Beleggingsfonds van de week: BlackRock Global Allocation

Een fonds dat volgens Morningstar tot de beste allocatiefondsen behoort, is BlackRock Global Allocation. Indrukwekkend beheer met een flexibele en gediversifieerde aanpak voor de portefeuillesamenstelling. Het verdient de hoogste rating Gold.

Jeffrey Schumacher, CFA 19 december, 2013 | 10:29
Facebook Twitter LinkedIn

Kiezen tussen de vermogenscategorieën aandelen, obligaties en kasgeld is geen gemakkelijke opgave, maar wel een die belangrijk is. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat niet de selectie van individuele namen (aandelen of obligaties) het rendement bepaalt, maar dat de verdeling van de portefeuille naar vermogenscategorieën op lange termijn een van de bepalende factoren is achter de portefeuillerendementen.

Het verdelen van de portefeuille naar vermogenscategorieën, in professionele termen “asset allocatie” genoemd, is te splitsen in twee componenten: strategische asset allocatie en tactische asset allocatie. De strategische asset allocatie geeft de kaders weer voor de verdeling op lange termijn. De tactische allocatie heeft een kortere termijn horizon, waarmee de belegger kleine nuances kan aanbrengen in de portefeuille ten opzichte van de strategische allocatie. De asset allocatie bepaalt hiermee het risicoprofiel van de portefeuille en waarborgt tevens de diversificatie. Een fonds dat volgens ons tot de beste allocatiefondsen behoort, is BlackRock Global Allocation.

BlackRock Global Allocation streeft onder leiding van Dennis Stattman (foto) naar het maximaliseren van het totale rendement door wereldwijd te beleggen in aandelen, obligaties en andere kortlopende effecten, uitgegeven door zowel bedrijven als overheden, zonder voorgeschreven beperkingen. Het fonds streeft naar concurrerende rendementen bij een laag tot gemiddeld risico, door het gebruik van een flexibele, waard gerichte, op intensief onderzoek gebaseerde benadering die wereldwijd zoekt naar de beste beleggingskansen en een brede spreiding over vermogensklassen, landen en effecten. Het fonds heeft in tien van de laatste elf kalenderjaren een beter rendement verwezenlijkt dan zijn Morningstar-categorie Mixfondsen USD Neutraal. Ondanks de meer gematigde prestaties vorig jaar, heeft het fonds sinds het begin van het jaar (tot augustus 2013) weer een voorsprong op zijn categoriegenoten.

Het fonds heeft een neutrale allocatie met 60 procent aandelen/40 procent vastrentend en een gelijke verdeling tussen namen uit de VS en daarbuiten. Het is doorgaans goed gespreid naar vermogensklassen, marktkapitalisaties, sectoren en regio’s en omvat meer dan 700 posities. Afzonderlijke aandelenposities vormen normaliter maximaal 1,5 procent van de activa. Het team streeft naar kleine alfawinsten op een reeks van effecten en posities, in plaats van hoge winsten op een klein aantal effecten.

Het fonds wordt op indrukwekkende wijze beheerd door een sterk team dat een flexibele maar gediversifieerde aanpak voor de portefeuillesamenstelling toepast. Daarnaast heeft het een meer dan bewezen staat van dienst. Het verdient onze rating Gold.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)Beheer
BlackRock Global Allocation heeft een ervaren en zeer gerenommeerd beheerteam met Dennis Stattman, Dan Chamby en Aldo Roldan. Stattman beheert het fonds al meer dan 20 jaar: de Amerikaanse versie van het fonds sinds de introductie in 1989 en de Luxemburgse versie sinds de start in 1997. In 2002, toen medebeheerder Brian Ison met pensioen ging, werd hij hoofdbeheerder. In maart 2011 werden assistent-portefeuillebeheerders Dan Chamby en Aldo Roldan, die hun functies sinds respectievelijk 2003 en 2006 vervullen, bevorderd tot medebeheerders van het fonds naast Stattman. Chamby en Roldan hebben samen meer dan 60 jaar beleggingservaring, waarvan de helft bij BlackRock. 

Het fonds profiteert van de deskundigheid van zijn 10-koppige team van senior-fondsanalisten, dat instaat voor de aandelen- en sectorselectie. Het team omvat ook negen specifieke partners voor onderzoek, twee kwantitatieve partners en een wereldstrateeg. Daarnaast krijgt het de steun van de sterke 'Risk and Quantitative Analysis'-groep van BlackRock. Eén van de kenmerken van het team is het beperkte verloop: meer dan de helft van de teamleden is er al meer dan 10 jaar. De beheerders van het fonds beleggen ook zelf in het Amerikaanse beleggingsfonds, waardoor hun belangen gelijklopen met die van hun beleggers.

Fondshuis
BlackRock heeft het moeilijk gehad om zijn enorme omvang in een voordeel voor beleggers om te zetten. Men heeft USD 3,7 biljoen onder beheer, waarvan veel uit overnames afkomstig is, en niet van organische groei die voortvloeit uit een gevestigde beleggingscultuur. Voor alle duidelijkheid: BlackRock is een topper inzake risicobeheer. De onderneming wordt geroemd voor haar risicoanalyse van de bovenste plank en haar modellen worden gebruikt om risicoparameters vast te leggen die alle beheerders dienen te volgen. Op die manier wisten de meeste van haar aandelenfondsen het ergste te vermijden tijdens de crisis in de markten van 2008 (in mindere mate van toepassing op de obligatiefondsen).

Daarnaast heeft BlackRock de fondsenreeks geconsolideerd en zijn de kostenratio's gedaald. BlackRock heeft ook de wereldwijde coördinatie verstevigd, zodat de onderneming beter in staat is haar ruime middelen te vertalen in een beleggingsvoordeel. En toch heeft het multiboetiekmodel van de aandelenfondsen gemengde resultaten opgeleverd. In de leiding over het vastrentende segment zien we ondertussen een significant verloop. Rendementen voor de obligatiefondsen zijn globaal genomen doorsnee. Dat beheerders in eigen fondsen beleggen, is niet uitzonderlijk, en er is ook nog ruimte voor lagere vergoedingen. De tijd zal uitwijzen of BlackRock op dit recente succes kan voortborduren.

Beleggingsproces
De beheerders streven naar het maximaliseren van het totale rendement door wereldwijd flexibel te beleggen in aandelen, schulden en kortlopende effecten van zowel bedrijven als overheden. Zij zijn van mening dat zij via een dynamische allocatie en een goed gediversifieerde portefeuille in staat zijn bovengemiddelde rendementen te behalen met beperkte risico’s. Het team richt zich op effecten die volgens hen ondergewaardeerd zijn en aantrekkelijke reële rendementen kunnen blijven genereren.

De beheerders filteren het universum met een top-down allocatiestrategie voor activa, valuta's en sectoren, gericht op domeinen die waarde bieden. Hiervoor analyseren zij rentetarieven, inflatievooruitzichten en fundamentals van landen. De selectie van de effecten vloeit voort uit een traditionele bottom-up benadering die focust op de vooruitzichten en fundamentals van bedrijven. Voor vastrentende namen gebruikt het team een waardebenadering, gericht op opbrengsten en totaalrendement, op basis van intensief kredietonderzoek.

Het team past een flexibele benadering toe, die activa beoordeelt vanuit risico/rendement-perspectief en bedrijfsanalyses die de hele kapitaalstructuur van een onderneming omvatten. Deze benadering wordt ondersteund door de manier waarop het team wordt geleid: de teamleden worden aangemoedigd zo vrij mogelijk te denken en velen hebben een achtergrond in kredietanalyse.

Rendement
Het fonds heeft een lang en succesvol track record. Vanaf de introductie van het Luxemburgse fonds begin 1997 tot eind augustus 2013 bedroeg het rendement op jaarbasis 7,36 procent, veel hoger dan het gemiddelde van de Morningstar categorie van 4,14 procent en dan de 6,17 procent van de aangepaste benchmark (in USD). Het fonds heeft over de voorbije drie, vijf en tien jaar ook een voorsprong ten opzichte van de categorie.

Sinds het begin van het millennium is het fonds slechts in twee kalenderjaren achtergebleven bij het categoriegemiddelde. Over de meeste jaren bevindt het fonds zich consequent in het eerste of tweede kwartiel van zijn categorie, wat gezien de wisselende marktomstandigheden over de periode bijzonder indrukwekkend is. De grotere aandelenparticipatie van het fonds ten opzichte van het categoriegemiddelde en de voorkeur van de beheerders voor bedrijfs- boven staatsobligaties hebben de resultaten ondersteund in de nasleep van de wereldwijde kredietcrisis.

In 2012 waren verschillende factoren nadelig voor het relatieve rendement ten opzichte van zijn categoriegenoten: de geringe blootstelling van het fonds aan vastrentende activa die te duur werden geacht, zijn blootstelling aan goudaandelen en zijn omvangrijke kaspositie. Maar sinds het begin van het jaar (tot augustus) heeft het fonds weer een comfortabele voorsprong op zijn categoriegenoten.

Kosten
Om de diversificatie te verzekeren, zijn individuele posities van meer dan 1,5 procent zeldzaam. Meestal houdt het fonds meer dan 700 waarden aan. Dit heeft het fonds geholpen om vergelijkbare volatiliteitsniveaus te halen als het Morningstar-categoriegemiddelde, wat indrukwekkend is aangezien het fonds de afgelopen jaren doorgaans gemiddeld een grotere positie in aandelen had dan de categorie.

Rol in portefeuille
Het fonds heeft een TER van 1,77 procent, wat vergelijkbaar is met het mediaanfonds in de Morningstar-categorie Mixfondsen USD Neutraal.


Lees ook het fondsrapport over BlackRock Global Allocation A2 >


Bekijk ook andere allocatiefondsen die wereldwijd beleggen vanuit een neutraal profiel (klik op tabel voor vergroting).


Vorige beleggingsfondsen van de week
Invesco Pan European Structured Equity Fund

Henderson Horizon - Japanese Equity Fund

Skagen Global

Robeco BP Global Premium Equities

BlackRock European Focus

ING Global Real Estate

Kempen Orange Fund

Comgest Growth Emerging Markets

ING Dynamic Mix Fund 

Pictet-Water

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten