Meeste hedge fund strategieën op winst in oktober

MORNINGSTAR'S SELECTIE - Oktober was een uitstekende maand voor hedge funds. De HFRX Global Hedge Fund Index behaalde een resultaat van 1,2 procent, waarbij nagenoeg alle strategieën en regio’s de maand positief afsloten.

Morningstar Benelux 07 november, 2013 | 11:44
Facebook Twitter LinkedIn

Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Morningstar's selectie'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel gaat Willem Johannesma, managing director Man Investments Nederland, in op de marktontwikkelingen voor diverse hedge fund strategieën in oktober.
Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
Heeft u interesse om uw visie ook te presenteren in deze rubriek? Klik hier voor meer informatie.


Het mag nauwelijks een verrassing heten dat hedge fund managers met een equity long-short strategie in oktober opnieuw een sterke maand beleefden. De aandelenmarkten in verschillende regio’s noteerden sterke winsten, in het bijzonder sinds het oplossen van de kwestie rond het schuldenplafondkwestie in de Verenigde Staten, en het door het aangebroken winstseizoen. Vooral de rendementen van fondsen in Europese aandelen waren sterk, hoewel ze in de laatste week van de maand een tikje te verduren kregen.

De periferie van Europa vormde één van de gebieden waar de sterkste rendementen werden behaald. Enkele fondsbeheerders hadden hier aanzienlijke posities en profiteerden van het aanhoudende herstel. Ook de financiële fondsen profiteerden van dit effect. Waarschijnlijk werden een aantal van de problemen die in de laatste week van oktober optraden veroorzaakt door winstneming, na de krachtige opmars in breed aangehouden posities gedurende de maand. De meeste variable bias fondsbeheerders in de regio hadden gelukkig hun blootstelling verkleind en werden slechts minimaal getroffen.

Ook de rendementen van Amerikaanse fondsbeheerders waren positief, zij het minder indrukwekkend dan de rendementen in Europa. Fondsbeheerders bleven over het algemeen achter bij de door netto-exposure geïmpliceerde rendementen, waarbij vooral het genereren van alpha aan de korte kant moeilijk bleef. Dit was voornamelijk zichtbaar in de weinig inspirerende resultatenronde en te midden van de bekendmaking van zwakkere gegevens. Ook hier verkleinden fondsbeheerders hun blootstellingen richting het einde van de maand en zijn nu minder positief dan ze voor een groot gedeelte van de afgelopen zes maanden waren.

Managed futures
Na een reeks zeer zwakke maanden bevonden fondsbeheerders in managed futures zich in oktober onder de sterkst presterende strategieën. Een sterke aanjager was de blootstelling aan de aandelenmarkt die bij het ingaan van deze maand was opgebouwd. Dit gold voor bijna iedere fondsbeheerder in deze sector. De rendementscijfers binnen de sector liepen feitelijk nauwelijks uiteen, aangezien aandelenexposure de enige attributie van belang was en de meerderheid van de fondsbeheerders gedurende de maand vergelijkbare blootstellingen aanhield.

Managed futures begonnen de maand met vlakke (in sommige gevallen short) rente-exposure, maar zijn nu weer long. Zij het in vrij beperkte mate. Onze mening over de algehele omgeving voor deze fondsbeheerders veranderde in oktober nauwelijks. Ze zijn het afgelopen half jaar in een behoorlijk kwaad daglicht gesteld, en veel van hun problemen zijn al uitgebreid beschreven. Er zijn echter redenen om positiever te zijn. De yieldcurve blijft steil en biedt daarmee rendement uit carry en rolling down. De afname van de correlatie tussen instrumenten op de langere termijn is eveneens een positieve factor.

Emerging markets
Voor hedge funds gericht op opkomende markten was oktober een positieve maand. Zij profiteerden van het aanhoudende herstel dat in de tweede helft van september zichtbaar werd. Sommige fondsbeheerders werden in september echter zwaar getroffen door dit herstel, maar de meerderheid hiervan wist toch succesvol een ommezwaai te maken. Slechts weinig fondsbeheerders noteerden sterk negatieve maanden.

Fondsbeheerders zijn positief wat betreft de kortetermijnomgeving, maar zijn zich ervan bewust dat het klimaat weer uitdagend zal worden wanneer de Amerikaanse centrale bank Fed opnieuw tapering gaat overwegen (het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma om de Amerikaanse economie te stimuleren). Voor nu proberen fondsbeheerders te vermijden hiervoor een tijdstip in te schatten. Dat was wat verschillende fondsbeheerders in september schade toebracht. Wij blijven voor nu bij de gedachte dat het moeilijk zal zijn om excess returns te genereren.

Event driven
Event driven
fondsbeheerders beleefden in oktober opnieuw een solide maand en borduurden daarmee voort op een patroon dat we het grootste deel van het jaar zagen. De dealomzetten bleven binnen de bandbreedte waar ze het grootste deel van het jaar al binnen vielen (de megadeal tussen Vodafone en Verizon daargelaten), waarbij in de loop van de maand verschillende grote, populaire deals werden afgerond.

Zowel de fondsbeheerders waarmee we spraken als de zakenbanken laten doorschemeren, dat er momenteel veel minder activiteit in de pijplijn zit nu we richting het einde van het jaar gaan. De enige sector die zich aan deze trend lijkt te onttrekken is Europese telecommunicatie. In deze sector hebben dit jaar al een aantal grote deals plaatsgevonden en verdere consolidatie is nog mogelijk. We zijn niet al te bezorgd over de verwachtingen voor fondsbeheerders die zich hierop richten. Er mag dan minder activiteit voorspeld zijn, dit is een gebied dat bekend staat om zijn slechte voorspelbaarheid. Bovendien slagen fondsbeheerders er vaak in om zelfs onder moeilijk geachte omstandigheden rendement te genereren.

Hedge funds met statistical arbitrage als strategie kenden in oktober voor het eerst in een aantal maanden een goede maand. Veel van de aanhoudende ontwikkelingen die in de laatste week van september goed uitpakten voor fondsbeheerders, bleven in de gehele maand oktober bijdragen.

Het uitblijven van tapering had een toestroom van langeretermijnkapitaal richting de aandelenmarkten tot gevolg, wat kwalitatief hoogwaardige en fundamenteel sterke aandelen ten goede kwam.  Fundamentele statistical arbitrage fondsbeheerders profiteerden hier impliciet van. Dit is precies het tegenovergestelde van de koersstijging van hoge bèta-aandelen die na de eerste aankondigingen over tapering zo veel problemen veroorzaakte. Voor deze fondsbeheerders zal het einde van het jaar min of meer een herhaling van het eerste kwartaal zijn.

Eén van de problemen waarmee statistical arbitrage fondsbeheerders in het midden van het jaar kampten, was het aantal binaire gebeurtenissen voor de markten. Fondsbeheerders beprijzen markten op basis van enige continue distributie op basis van gebeurtenissen in het verleden. Dit zien we op dit moment niet gebeuren en gezien het feit dat fondsbeheerders hun boeken aan de nieuwe omgeving hebben aangepast, mogen we verwachten dat het rendement weer terugkeert.

Ondanks een aanhoudend klimaat van extreem lage volatiliteit in verschillende aandelenmarkten kende deze oktober voor volatility arbitrage fondsbeheerders alles bij elkaar een vlak einde. De meerderheid van de fondsbeheerders houdt momenteel nog tactisch vast aan long volatiliteit, een positie die een aantrekkelijke asymmetrische pay-off biedt gezien de lage volatiliteitsniveaus (weinig nadelen). Het was daarom prettig om te signaleren dat fondsbeheerders die een duidelijke richting kozen de maand vlak beëindigden, en voor het overgrote deel het weglekken van kapitaal konden vermijden. Het lage absolute niveau is ook een negatieve factor voor fondsbeheerders zonder een duidelijke voorkeur voor een bepaalde richting.

Enkele equity long-short fondsbeheerders meldden enige problemen met het profiteren op hun geselecteerde aandelen. Credit long-short fondsbeheerders hadden hier echter geen problemen mee. De combinatie van stijgende markten met goede single stock spreidingsniveaus leverden voor zowel credit value als credit long-short fondsbeheerders goede rendementen op. Er is bovendien nog steeds sprake van een lichte verstoring tussen verschillende markten. High yield en investment grade herstelden zich snel na het uitlopen van de spreads in mei, EM-krediet heeft zich langzaam hersteld – maar niet in dezelfde mate – en de spreads van obligaties van lagere overheden blijven nog altijd een stuk breder.

Wij blijven van mening dat voor het genereren van alpha kwalitatief hoogwaardige credit long-short fondsbeheerders één van de meest constante opties vormen. Credit value fondsbeheerders zijn nog altijd uit de gratie. Hoe verder we de liquiditeitscurve afgaan en hoe verder we ons in de kredietcyclus bevinden, hoe minder aantrekkelijk de risico-rendementsverhouding.


Disclaimer - Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten