Röntgenfoto van uw beleggingsportefeuille

In een paar klikken een helder overzicht van uw beleggingsportefeuille. Niet simpelweg een lijstje van de verschillende beleggingsfondsen en aandelen, maar een diepgaande analyse van uw portefeuille op basis van de onderliggende posities van uw fondsen. De Morningstar X-Ray maakt het mogelijk en is daarmee een onmisbaar gereedschap voor beleggers.

Jeffrey Schumacher, CFA 30 juli, 2015 | 12:18
Facebook Twitter LinkedIn

Een goede beleggingsportefeuille is breed gespreid. Dat wil zeggen dat beleggers niet alles op één beleggingsfonds inzetten, maar een goede diversificatie realiseren door het aankopen van meerdere fondsen die beleggen in verschillende vermogensklassen en uiteenlopende beleggingsstijlen hanteren. Maar hoe weet een belegger nu wanneer hij een goede spreiding heeft gerealiseerd, of waar er mogelijk sterke concentraties in de portefeuille zitten? De Morningstar X-Ray is hiervoor een handig hulpmiddel dat beleggers op basis van de onderliggende posities van de individuele beleggingen een uniek portefeuilleoverzicht geeft.  Hiermee krijgt een belegger inzicht in de asset allocatie, de blootstelling aan verschillende beleggingsstijlen en andere relevante portefeuillekarakteristieken.

De rapporten die de Morningstar-analisten schrijven over ETFs, beleggingsfondsen en aandelen kunnen beleggers veel informatie verschaffen over de individuele kenmerken en prestaties van deze beleggingen, maar geven geen inzicht in het samenspel van deze componenten in een beleggingsportefeuille. Met behulp van de Morningstar X-Ray kan een belegger zijn beleggingsportefeuille op de Morningstar website invoeren en met een druk op de knop een portefeuillerapport genereren waarin diverse portefeuillekarakteristieken worden weergegeven op geaggregeerd niveau.

Het invoeren van een portefeuille
Om de Morningstar X-Ray te gebruiken, dient eerst een gratis profiel aangemaakt te worden op de Morningstar website. Hierdoor kunt u uw portefeuille opslaan en op ieder willekeurig tijdstip raadplegen. Voor het bekijken, wijzigen of het generen van de X-Ray dient u ingelogd te zijn op de website.

Via het tabblad Portefeuille in de grijze menubalk bereikt u de portefeuilletool waar de portefeuille kan worden ingevoerd. Door naast Overzicht te klikken op het tabblad Bewerken komt u in een invoerscherm terecht waarin de individuele portefeuilleposities geselecteerd kunnen worden.

Door het invoeren van de naam of de ISIN code van een belegging kunt u een ETF, beleggingsfonds of aandeel toevoegen aan de portefeuille. Om de weging van de individuele belegging aan te geven, kan een allocatiepercentage of -bedrag worden ingevoerd. Indien u meer beleggingen heeft dan het scherm toestaat kunt u via de knop Voeg Velden Toe meer portefeuilleregels toevoegen. Om het overzichtelijk te houden hebben we in het onderstaande voorbeeld gekozen voor een gelijke weging van de individuele beleggingen in de portefeuille, die bestaat uit actieve beleggingsfondsen, ETFs en een aandeel. Door op Opslaan te klikken wordt de portefeuille gekoppeld aan uw profiel en bewaard. Om de X-Ray van uw portefeuille te laden klikt u op het tabblad X-Ray.

(Klik op afbeelding voor juiste formaat)

Gedetailleerde portefeuillerapportage

De X-Ray geeft beleggers een gedetailleerd inzicht in hun beleggingsportefeuille. Bovenaan het scherm bevindt zich een veld “Selecteer een overzicht”, waarmee u kunt navigeren door de X-Ray en specifieke overzichten van uw portefeuille kunt genereren. Wanneer in het menu de keuze Overzicht wordt geselecteerd, dan laadt de overzichtspagina, die beleggers basisinformatie geeft over de karakteristieken van de portefeuille. Om de data van deze overzichtspagina beter te begrijpen, bespreken we wat beleggers per sectie van het rapport zien. Voor iedere sectie is het ook mogelijk om meer details in te zien door op de link “Positie details” te klikken.

Assetverdeling
Deze sectie geeft de verdeling van de portefeuille weer naar verschillende vermogensklassen, opgedeeld in long, short en netto posities. Long posities zijn posities die gekocht zijn in verwachting van een prijsstijging, short posities zijn posities die verkocht zijn zonder ze in bezit te hebben in verwachting van een prijsdaling en netto posities worden berekend door de weging van long posities minus de short posities. De voorbeeldportefeuille van 10 beleggingen resulteert bijvoorbeeld in een asset allocatie van 67,90 procent naar aandelen, 24,48 procent naar obligaties en 6,73 procent naar kasgeld. Een allocatieoverzicht per positie kan verkregen worden door op de link “Positie details” te klikken. De onderstaande figuur geeft dit weer.

(Klik op afbeelding voor juiste formaat)


Regioverdeling

Een grafische weergave van de verdeling van de portefeuille over verschillende hoofdregio’s (Europa, Amerika en Azië), met ook een onderverdeling binnen deze regio’s.

Aandelensectoren
Deze sectie splitst het aandelengedeelte van de portefeuille op naar 11 verschillende sectoren, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar defensieve, licht-cyclische en cyclische sectoren. Een vergelijking met de geselecteerde benchmark wordt eveneens weergegeven. Een sectorverdeling op individueel niveau kan weer verkregen worden door op de link “Positie details” te klikken. Voor de voorbeeldportefeuille blijkt dat er een onderweging is voor de defensieve sectoren, die veroorzaakt wordt door de forse onderweging van de sector gezondheidszorg (4,98 procent voor de portefeuille versus 13,02 procent voor de benchmark). Verder zien we dat de energiesector sterk overwogen is (19,09 procent versus 6,16 procent), wat toe te schrijven is aan de aandelenpositie in Royal Dutch Shell van 10 procent. Een overzicht van de sectorblootstelling voor aandelen is in de onderstaande figuur weergegeven.

(Klik op afbeelding voor juiste formaat)


Sector vastrentend
Net als voor de aandelenposities van de portefeuille kunnen we ook een sector/type onderverdeling maken voor het obligatiegedeelte van de portefeuille. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar onder andere obligaties uitgegeven door overheden, bedrijven en gesecuritiseerde obligaties.


Beleggingsstijlen
De Morningstar Style Box geeft inzicht in de beleggingsstijl van een beleggingsfonds, gebaseerd op de karakteristieken van de onderliggende portefeuilleposities. De Style Box kent twee assen waarop het universum wordt onderverdeeld. Voor de aandelenportefeuille wordt op de verticale as onderscheid gemaakt naar marktkapitalisatie (large-, mid- en small-caps) en op de horizontale as wordt een uitsplitsing gemaakt naar beleggingsstijl (waarde, gemengd, groei). Voor obligaties bestaan de assen uit de mate van rentegevoeligheid en de kredietkwaliteit.

De Morningstar Style Box is een bekend hulpmiddel bij het analyseren van individuele fondsen, maar ook voor een fund-of-funds portefeuille geeft de Style Box eveneens nuttige inzichten in de positionering van de portefeuille. Houdt er wel rekening mee dat de Style Box voor obligaties de classificaties weergeeft voor de obligatiefondsen waarin belegd wordt en niet een samenvoeging van onderliggende holdings betreft. Dit kan ervoor zorgen dat de obligatieportefeuille minder gediversifieerd lijkt dan hij daadwerkelijk is. Voor onze voorbeeldportefeuille ziet de Morningstar Style Box er als volgt uit:

(Klik op afbeelding voor juiste formaat)

De X-Ray laat zien dat het aandelengedeelte van de portefeuille vooral in large-caps is belegd. In totaal bedraagt de weging in dit type aandelen 68 procent, waarbij er een hang is naar waarde-aandelen. Het vastrentende deel heeft blootstelling naar de risicovollere terreinen van de obligatiemarkt (gemiddeld tot lage kredietkwaliteit), maar loopt uiteen als het gaat om de mate van rentegevoeligheid. Vanwege derivaten kan de totale blootstelling meer of minder dan 100 procent bedragen.

Portefeuillestatistieken
Zowel voor het aandelen- als het obligatiegedeelte van de portefeuille worden er interessante statistieken weergegeven. Zo wordt duidelijk dat de P/E van de portefeuille 15,96 bedraagt en dat de gemiddelde kredietkwaliteit van de portefeuille BB is.

Kosten
De gemiddelde lopende kosten van de portefeuille worden weergegeven, waarbij in de positie details de lopende kosten voor de afzonderlijke beleggingsfondsen en ETFs worden weergegeven.

Top-10
De top-10 fondsen geeft de verdeling van de portefeuille weer naar de 10 onderliggende bouwstenen. De top-10 onderliggende waarden geeft de belangrijkste onderliggende posities in de portefeuille weer. Logischerwijs is Royal Dutch Shell de grootste positie in de totale portefeuille. Er is immers 10 procent direct belegd in het aandeel, terwijl de overige aandelenfondsen gezamenlijk nog 1,47 procent van het vermogen van de voorbeeldportefeuille in de energiereus beleggen. Onderstaand een overzicht van de top-10 posities in de totale portefeuille.

(Klik op afbeelding voor juiste formaat)


Overzicht

Het analyseren en beoordelen van individuele holdings in een portefeuille is een belangrijke taak, maar het is cruciaal om inzicht te krijgen in het samenspel van deze individuele posities in een beleggingsportefeuille. De Morningstar X-Ray geeft beleggers op een eenvoudige manier goed inzicht in verschillende aspecten van hun portefeuille. Zo kunnen beleggers in een oogopslag zien hoe de portefeuille is geconstrueerd, welke blootstelling met de portefeuille wordt gerealiseerd en wellicht nog belangrijker, welke blootstelling mist. Een over-allocatie naar een regio, sector, beleggingsstijl of specifiek aandeel wordt meteen duidelijk, evenals het kostenplaatje en de totale asset-allocatie van de portefeuille. Kortom, de Morningstar X-Ray stelt beleggers in staat om hun portefeuille beter te analyseren.


Lees meer over beheer van uw beleggingsportefeuille

Selecteer de beste beleggingsfondsen en ETFs met de Fonds Screener


Beheer uw beleggingen met de Portfeuilletool


Cursus portefeuillebeheer

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten