Nominaties Morningstar Fund Manager of the Year Award: Richard Klijnstra, Michael Krautzberger en Mikael Lundström

Richard Klijnstra (Kempen), Michael Krautzberger (BlackRock) en Mikael Lundström (Evli) maken kans op de titel Morningstar Fund Manager of the Year in de categorie ‘obligaties Europa’.

Facebook Twitter LinkedIn

Aan de basis van de Morningstar European Fund Manager of the Year Awards staat de expertise van Morningstar's Europese team van beleggingsfondsanalisten om de allerbeste fondsbeheerders van Europa te identificeren.

Om de voor de Morningstar Fund Manager of the Year Award in aanmerking te komen, moet een fondsmanager niet alleen in 2013 goede resultaten hebben neergezet. Ook over langere termijn moet hij beleggers consistent een goede dienst hebben bewezen. En dat naar verwachting ook in de toekomst doen. Het zijn fondsbeheerders die door de analisten van Morningstar hoog worden gewaardeerd. Alleen managers van beleggingsfondsen met een Morningstar Analyst Rating BronzeSilver of Gold komen dan ook in aanmerking.

Een dergelijke kwalificatie geeft aan, dat Morningstar’s fondsanalisten verwachten dat het fonds op lange termijn (over een economische cyclus heen) beter zal presteren dan de benchmark en/of de categorie. Deze fondsen doorstaan een strenge beoordeling op basis van de 5-pilarenmethode waarbij de analisten kijken naar de fondsmanager en zijn team (people), het fondshuis (parent), het beleggingsproces (proces), het rendement (performance) en de kosten (price).

Richard Klijnstra (Kempen (Lux) Euro Credit Fund), Michael Krautzberger (BlackRock Global Funds Euro Bond) en Mikael Lundström (Evli Corporate Bond en Evli European High Yield) zijn dit jaar de uitverkorenen voor deze prestigieuze prijs. Bekijk in de slideshow de waardering en het rendement van de fondsen in Europese obligaties die zij beheren en lees daaronder wat hen onderscheidt van concurrenten.

 

Lees ook de fondsrapporten
Kempen (Lux) Euro Credit FundBlackRock Global Funds Euro Bond / (Evli Corporate Bond en Evli European High Yield zijn in Nederland niet verkrijgbaar)


Nominaties Morningstar European Fund Manager of the Year – obligaties Europa

Fondsbeheerder: Richard Klijnstra en zijn team
Genomineerd voor hun werk bij: Kempen (Lux) Euro Credit Fund

Richard Klijnstra en zijn team beheren het Kempen Euro Credit Fund sinds mei 2008. In die tijd hebben ze een uitstekend track record opgebouwd. Klijnstra (met vijftien jaar relevante ervaring) geeft leiding aan het team en vormt samen met Alain van der Heijden (12 jaar ervaring) en Rik den Hartog (6 jaar ervaring) het Investment Committee. Den Hartog en Van der Heijden werken al bijna hun hele loopbaan bij Kempen Euro Credit.

Het team beheert alleen investment grade credits en bestaat uit in totaal zeven managers/analisten met gemiddeld elf jaar ervaring. Elk teamlid is direct verantwoordelijk voor de portefeuille. Het team is hecht en heeft een goede mix in ervaring en achtergrond. Alle fondsbeheerders beleggen in hun eigen fonds en hun bonussen zijn gekoppeld aan prestatiedoelen op de lange termijn, zodat hun belangen overeenkomen met die van de beleggers.

Hun benadering is simpel en vooral gericht op het creëren van toegevoegde waarde door middel van zowel top-down allocatie (bètapositionering en sectorallocatie) als bottom-up selectie binnen een beperkt risicobudget. Het team maakt gebruik van grondige interne kredietanalyses en de bottom-up selectie heeft sterke wortels in de relatieve-waardeanalyse. Wat het risicobudget betreft geeft het team de voorkeur aan kleine, gediversifieerde posities binnen een breed scala van performance drivers. De goede kwaliteit van de uitvoering blijkt uit het feit dat het team in staat is consistent gediversifieerde bronnen van alfa te gebruiken.

Het fonds is erin geslaagd om sinds mei 2008 consequent beter te presteren dan de benchmark (Iboxx EU Corporates TR) en het gemiddelde van de categorie: met vrij brede marges zelfs. Daarbij wisten de beheerders de risico’s beperkt te houden. Het team heeft bewezen dat het in staat is om door middel van bètapositionering, sectorallocatie en de selectie van obligaties uit een breed scala van sectoren alfa te genereren in zowel stijgende als dalende markten. Dit uitzonderlijke track record en de stabiliteit en kwaliteit van het team vormen naar onze mening een uitstekende illustratie van de sterke beleggingscultuur bij Kempen Capital Management.

Lees de volledige analyse van Kempen (Lux) Euri Credit Fund >


Fondsbeheerder: Michael Krautzberger
Genomineerd voor zijn werk bij: BlackRock Global Funds Euro Bond

Toen Michael Krautzberger in 2005 bij BlackRock kwam werken, bracht hij een schat aan ervaring mee die hij in zijn vijftien jaar bij de internationale en Europese obligatiefondsen van Union Investment en DWS had opgedaan. Als hoofd van Euro Fixed Income bij BlackRock heeft hij een zeer sterk merk opgebouwd door zijn op risicobeheersing gebaseerde beleggingsfilosofie met succes toe te passen op een breed scala aan Europese obligatiestrategieën. Verder maakt hij gebruik van Blackrocks uitstekend toegeruste global fixed income team van ervaren beleggers en analisten, die waardevol advies geven.

Krautzberger gelooft in een actieve benadering van obligatiebeleggen, met diversificatie in fondsen en beleggingsstrategieën en tegelijkertijd de mogelijkheid om direct op nieuwe kansen en marktontwikkelingen in te spelen. Relatieve waarde vormt de kern van zijn proces, maar hij volgt ook andere, meer traditionele obligatiestrategieën door te selecteren op looptijd, sector, land of soort fonds.

Sinds hij BGF Euro Bond in oktober 2005 heeft overgenomen, heeft deze benadering toegevoegde waarde opgeleverd voor verreweg de meeste van de zeer diverse bronnen van alfa. Het fonds heeft goed gepresteerd: in alle jaren dat hij aan het hoofd stond (2006-2013) eindigde het in het eerste of tweede kwartiel van de Morningstar-categorie ‘Obligaties EUR gediversifieerd’, wat aansluit bij het doel van het fonds om gedurende langere tijd consequent toegevoegde waarde ten opzichte van de benchmark te leveren. Uit de uitstekende voor risico gewogen rendementen blijkt zowel de kracht van dit proces als de kwaliteit van de fondsbeheerder.

Krautzberger is met BlackRock Euro Bond ook genomineerd voor een Nederlandse Morningstar Award in de categorie ‘Obligaties EUR gediversifieerd’.

Lees de volledige analyse van BlackRock Global Funds Euro Bond >


Fondsbeheerder: Mikael Lundström
Genomineerd voor zijn werk bij: Evli Corporate Bond en Evli European High Yield

De Finnen begonnen pas na 1999, toen de euro werd ingevoerd, werkelijk in bedrijfsobligaties te beleggen en Mikael Lundström is de Finse pionier op dit gebied. Hij heeft het beleggingsproces van Evli Corporate Bond mede vorm gegeven en hij staat sinds de oprichting in september 1999 aan het hoofd van dit fonds.

Dat hij het in de vingers heeft, blijkt overduidelijk uit het feit dat Evli Corporate Bond in veertien jaar slechts één jaar níét de Morningstar-categorie ‘Obligaties EUR bedrijven’ heeft verslagen en dat het 1,67 procentpunt op jaarbasis beter presteerde dan de eigen beleggingscategorie, zij het met een hoger kredietrisico dan de meeste vergelijkbare fondsen (de custom benchmark van het fonds bestaat voor 25 procent uit hoogrentende obligaties). Evli heeft European High Yield in 2001 voor Lundström opgezet, die ook op dit gebied zijn sporen heeft verdiend: het fondsrendement ligt 1,6 procentpunt op jaarbasis hoger dan het gemiddelde in de categorie EUR High Yield.

Lundström heeft in de loop van de tijd een kundig beleggingsteam van zes professionals opgebouwd. Beide fondsen danken hun succes aan een streng fondsselectieproces, waarbij vooral wordt gekeken naar de levensvatbaarheid op lange termijn van het bedrijf in kwestie. Dit proces leidt ertoe dat Lundström portefeuilles samenstelt die vaak sterk afwijken van hun benchmark wat betreft blootstelling aan emittenten, sectoren en landen.

Dit bottom-up werk wordt aangevuld met Lundströms inschatting van de markt op basis van zijn ervaring met meerdere marktcycli. Een goede combinatie, zo bleek opnieuw in 2013 toen Lundström het kredietrisico van Evli Corporate Bond boven de norm hield door, naast enkele obligaties zonder rating, hoogrentende obligaties zwaar mee te laten wegen en tegelijkertijd het renterisico van de portefeuille onder de benchmark te houden. Van beide beslissingen profiteerden zijn beleggers.

(Omdat Evli Corporate Bond en Evli European High Yield niet in Nederland verkrijgbaar zijn staat er geen volledige analyse op morningstar.nl)


Winnaar
De winnaar van Morningstar Fund Manager of the Year Award voor beleggingsfondsen in Europese aandelen wordt bekendgemaakt op 27 maart tijdens een gala na afloop van de eerste dag van de Morningstar Investment Conference Europe in Amsterdam.

Morningstar’s Europese team van beleggingsfondsanalisten nomineren fondsmanagers voor de Morningstar Fund Manager of the Year Award. Dit team bestaat uit 30 analisten die werken in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Noorwegen en Finland. Alleen beleggingsfondsen die hun domicilie in een Europees land hebben komen voor de Award in aanmerking.


Bekijk ook de genomineerden in de categorie ‘Aandelen Europa’ en ‘Aandelen wereldwijd’.
Naast de Morningstar European Fund Manager of the Year Award zijn er ook nog de Nederlandse Morningstar Awards. Bekijk de genomineerde aandelenfondsen, obligatiefondsen, mixfondsen en fondshuizen.


Meer weten over de Morningstar Analyst Rating en de 5-pilarenmethodologie voor het beoordelen van beleggingsfondsen? Lees dan:

Morningstar Rating versus de Morningstar Analyst Rating
Morningstar analyseert en waardeert beleggingsfondsen via twee methoden: kwantitatief en gericht op historisch rendement en kwalitatief met een oog op toekomstig resultaat. Hoe een belegger beide ratings kan gebruiken.

De toekomst staat niet in de sterren
Wat mij opvalt is hoeveel mensen de Morningstar Rating nog steeds verwarren met de Morningstar Kwalitatieve Rating. Dat is jammer.

Bevlogenheid gezocht!
Een fondsmanager moet een substantieel deel van zijn persoonlijke vermogen in zijn eigen fondsen beleggen. Iets wat bij ons minder in zwang is.

Rentmeesterschap gezocht!
Krijgt een fondsmanager voldoende ruimte zijn "ding" te doen? Bepaalt de commercie het aanbod of staat de belegger voorop?

Doe het wel met stijl
De goede fondsmanagers hebben een eigen, onderscheidende stijl. Die is voor een belegger moeiijk te achterhalen, maar is wel van groot belang.

Blijf niet hangen in het verleden
Een belangrijke valkuil waar veel beleggers nogal eens instappen is dat ze een fonds kiezen op basis van de prestaties uit het verleden.

Goedkoop is geen duurkoop
Wat de absolute hoogte van de TER betreft zijn is Morningstar positief gestemd over de opkomst van goedkope indexproducten als ETFs.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten