Beleggingsfonds van de week: BlackRock Global Allocation

Er zijn redenen om te twijfelen aan BlackRock Global Funds - Global Allocation, maar de analisten van Morningstar houden vertrouwen in het mixfonds. Met een Analyst Rating Gold behoort dit fonds tot Morningstars favorieten in de categorie ‘Mixfondsen USD Neutraal’.

Niels Faassen 02 juli, 2015 | 10:53
Facebook Twitter LinkedIn

BlackRock Global Allocation in het kort:

Morningstar Analyst Rating: Gold
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Positive 
Fondshuis: Neutral
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Kosten: Neutral


Mixfondsen staan overduidelijk in de belangstelling van beleggers. Deze fondsen profiteren al enige jaren van een behoorlijke instroom van vermogen. Ook in de maandelijkse Morningstar beleggingsbarometer bevinden zich steevast diverse mixfondsen onder de 15 meest opgezochte beleggingsfondsen op deze website. Mixfondsen van bijvoorbeeld NN IP (het voornamige ING Investment Management), BlackRock en ABN Amro zijn een vaste waarde in deze rubriek. 

De populariteit van mix- of allocatiefondsen is eenvoudig te verklaren. Allocatiefondsen zijn typische gemaksproducten die beleggers een totaaloplossing bieden voor hun beleggingsportefeuille. Hiermee kunnen zij op een relatief simpele wijze gespreid beleggen tegen relatief lage kosten. Het vraagt van de doe-het-zelf belegger namelijk behoorlijk wat kennis en tijd om zelf een juiste keus in en spreiding tussen aandelen, obligaties en alternatieven als vastgoed, grondstoffen en cash te maken. Laat staan om de onderliggende individuele aandelen en obligatie te selecteren. Bij een mixfonds maakt een professionele belegger die moeilijke keuzes en een belegger koopt met één transactie een volledige en gespreide portefeuille.

Verzachtende omstandigheden
BlackRock Global Allocation belandde in de laatste jaren met zijn rendement in het midden van de Morningstar-categorie ‘Misxfondsen USD neutraal’, hoewel het in absolute termen behoorlijk blijft presteren. Ondanks een uitstroom van beleggerskapitaal blijft het fonds één van de grootste fondsen in de categorie en bezit het veel meer effecten dan 10 jaar geleden.

Een grote omvang, een toenemend aantal effecten en een verslechterd rendement kunnen een waarschuwing zijn dat een fonds eenmaal te groot is geworden om zijn beleggingsstrategie effectief te blijven uitvoeren. Echter, er zijn verzachtende omstandigheden bij BlackRock Global Allocation: het beheerteam onder leiding van Dennis Stattman (foto) is één van de meest ervaren teams in de categorie, de langetermijnprestaties blijven concurrerend ten opzichte van vergelijkbare beleggingsfondsen en in overeenstemming met de doelstellingen van het fonds. Het belangrijkste is dat de filosofie en het beleggingsproces van de managers consistent is gebleven. Hun gediversifieerde en tegendraadse aanpak bij de portefeuilleconstructie compenseert een deel van Morningstars zorgen over de capaciteit.

Gediversifieerde en geleidelijke aanpak
Door de stijging van de aandelenmarkten sinds de financiële crisis en de dalende obligatie spreads hebben de beheerders van BlackRock Global Allocation de blootstelling aan aandelen en obligaties afgebouwd ten gunste van liquide middelen. Toch zijn er enkele uitzonderingen geweest op regionaal en sectoraal niveau. Zo zijn de overwegingen in Japen en Europa en in de sectoren basismaterialen, industrie en gezondheidszorg gehandhaafd. Stattman en zijn team kochten ook investment grade bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende landen in lokale valuta. Daarentegen is de duratie kort gehouden, omdat de beheerders van mening zijn dat de huidige rente op staatsobligaties in de ontwikkelde economieën beleggers onvoldoende compenseren voor het risico van stijgende rentetarieven.

De gediversifieerde en geleidelijke aanpak van de beheerders van BlackRock Global Allocation geeft Morningstar geruststelling. Het fonds heeft inderdaad meestal bovengemiddeld gepresteerd in neergaande markten, zoals als in 2008. Het is onwaarschijnlijk dat BlackRock Global Allocation enig jaar een piekjaar kent, het is meer een fonds voor de lange adem en over langere periodes resultaat levert. Het blijft de hoogste Morningstar Analyst Rating Gold verdienen.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
Dennis Stattman staat aan het roer van BlackRock Global Allocation sinds 1989 en is hiermee één van de langst zittende beheerders in de categorie. Dan Chamby is ook al langer dan 10 jaar betrokken bij het fonds. Aldo Roldan, die zich bezig houdt met de valutastrategie, beschikt over iets minder dan 10 jaar ervaring en maakt sinds 2006 deel uit van het team.

Het grootste deel van de 10 senior analisten is al meer dan een decennium betrokken bij deze strategie. Elke analist heeft expertise binnen bepaalde sectoren en activaklassen, maar ze zijn allemaal opgeleid, en worden aangemoedigd, om ook buiten hun eigen sectoren, regio's en beleggingscategorieën te zoeken naar beleggingsmogelijkheden.

Het beheerteam is sinds eind 2006 uitgebreid door de overname van Merrill Lynch Investment Management door BlackRock. Een tiental onderzoeksanalisten en twee kwantitatieve analisten zijn verantwoordelijk voor het beleggingsonderzoek. In de afgelopen jaren hebben de co-chief operating officers Kevin McKenna en Lisa O'Donnell samen met een administratieve en productspecialisten de back office van het team gestroomlijnd.

BlackRock’s formidabele afdeling die zich bezighoudt met risico en kwantitatieve analyse ondersteunt het risicobeheer van BlackRock Global Allocation. In de afgelopen jaren is het team een intensievere dialoog begonnen met de teams voor portfoliomanagement, assetallocatie en capital markets bij BlackRock en dit zou gunstig uit moeten pakken voor de beoordeling van de kansen en risico's. Het team is door Morningstar genomineerd voor de Fondsmanager van het Decennium Award in 2009.


Fondshuis
BlackRock heeft het moeilijk gehad om zijn enorme omvang in een voordeel voor beleggers om te zetten. Men heeft GBP 4,7 biljoen onder beheer, waarvan veel uit overnames afkomstig is en niet van organische groei die voortvloeit uit een gevestigde beleggingscultuur. Voor alle duidelijkheid: BlackRock is een topper wat betreft risicobeheer. De onderneming wordt geroemd voor haar risicoanalyse van de bovenste plank en haar modellen worden gebruikt om risicoparameters vast te leggen die alle beheerders dienen te volgen.

Op die manier wisten de meeste van BlackRocks aandelenfondsen het ergste te vermijden tijdens de crisis in de markten van 2008. Dat is in mindere mate van toepassing op de obligatiefondsen. Daarnaast heeft BlackRock de fondsenreeks geconsolideerd en zijn de kostenratio's gedaald. BlackRock heeft ook de wereldwijde coördinatie verstevigd, zodat de onderneming beter in staat is haar ruime middelen te vertalen in een beleggingsvoordeel.

En toch heeft het multiboetiekmodel van de aandelenfondsen gemengde resultaten opgeleverd. In de leiding over het vastrentende segment ziet Morningstar ondertussen een significant verloop. Rendementen voor de obligatiefondsen zijn globaal genomen doorsnee. Dat beheerders in eigen fondsen beleggen, is niet uitzonderlijk en er is ook nog ruimte voor lagere vergoedingen. De tijd zal uitwijzen of BlackRock op dit recente succes kan voortborduren.


Beleggingsproces
Beheerder Dennis Stattman streeft er naar om rendementen te realiseren die vergelijkbaar zijn met aandelen tegen een lager risico. Het fonds wordt beheerd tegen een samengestelde index (60 procent aandelen en 40 procent obligaties) bestaande uit 36 procent S&P 500, 24 procent FTSE World ex US, 24 procent Bank of America/Merrill Lynch 5-Year Treasury Bond Index en 16 procent Citigroup Non-US Dollar World Government Index.

Waardering is de drijvende kracht achter de selectie van individuele effecten en de portefeuillepositionering en kan leiden tot substantiële overwegingen in specifieke beleggingscategorieën, sectoren en regio’s. De asset allocatie van het fonds beweegt doorgaans vrij geleidelijk, hierdoor valt de omloopsnelheid van de portefeuille relatief laag uit met een gemiddelde van 40 procent over de afgelopen 10 kalenderjaren.

De beheerder belegt doorgaans in meer dan 700 posities en dat is een mix van aandelen, obligaties, hybride effecten en ETFs. De meeste holdings, op een handvol na, maken slechts 1 procent of minder uit van de portefeuille. Het fonds houdt doorgaans 5 tot 10 procenmt aan in liquide middelen, die actief worden aangewend om de valutablootstelling van het fonds te beheren. Zo nu en dan gebruikt het team futures om een beperkt deel van het aandelenrisico af te dekken.

BlackRock Global Allocation wordt niet beheerd met als doel om inkomen te genereren. Het is het meest geschikt als langetermijnbelegging die als kern kan dienen in een beleggingsportefeuille.


Rendement
De geannualiseerde rendementen van BlackRock Global Allocation vallen over drie en vijf jaar net boven de mediaan van de Morningstar-categorie ‘Mixfonds USD Neutraal’ uit. Dit hangt samen met het besluit van de beheerder om sinds 2008 voorzichtig te zijn met of om zelfs helemaal niet belegd te zijn in bepaalde markten vanwege de veronderstelde risico’s, in het bijzonder de stijgende rentetarieven. Deze afwegingen leidden het beheerteam naar converteerbare obligaties, terwijl het de sectoren financiële instellingen en duurzame consumentengoederen begin 2009 schuwde.

De beheerders meden ook obligaties uit emerging markets en high yield obligaties toen er sprake was van een flinke marktrally. Daarnaast schroefden ze ook de blootstelling aan staatsobligaties terug vanwege de forse rentedaling. Deze besluiten hadden een negatieve impact op de rendementen van het fonds in 2009, 2010 en 2012 maar droegen juist positief bij in 2013.

De aversie van het beheerteam tegen permanente kapitaalverliezen en tegen beleggingen die beleggers onvoldoende compenseren voor het genomen risico ligt ten grondslag aan het langetermijnsucces van het BlackRock Global Allocation. Met een geannualiseerd rendement van 6,3 procent over de afgelopen 10 jaar tot aan eind 2014, presteerde het fonds beter dan de FTSE World-index tegen een aanzienlijk lagere volatiliteit, gemeten door de standaarddeviatie. Gedurende deze periode behaalde het fonds ongeveer 55 procent van het neerwaartse rendement van de index en ongeveer tweederde van het opwaartse rendement. Deze cijfers steken gunstig af met categoriegenoten en is in overeenstemming met het doel om rendementen te behalen vergelijkbaar met aandelen maar tegen een lager risico.


Kosten
Lopende kosten van BlackRock Global Allocation zijn in lijn met de Morningstar-categorie ‘Mixfondsen USD Neutraal’.


Lees ook de fondsanalyse over BlackRock Global Funds - Global Allocation A2 >


Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Mixfondsen USD Neutraal' (klik op tabel voor vergroting).


Eerdere beleggingsfondsen van de week:

Invesco Bond Fund

Pictet-Premium Brands

BlackRock World Energy

Fidelity China Focus Fund

W.P. Stewart Holdings

Schroder ISF European Special Situations

Robeco Emerging Stars Equities

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

JP Morgan Europe Dynamic

Prosperity CMS Russian Prosperity Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings