Beleggingsfonds van de week: BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies

Alternatieve obligatiefondsen staan de laatste tijd steeds meer in de belangstelling van beleggers door de aanhoudende daling van de rentes. Morningstar beschouwt BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies als een solide keuze. Het heeft een Analyst Rating Bronze.

Niels Faassen 11 september, 2014 | 22:25
Facebook Twitter LinkedIn

Financiële markten werden dit jaar opgeschrikt door de forse daling van de kapitaalmarktrente. Het 10-jaars rendement op Duits staatspapier schommelt momenteel rond de 1 procent en bevindt zich daarmee op een absoluut dieptepunt. Deze daling heeft obligatiebeleggers geen windeieren gelegd. Immers als rentes dalen, stijgen obligaties in prijs en levert dit de houders van obligaties een mooie koerswinst op.

Met de huidige rentestanden op historische dieptepunten dient de onvermijdelijke vraag zich aan, wat gebeurt er met uw obligatieportefeuille als de rente weer gaat stijgen? In tegenstelling tot rentedalingen hebben rentestijgingen een negatief effect op de koers van obligaties. Beleggers zijn dan snel geneigd op zoek te gaan naar obligatiesectoren met een lagere rentegevoeligheid (duration). Bij een lagere rentegevoeligheid ondervinden obligatiebelegger immers minder last van een klimmende rente.

Obligatiesectoren die traditioneel bekend staan om hun lagere rentegevoeligheid zijn bij voorbeeld high yield obligaties, asset backed securities maar ook absolute return gedreven alternatieve obligatiefondsen kunnen een goede aanvulling zijn op een obligatieportefeuille bij stijgende rentes (deze fondsen garanderen een bepaald rendement).

Zo’n alternatief obligatiefonds is BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies. Dit fonds is alternatief in die zin, dat het in tegenstelling tot de meer traditionele, long-only obligatiefondsen ook short kan gaan. Daarnaast stelt het zich tot doel om positieve rendementen te behalen over voortschrijdende 3-jaars perioden, ongeacht de marktomstandigheden.

Met hoofdbeheerder Michael Krautzberger (foto) beschikt het over een ervaren manager. Krautzberger werd eerder dit jaar door Morningstar uitgeroepen tot Fixed Income Fund Manager of the Year voor Europa.

Wij beschouwen het fonds als een solide keuze binnen het absolute return obligatie-universum. Hoofdbeheerder Michael Krautzberger (foto) is de architect achter de lancering van BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies in 2009 met het door hem ontworpen risicobewuste beleggingsproces. Dit proces heeft hij eerder met succes geïmplementeerd bij de door Morningstar positief beoordeelde long-only obligatiefondsen.

Onze positieve visie wordt verder ondersteund door de consistente outperformance van het fonds van 2 tot 3 procent ten opzichte van zijn benchmark (tot juli 2014). 2011 Was het enige kalenderjaar dat het fonds een beperkt verlies noteerde van 1.30 procent. Dit verlies kan worden verklaard door de verergerende crisis in de eurozone. 
 
Moringstar gelooft in de beleggingsvaardigheden en de ervaring van Krautzberger. Dit in combinatie met de zeer doeltreffende risicobeheersing en de aantrekkelijke voor risico gecorrigeerde rendementen rechtvaardigt de Morningstar Analyst Rating Bronze.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)Beheer
Manager Michael Krautzberger staat aan het roer van BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies sinds de lancering in september 2009. Krautzberger is bij BlackRock ook hoofd van het Europese vastrentende team, samen met Scott Thiel die plaatsvervangend CIO vastrentende waarden is. Dit betekent dat Krautzberger naast dit fonds ook een bijdrage levert aan de beleggingsstrategie voor alle Europese vastrentende beleggingsfondsen van BlackRock voor de particuliere belegger.

Krautzberger is sinds 2005 tevens beheerder van het BlackRock Global Funds Euro Bond Fund (Morningstar Analyst Rating Gold) en het BlackRock Global Funds Short Duration Bond Fund (Morningstar Analyst Rating Silver). De starmanager heeft hij een solide en effectief beleggingsproces ontwikkeld dat indrukwekkende resultaten heeft opgeleverd bij zijn long-only fondsen. Morningstar is van mening dat de vaardigheden die Krautzberger demonstreert met zijn gediversifieerde aanpak via uiteenlopende relatieve-waarde-strategieën bijzonder waardevol zijn voor dit specifieke mandaat.

Voordat hij in dienst trad bij Merrill Lynch Investment Managers, dat later werd overgenomen door BlackRock, was Krautzberger vanaf 1999 hoofd van de Europese vastrentende waarden bij Union Investment in Frankfurt . Daarvoor werkte hij vijf jaar bij DWS en beheerder hij wereldwijde obligatieportefeuilles. Bij BlackRock wordt hij ondersteund door een groot en ervaren team van analisten van Europese obligaties en ontvangt hij input van BlackRock's bredere vastrentende deskundigheid met gespecialiseerde obligatieteams. Het beleggingsproces is volledig geïntegreerd met BlackRock's vastrentende platform. Wij vinden dat dit een van de best uitgeruste en doeltreffendste beheerteams is.

Fondshuis
BlackRock heeft het moeilijk gehad om zijn enorme omvang om te zetten in een voordeel voor beleggers. Het heeft USD 3,7 biljoen onder beheer, waarvan veel uit overnames afkomstig is en niet van een organische groei die voortvloeit uit een gevestigde beleggingscultuur.

Voor alle duidelijkheid: BlackRock is een topper als het gaat om risicobeheer. De vermogensbeheerder wordt geroemd om zijn risicoanalyse van de bovenste plank, en zijn modellen worden gebruikt om risicoparameters vast te leggen die alle fondsbeheerders dienen te volgen. Op die manier wisten de meeste van BlackRocks aandelenfondsen het ergste tijdens de crisis op de financiële markten in 2008 te vermijden (dit is in mindere mate van toepassing op de obligatiefondsen).

Daarnaast heeft BlackRock zijn fondsenaanbod geconsolideerd en zijn de kostenratio's gedaald. BlackRock verstevigde ook de wereldwijde coördinatie, zodat de onderneming beter in staat is haar ruime middelen te vertalen in een beleggingsvoordeel.

En toch leverde het multiboetiekmodel voor aandelenfondsen gemengde resultaten op. In de leiding van het vastrentende segment is ondertussen een significant verloop te zien. Rendementen voor de obligatiefondsen zijn globaal genomen doorsnee. Dat beheerders in eigen fondsen beleggen, is niet uitzonderlijk.
De tijd zal uitwijzen of BlackRock op dit recente succes kan voortborduren.


Beleggingsproces
Manager Krautzberger gelooft voor BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies in een actieve benadering van vastrentende waarden met diversificatie in termen van beleggingen en strategieën met een beheerst risico. Maar tegelijkertijd met aandacht voor kansen die aanwezig zijn in de markt. Deze filosofie is diep ingebed in het beleggingsproces, dat opgebouwd is rond de toepassing van meerdere strategieën om waarde toe te voegen met een gedegen risicomanagement. Het team legt de nadruk op relatieve-waarde-strategieën, maar gebruikt ook traditionele vastrentende strategieën.

Het beleggingsstrategie team bepaalt de beleggingsthema's op basis van macro-economische en technische factoren en trends op de obligatiemarkten. Top-down sectoranalyses en bottom-up analyses resulteren in relatieve-waarde-scorecards voor het euro-obligatie-universum. Op basis hiervan worden doelgewichten bepaald. Het uitgangspunt van het fonds ten aanzien van de portefeuilleconstructie is de cash benchmark EONIA. De manager kan de beste ideeën van het team implementeren met zowel short als long posities. Krautzberger behoudt echter de ultieme controle en bevoegdheid over alle posities in het fonds. Voor het risicomanagement werken de afdelingen BlackRock Solutions en Risk & Quantitative Analysis samen om het vastrentende proces te ondersteunen. Morningstar waardeert de gediversifieerde blootstelling in zowel staatss- als bedrijfsobligaties in het fonds en het solide risicomanagement dat goed gebruik maakt van uitgebreide middelen bij BlackRock.


Rendement
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies streeft naar een rendement van 2 -3 procent boven het EONIA-tarief op basis van voortschrijdende 3-jaars perioden, met een volatiliteit van 1-3 procent (gemeten door standaarddeviatie). Er worden diverse obligatiestrategieën gehanteerd, waaronder staats-, bedrijfs- en gesecuritiseerde obligaties, liquide middelen, vreemde valuta en wereldwijde obligatiestrategieën. Onder Krautzberger heeft het fonds tot juli 2014 een aantrekkelijk rendement geleverd. Het viel hoger uit dan de index van het fonds met circa 3 procent per jaar tegen een volatiliteit van 2 procent.

BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies blijft echter achter bij de Morningstar-categorie ‘Alternatives – debt arbitrage’, die bestaat uit een breed scala aan beleggingsfondsen met diverse rendementsdoelstellingen. De benedengemiddelde maximum drawdown (het maximale verlies) van het fonds ten opzichte van de categorie is ook een bewijs van de kracht van het risicobeheersingsproces. 2011 was het enige kalenderjaar dat het fonds een beperkt verlies noteerde van 1.30 procent. Dit verlies kan worden verklaard door de zich verergerende crisis in de eurozone waardoor correlaties tussen de verschillende obligatiecategorieën rond de 1 kwamen te liggen. Deze omstandigheden maakten het moeilijk voor BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies om waarde toe te voegen.


Kosten
De lopende kosten voor BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies zijn met 1,33 procent in lijn met de mediaan van de Morningstar-categorie ‘Alt - debt arbitrage’.


Lees ook het fondsrapport over BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies D2 EUR >


Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

T. Rowe Price Global Growth Equity Fund

Robeco US Large Cap Equities

Vanguard US 500 Stock Index

Fidelity France Fund

Robeco European Conservative Equities

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Comgest Growth Europe

Fidelity Indonesia Fund

Vanguard Euro Government Bond Index Fund

Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten