Beleggingsfonds van de week: BlackRock Euro Bond

BlackRock Euro Bond is één van Morningstar 's favoriete beleggingsfondsen en de ervaren beheerder Michael Krautzberger is de sleutel tot het succes. Het obligatiefonds heeft de hoogste Morningstar Analyst Rating Gold. 

Maarten van der Pas 09 april, 2014 | 9:14
Facebook Twitter LinkedIn

Michael Krautzberger werd onlangs uitgeroepen tot Morningstar European Fund Manager of the Year voor 'Obligaties Europa'. Zijn obligatiefonds BlackRock Euro Bond is één van Morningstar 's favoriete fondsen en Krautzberger (foto) speelt een belangrijke rol in dit positieve oordeel. Zijn ervaring is in het bijzonder relevant voor dit fonds, omdat hij eerder aan het roer van wereldwijde obligatiefondsen heeft gestaan en gewend is om te werken als onderdeel van een groot vastrentend team.

Beheerder Krautzberger kan rekenen op de steun van BlackRock’s grote Euro Bond-team en Morningstar waardeert de expertise waarmee hij de relatieve-waarde-ideeën van de analisten combineert tot een portefeuille met passende risico's voor de prestatiedoelstelling.

Krautzberger houdt rekening met zijn benchmark, de BarCap Euro Aggregate 500mm+ Index. Hij houdt gewoonlijk meer dan 200 obligaties aan en streeft consistent naar het toevoegen van waarde met een gespreide portefeuille van relatieve-waarde-ideëen. Hij past de assetallocatie aan zijn visie aan, maar de posities worden onder controle gehouden door een tracking-error van 0,75-2,0 procent.

Ruimschoots beter dan benchmark
De aanpak van Krautzberger heeft zeer consistente rendementen opgeleverd, waarbij BlackRock Euro Bond voor de meeste kalenderjaren in het tweede kwartiel van zijn Morningstar-categorie 'Obligaties EUR gediversifieerd' viel. Hierdoor presteerder het fonds ruimschoots beter dan zijn benchmark.

De uitgestrektheid van toegevoegde waarde, over praktisch de hele waaier van onderliggende obligatiestrategieën die in de portefeuille worden toegepast, is indrukwekkend. Het onderstreept zowel de kwaliteit van de ideeën van beheerteam als de bekwaamheid van Krautzberger om die ideeën op de juiste wijze in een samenhangende portefeuille in te passen.

Hoewel de TER van het fonds in lijn is met de categoriemediaan, vindt Morningstar toch dat de kosten lager kunnen, gelet op de schaalvoordelen die in deze brede
strategie beschikbaar zijn.

Morningstar bekroont BlackRock Euro Bond met zijn hoogste Analyst Rating Gold, wat staat voor een uitstekend beleggingsfonds dat zich onderscheidt op alle vijf de pijlers van de Morningstar Analyst Rating (beheerteam, fondshuis, beleggingsproces, rendement en kosten). Door de ervaring van fondsmanager Krautzberger, zijn consequente track record en het goede ondersteunende team, zijn de fondsanalisten van Morningstar zeer sterk overtuigd van de kansen op aanhoudende bovengemiddelde prestaties.

Uitgebreide toelichting
(klik op de grafiek voor een vergroting)Beheer
Michael Krautzberger nam het beheer van BlackRock Euro Bond over in oktober 2005, nadat hij in mei van dat jaar bij Merrill Lynch Investment Management (MLIM) aan de slag was gegaan. Krautzberger staat ook aan het hoofd van BlackRocks afdeling Euro Fixed Income, waar hij samenwerkt met Scott Thiel, adjunct-CIO van Fixed Income. Dit betekent, dat hij naast zijn eigen fonds ook de strategie bepaalt voor alle euro-obligatiefondsen van BlackRock.

Krautzberger wordt ondersteund door een omvangrijk en ervaren team van Europese kredietanalisten. En hij krijgt input vanuit de ruimere expertise van Blackrock op het gebied van vastrentende waarden, dankzij teams die het volledige spectrum van wereldwijde staats- en bedrijfsobligaties volgen. Morningstar vindt dit één van de sterkst bezette en meest efficiënte teams.

Met ongeveer EUR 30 miljard aan Europese obligatiemandaten is BlackRock een zeer groot fondshuis. Naar mening van Morningstar heeft Krautzberger zich goed aangepast aan de omgeving die na de fusie tussen BlackRock en MLIM ontstond. Zijn eerdere ervaring heeft daar zeker aan bijgedragen. Vanaf 1999 stond hij aan het hoofd van de Europese vastrentende waarden bij Union Investment, nadat hij vijf jaar lang wereldwijde vastrentende portefeuilles had beheerd bij DWS.

Wat Morningstars vertrouwen in Krautzberger sterkt, is dat hij relafief lang in dienst was bij de ondernemingen waarvoor hij heeft gewerkt.


Fondshuis
BlackRock heeft het moeilijk gehad om zijn enorme omvang om te zetten in een voordeel voor beleggers. Het heeft USD 3,7 biljoen onder beheer, waarvan veel uit overnames afkomstig is en niet van een organische groei die voortvloeit uit een gevestigde beleggingscultuur.

Voor alle duidelijkheid: BlackRock is een topper als het gaat om risicobeheer. De vermogensbeheerder wordt geroemd om zijn risicoanalyse van de bovenste plank, en zijn modellen worden gebruikt om risicoparameters vast te leggen die alle fondsbeheerders dienen te volgen. Op die manier wisten de meeste van BlackRocks aandelenfondsen het ergste tijdens de crisis op de financiële markten in 2008 te vermijden (dit is in mindere mate van toepassing op de obligatiefondsen).

Daarnaast heeft BlackRock zijn fondsenaanbod geconsolideerd en zijn de kostenratio's gedaald. BlackRock verstevigde ook de wereldwijde coördinatie, zodat de onderneming beter in staat is haar ruime middelen te vertalen in een beleggingsvoordeel.

En toch leverde het multiboetiekmodel voor aandelenfondsen gemengde resultaten op. In de leiding van het vastrentende segment is ondertussen een significant verloop te zien. Rendementen voor de obligatiefondsen zijn globaal genomen doorsnee. Dat beheerders in eigen fondsen beleggen, is niet uitzonderlijk.
De tijd zal uitwijzen of BlackRock op dit recente succes kan voortborduren.


Beleggingsproces
Beheerder Krautzberger is zich bewust van de samenstelling van de benchmark van zijn fonds BlackRock Euro Bond, de BarCap Euro Agg 500mm+ Index, die voor ongeveer 70 procent uit staatspapier en voor 30 procent uit bedrijfsschulden bestaat. Hij kan wel een bescheiden blootstelling hebben aan posities die buiten de benchmark vallen.

Krautzberger gelooft in een actieve, naar risico gecontroleerde aanpak van vastrentende waarden met gediversifieerde participaties en beleggingsstrategieën, maar die ook kan inspelen op kansen. Deze filosofie is diep ingebed in het beleggingsproces, dat gestructureerd is rondom het gebruik van verschillende obligatiestrategieën om waarde toe te voegen met inachtneming van nauwgezet risicobeheer. Traditionele vastrentende strategieën worden naast de relatievewaardestrategieën ingezet.

Een groep beleggingsstrategen bepaalt de algemene beleggingsthema's op basis van macro-economische, markt- en krediettrends. Uit top-downsectoranalyse en gerichte bottom-up analyse worden relatievewaardescores afgeleid, waarin sectorbeoordelingen worden opgenomen. Die gebruikt de beheerder vervolgens om de doelwegingen te bepalen. Krautzberger behoudt de uiteindelijke controle en neemt zelf de beslissing met betrekking tot alle portefeuilleposities.

Morningstar waardeert de gediversifieerde blootstelling van het fonds aan zowel staats- als bedrijfsschulden, evenals het efficiënte gebruik van de omvangrijke middelen.


Rendement
Het track record van BlackRock Euro Bond onder het bewind van Krautzberger is sterk. Van november 2005 tot mei 2013 presteerde het fonds ruimschoots beter dan zijn index en de Morningstar-categorie 'Obligaties EUR gediversifieerd'.

Krautzbergers beslissing in de tweede helft van 2008 om de kredietactiva verder op te bouwen had aanvankelijk een negatieve impact, aangezien het fonds lichtjes ondermaats presteerde, ook al ondersteunde het nadien de prestaties in 2009. De constante prestaties van het fonds in die periode zijn een bewijs van de discipline waarmee hij zijn beleggingsproces uitvoert van zijn talent voor het bevatten van het wereldwijde risiconiveau in de portefeuille dat ontstaat door de diversiteit van beleggingsideeën.

Bovendien heeft de kwaliteit van zijn ideeën Krautzberger geholpen om waarde toe te voegen over een brede waaier van verschillende strategieën. Recenter waren er de sterke rendementen over 2011 en 2012 die opnieuw zijn talent naar voren brachten. De beslissing om de onderwogen positie in schuld uit de perifere van de eurozone te sluiten en een kleine overweging in credit te behouden in de tweede helft van 2012, samen met zijn bereidheid om rendementscurveposities te implementeren tijdens volatiele periodes, hebben allemaal geholpen in 2012. BlackRock Euro Bond blijft goed presteren.


Kosten
De TER van BlackRock Euro Bond van 0,96 procent is in lijn met de mediaan van 0,95 procent van de categorie 'Obligaties EUR gediversifieerd'. Gezien de grote omvang van het fonds vindt Morningstar dat de TER lager kan vanwege de schaalvoordelen die het beheer van een dergelijk vermogensbestand oplevert.


Rol in de portefeuille
BlackRock Euro Bond kan een kernbelegging zijn met een gevarieerde blootstelling aan obligaties.


Lees ook het fondsrapport over BlackRock Global Funds Euro Bond D2 EUR >


Bekijk alle beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Obligaties EUR gediversifieerd' met een Analyst Rating. (klik op tabel voor vegroting)Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

Alken European Opportunities

Fidelity Pacific Fund

Templeton Emerging Markets Bond

Kempen European High Dividend Fund

Robeco Consumer Trends Equities

ING (L) Renta Fund Europe High Yield

Pictet-Biotech

Fidelity India Focus Fund

Add Value Fund

Skagen Kon-Tiki

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten