèta-inzet op de opkomende landen. Sterker nog, een groot deel van de waarde die dit fonds op lange termijn toevoegt, vloeit voort uit de aandelenselectie in ontwikkelde markten. De bereidheid van het team om geduld te hebben met impopulaire aandelen en zich ook op opkomende markten te begeven, betekent dat het bovengemiddelde risico's met zich meebrengt. Voor beleggers die net zo geduldig zijn als het team, is er echter een duidelijke beloning.

Tot nu toe presteerde het fonds onder Falnes per jaar drie procentpunten beter dan de gemiddelde concurrent, met een rendement behorend tot de beste 20 procent in 2012. Het fondsrendement over 10 jaar, hoewel dit voornamelijk onder andere beheerders tot stand kwam, werd gedreven door hetzelfde proces en bedraagt ruim 10 procentpunt meer op jaarbasis dan het gemiddelde van de Morningstar-categorie ‘aandelen wereldwijd large cap waarde’.


Naam manager: Rajiv Jain
Genomineerd voor zijn beheer van: 
Vontobel Emerging Markets Equity (Analyst Rating: Silver / Morningstar Rating: *****) en Vontobel Global Value Equity (Analyst Rating: Bronze / Morningstar Rating: *****)

Rajiv Jain biedt beleggers in Vontobel Emerging Markets Equity en Vontobel Global Value de nodige stabiliteit. Hij beheert Global Value Equity sinds de introductie ervan in 2005 (sinds 2008 samen met medebeheerder Matthew Benkendorf) en leidt sinds 1997 Emerging Market Equity.

Jain gebruikt al zijn hele loopbaan een zorgvuldig en reproduceerbaar op bottom-up onderzoek gebaseerd proces en is altijd bereid om tegendraads te zijn. Hij zoekt naar bedrijven met een gestage en winstgevende groei, met een heldere boekhouding, begrijpelijke bedrijfsplannen en met een solide corporate governance-beleid. Zodoende heeft deze portefeuille van 45-60 aandelen een consistente inzet op kwaliteit. Dit draagt ertoe bij dat de blootstelling aan de economische cyclus en aan wisselingen in risicobereidheid van de markt veel lager ligt dan bij de concurrentie.

Deze goed uitgevoerde, kwaliteitsgerichte aanpak zorgt er ook voor dat het neerwaartse risico lager ligt dan bij vergelijkbare fondsen. In 2008 verloor Global Value Equity bijvoorbeeld rond 7 procentpunt minder dan het gemiddelde vergelijkbare fonds en Emerging Markets Equity 10 procentpunt minder dan de concurrentie. De strategie blijft vaak achter als de koersen van aandelen van mindere kwaliteit stijgen, zoals voor beide fondsen het geval was in 2009.

Niettemin worden de beleggers over de lange termijn ruim beloond. Global Value Equity heeft in de periode dat Jain het fonds beheert 4,45 procent beter gepresteerd dan het gemiddelde vergelijkbare fonds, terwijl Emerging Markets Equity het gemiddelde van de Morningstar-categorie 'aandelen emerging markets' met 3,82 procentpunt per jaar voorbleef. Morningstar is onder de indruk van Jains capaciteiten en zijn vermogen om extra rendement te leveren en tegelijkertijd de verliezen te beperken. Dit maakt het voor beleggers gemakkelijker om bij dit fonds te blijven gedurende een hele marktcyclus.


Namen managers: Charles Macquaker, Roy Leckie en team
Genomineerd voor hun beheer van:
BNY Mellon Long-Term Global Equity (Analyst Rating: Silver / Morningstar Rating: ****)

Charles Macquaker en Roy Leckie (foto) zijn formeel de leiders van het beleggingsteam van het in Edinburg gevestigde Walter Scott. Maar hier wordt een echte teambenadering gevolgd en de afzonderlijke aandelenaanbevelingen van de analisten moeten door alle teamleden worden goedgekeurd voordat ze in de portefeuille worden opgenomen.

Het 21-koppige team is gestructureerd rond het wereldwijde aandelenfonds en de analisten zijn in drie geografische groepen verdeeld: Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australazië. Het team zoekt naar bedrijven met stabiele groeikenmerken en niet naar snel groeiende, minder volwassen ondernemingen of bedrijven van lagere kwaliteit. Het legt naast groei de nadruk op eigenschappen als een lage verhouding schuld/eigen vermogen en consistente bedrijfsmodellen. De portefeuille bevat daarom gewoonlijk gevestigde namen als Microsoft en Colgate-Palmolive, waardoor deze een onderscheidend accent heeft binnen de categorie ‘aandelen wereldwijd large cap groei’.

Voor een op groei gerichte strategie is dit fonds uitstekend in staat gebleken het kapitaal van de beleggers te beschermen in perioden van marktdaling. In 2008 verloor het slechts 8 procent, tegenover het verlies van 25 procent dat het gemiddelde fonds in zijn categorie dat jaar boekte. De keerzijde van de medaille is een lagere stijging als de markt omhoog gaat. Op de langere termijn verslaat het fonds echter gemakkelijk de vergelijkbare fondsen en zijn benchmark MSCI World Index. Net als bij het fonds van Jain vindt Morningstar dat de lage volatiliteit van de rendementen van dit fonds een goede keus maken als kernbelegging in aandelen wereldwijd.


Lees ook

Jorik van den Bos: nominatie Morningstar European Fund Manager of the Year
Morningstar-analisten dragen Jorik van den Bos van Kempen, BlackRock's Nigel Bolton en Matthias Born van Allianz voor in de categorie 'Fondsmanager Europese aandelen'.

Nominaties Morningstar's Fund Manager of the Year: obligaties EUR
Andrew Balls (PIMCO), Paul Causer en Paul Read (Invesco) en Tanguy Le Saout en Cosimo Marasciulo (Pioneer) beleggen in euro-obligaties. En doen dat volgens Morningstar erg goed.

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Christopher J. Traulsen, CFA  Christopher J. Traulsen, CFA, is a senior analyst with Morningstar.com. He would like to hear from you, but cannot give financial advice.