BlackRocks Michael Krautzberger wint Morningstar Fund Manager Award

Zijn ervaring en vermogen om gestaag groeiende rendementen te boeken binnen een risicobewust kader maken Michael Krautzberger van BlackRock Euro Bond tot Morningstar European Fund Manager of the Year voor 'Obligaties Europa'.

Maarten van der Pas 27 maart, 2014 | 21:55
Facebook Twitter LinkedIn

Krautzberger werd uitgeroepen tot Morningstar European Fund Manager of the Year voor ´Obligaties Europa´ tijdens een speciale ceremonie donderdagavond als onderdeel van de Morningstar Investment Conference Europe in Amsterdam. Andere genomineerden waren Richard Klijnstra van Kempen (Lux) Euro Credit Fund en Mikael Lundström die Evli Corporate Bond en Evli European High Yield onder beheer heeft.

"BlackRock Euro Bond is één van Morningstar 's favoriete fondsen en Krautzberger is de sleutel tot ons positieve oordeel", aldus Morningstar-analist Karine Nowak. "Zijn ervaring is in het bijzonder relevant voor dit fonds, omdat hij eerder aan het roer van wereldwijde obligatiefondsen heeft gestaan en gewend is om te werken als onderdeel van een groot vastrentend team."

Morningstar bekroont BlackRock Euro Bond met zijn hoogste Analyst Rating Gold, wat staat voor een uitstekend beleggingsfonds dat zich onderscheidt op alle vijf de pijlers van de Morningstar Analyst Rating (beheerteam, fondshuis, beleggingsproces, rendement en kosten) en waarvan de Morningstar-analisten in zeer sterke mate overtuigd zijn.

Dienstverband
Krautzberger nam het beheer van BlackRock Euro Bond over in oktober 2005, nadat hij was toegetreden tot Merrill Lynch Investment Management ( MLIM ) dat in mei van datzelfde jaar fuseerde met BlackRock. Krautzberger is bij BlackRock ook hoofd vastrentende waarden genoteerd in euro. Dit betekent, dat hij naast zijn eigen beleggingsfonds bijdraagt aan de strategie van fondsen van BlackRock in vastrentende waarden in euro. BlackRock is een zeer grote vermogensbeheerder als het om vastrentend gaat met ongeveer EUR 30 miljard Europese obligaties onder beheer.

Morningstar vindt dat Krautzberger zich goed heeft aangepast aan de omgeving na de fusie van BlackRock en MLIM. Zijn eerdere ervaring bij grote vastrentende fondshuizen hielp hem daarbij. Hij was vanaf 1999 hoofd Europese vastrentende waarden bij Union Investment en daarvoor was hij vijf jaar in dienst bij Deutsche Bank’s DWS, waar hij wereldwijde fixed income portefeuilles beheerde. "Wat bijdraagt aan Morningstar’s vertrouwen is dat Krautzberger blijk geeft van redelijk lange dienstverbanden bij de vermogensbeheerders waarvoor hij heeft gewerkt", voegt Nowak toe.

Actieve aanpak
Als hoofd euro fixed income heeft Krautzberger een zeer sterke afdeling opgebouwd bij BlackRock, die met succes zijn beleggingsaanpak met een gecontroleerd risico toepast op een breed scala aan euro-obligatiestrategieën. Daarnaast maakt hij goed gebruik van BlackRocks goed uitgeruste wereldwijde vastrentende team met ervaren beleggers en analisten, dat een waardevolle inbreng bij het beleggingsproces heeft.

Krautzberger is zich bewust van zijn benchmark, maar hij gelooft in een actieve benadering voor vastrentende waarden. Deze aanpak behelst een beheerst risico en is gediversifieerd in termen van posities en beleggingsstrategieën, maar kan tegelijkertijd inspelen op nieuwe mogelijkheden op de markt als die zich voordoen. De kern van het proces bestaat uit relatieve waarde, maar de manager gebruikt ook andere, meer traditionele vastrentende strategieën zoals duration en de selectie van sectoren, landen of effecten.

Nowak: "Krautzberger houdt meestal meer dan 200 verschillende obligaties aan en probeert waarde toe te voegen op een consistente manier door een gediversifieerde portefeuille van relatieve waarde ideeën. Hoewel hij bereid is om de asset allocatie aan te passen op basis van zijn opvattingen, worden zijn posities in toom gehouden door een tracking error met als doelstelling 0,75 tot 2,0 procent per jaar. De portefeuille wordt meestal volledig afgedekt naar de euro. Morningstar vindt dat de diversificatie hier helpt om het relatieve risico te beperken.”

Sterk track record
BlackRock Euro Bond heeft goed gepresteerd en zit met zijn rendement in het eerste of tweede kwartiel van de Morningstar-categorie ‘Obligaties EUR gediversifieerd’ in alle kalenderjaren dat Krautzberger de leiding heeft ( 2006-2013). Het fonds boekte ook aantrekkelijke tegen risico gecorrigeerde rendementen over drie en vijf jaar onder leiding van de manager. Het fonds ervaart soms korte periodes van underperformance omdat Krautzberger bereid is zijn overtuiging te steunen en te profiteren van kortetermijnkansen in de markt. Dit heeft echter het uitstekende langetermijn-track record van het fonds onder Krautzberger niet aangetast.

De breedte van de toegevoegde waarde, bij vrijwel het hele scala aan onderliggende strategieën in de portefeuille, is indrukwekkend benadrukt zowel de kwaliteit van de ideeën van het beheerteam als het vermogen van Krautzberger om deze ideeën op een juiste wijze samen te brengen in een samenhangende portefeuille. Consistente prestaties van het fonds vormen het bewijs van de discipline waarmee hij zijn proces implementeert en zijn vermogen om de totale omvang van het risico in de portefeuille te begrijpen.

Nowak heeft één kritiekpunt ten aanzien van BlackRock Euro Bond: "Hoewel de TER (total expense ratio) van het fonds in lijn is met de mediaan van de categorie vindt Morningstar dat hij lager kan zijn gezien de schaalvoordelen die deze grote strategie oplevert”, stelt ze.


Lees het analistenrapport van BlackRock Euro Bond.

Bekijk ook de andere genomineerden voor 'Obligaties Europa'.


Over de Morningstar European Fund Manager of the Year Award
Aan de basis van de Morningstar European Fund Manager of the Year Awards staat de expertise van Morningstar's Europese team van beleggingsfondsanalisten om de allerbeste fondsbeheerders van Europa te identificeren.

Om voor de Morningstar Fund Manager of the Year Award in aanmerking te komen, moet een fondsmanager niet alleen in 2013 goede resultaten hebben neergezet. Ook over langere termijn moet hij beleggers consistent een goede dienst hebben bewezen. En dat naar verwachting ook in de toekomst doen. Het zijn fondsbeheerders die door de analisten van Morningstar hoog worden gewaardeerd. Alleen managers van beleggingsfondsen met een Morningstar Analyst Rating Bronze, Silver of Gold komen dan ook in aanmerking.

Een dergelijke kwalificatie geeft aan, dat Morningstar’s fondsanalisten verwachten dat het fonds op lange termijn (over een economische cyclus heen) beter zal presteren dan de benchmark en/of de categorie. Deze fondsen doorstaan een strenge beoordeling op basis van de 5-pilarenmethode waarbij de analisten kijken naar de fondsmanager en zijn beheerteam (people), het fondshuis (parent), het beleggingsproces (proces), het rendement (performance) en de kosten (price).

Morningstar’s Europese team van beleggingsfondsanalisten nomineert fondsmanagers voor de Morningstar Fund Manager of the Year Award. Dit team bestaat uit 30 analisten die werken in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Noorwegen en Finland. Alleen beleggingsfondsen die hun domicilie in een Europees land hebben komen voor de Award in aanmerking.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten