Fonds van de week: BGF Global Dynamic Equity

Actief beheerde wereldwijde aandelenfondsen hebben een sterk eerste halfjaar achter de rug. Ook BGF Global Dynamic Equity verslaat over de eerste zes maanden van 2015 de MSCI World Index. Morningstar verwacht in de toekomst veel van dit fonds. Het heeft een Silver rating, die voortvloeit uit het vertrouwen in beheerder Dennis Stattman.

Jeffrey Schumacher, CFA 05 augustus, 2015 | 17:17
Facebook Twitter LinkedIn

BGF Global Dynamic Equity in het kort:

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Positive 
Fondshuis: Neutral
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Kosten: Neutral

Actief beheerde beleggingsfondsen hebben een sterk eerste halfjaar achter de rug, waarin veel fondsen de MSCI World Index voor wisten te blijven. Een broodnodig succes na een zeer teleurstellend 2014 en de matige succesratio’s over langere perioden.

Actieve bets pakten goed uit
De MSCI Europe Index behaalde een rendement van 12,75 procent in euro’s, terwijl de MSCI AC Asia Pacific in euro’s zelfs met 16,64 procent steeg. Daarmee presteerde deze regio’s duidelijk beter dan Amerikaanse aandelen, die ondanks het vestigen van nieuwe records achterbleven met een rendement van 10,13 procent in euro’s voor de MSCI USA. Dit pakte goed uit voor de actieve fondsen, die gemiddeld 7,74 procent overwogen zijn op Europese aandelen en 2,91 procent op Aziatische aandelen.

Small Cap-effect
Daarnaast impliceert de outperformance van MSCI World Small Cap Index (15,08 procent) en de MSCI World Mid Cap Index (13,07 procent) van de MSCI World Large Cap Index (11,12 procent) dat de onderweging van de grote marktkapitalisaties in het universum goed heeft gewerkt.

Emerging Markets wisselend
Ook de beperkte allocatie van actieve fondsen naar opkomende markten (die niet in de MSCI World Index zijn vertegenwoordigd) pakte in het eerste half jaar goed uit. De MSCI EM Index bleef de MSCI World Index 0,35% voor. Wel is er grote dispersie in rendementen binnen emerging markets. Een fors herstel van Russische aandelen zette de MSCI EM Europe op een plus van 15,39 procent. De MSCI EM Asia zat hier met een plus van 14,11 procent niet ver vandaan, vooral gedreven door sterke prestaties in China en India. Latijns-Amerika bleef echter flink achter, waarbij de kwakkelende Braziliaanse beurs grote invloed had.

Gunstige sectorallocatie
Qua sectorblootstelling slaat de balans ook positief uit. De overweging van de sectoren IT en cyclische consumentengoederen, in combinatie met de onderweging van vastgoed, energie- en nutsbedrijven droegen positief bij. De onderstaande tabel schetst het marktsentiment over de eerste zes maanden van 2015.

De MSCI World Index behaalde over de eerste zes maanden van 2015 een rendement van 11,46 procent. Het met een Silver rating gewaardeerde BGF Global Dynamic Equity presteerde met 13,39 procent duidelijk beter. Het is volgens Morningstar ook op langere termijn een goede keuze voor beleggers die een wereldwijde spreiding willen in hun aandelenportefeuille. Het ervaren en indrukwekkende beheerteam onder leiding van Dennis Stattman in combinatie met een helder en beproefd beleggingsproces liggen aan de basis van deze overtuiging.

Uitgebreide toelichting

(klik op grafiek voor een grotere weergave)


Beheer
BlackRock Global Dynamic Equity heeft met Dennis Stattman, Dan Chamby en Aldo Roldan een hoog aangeschreven team in huis. Dennis Stattman is al meer dan 20 jaar de beheerder achter de strategie van dit fonds. Stattman werd hoofdbeheerder van het fonds in 2002, toen medebeheerder Brian Ison met pensioen ging. Recenter, in maart 2011, zijn Chamby en Roldan, die respectievelijk sinds 2004 en 2006 geassocieerd portefeuillebeheerder zijn, bevorderd tot medebeheerders van het fonds aan Stattmans zijde. Het team telt meer dan 10 senior-fondsanalisten die verantwoordelijk zijn voor aandelen- en sectorselectie, en 10 onderzoeksmedewerkers. De meeste onderzoeksmedewerkers hebben sectorale verantwoordelijkheden, hoewel sommigen zich specifiek op Azië richten. Een van de sterkste punten van het team is het beperkte verloop: meer dan de helft van de teamleden maken er al sinds meer dan 10 jaar deel van uit. De beheerders van het fonds beleggen ook zelf in het Amerikaanse beleggingsfonds, waardoor hun belangen gelijklopen met die van hun beleggers. Het team van Stattman maakt nu deel uit van de Multi-Asset Strategies Group van BlackRock en dus kunnen verschillende multiassetteams ideeën met elkaar uitwisselen.

Fondshuis
BlackRock heeft het moeilijk gehad om zijn enorme omvang in een voordeel om te zetten voor beleggers. Men heeft GBP 4,7 biljoen onder beheer, waarvan veel uit overnames afkomstig is, en niet van organische groei die voortvloeit uit een gevestigde beleggingscultuur. Voor alle duidelijkheid: BlackRock is een topper inzake risicobeheer. De onderneming wordt geroemd voor haar risicoanalyse van de bovenste plank, en haar modellen worden gebruikt om risicoparameters vast te leggen die alle beheerders dienen te volgen. Op die manier wisten de meeste van haar aandelenfondsen het ergste te vermijden tijdens de crisis in de markten van 2008 (in mindere mate van toepassing op de obligatiefondsen). Daarnaast heeft BlackRock de fondsenreeks geconsolideerd, en zijn de kostenratio's gedaald. BlackRock heeft ook de wereldwijde coördinatie verstevigd, zodat de onderneming beter in staat is haar ruime middelen te vertalen in een beleggingsvoordeel. En toch heeft het multiboetiekmodel van de aandelenfondsen gemengde resultaten opgeleverd. In de leiding over het vastrentende segment zien we ondertussen een significant verloop. Rendementen voor de obligatiefondsen zijn globaal genomen doorsnee. Dat beheerders in eigen fondsen beleggen, is niet uitzonderlijk, en er is ook nog ruimte voor lagere vergoedingen. De tijd zal uitwijzen of BlackRock op dit recente succes kan voortborduren.

Proces
Het proces van dit fonds wordt aangestuurd door hetzelfde beleggingsplatform dat werd gebruikt voor het lang bestaande en succesvolle Global Allocation Fund van BlackRock. Global Dynamic Equity is immers een afsplitsing van Global Allocation waarbij alle activa behalve cash/cashequivalenten en overheidsobligaties werden getransfereerd. Het fonds belegt bijgevolg in aandelen, maar het omvat ook converteerbare obligaties, schuldpapier van noodlijdende ondernemingen en hoogrentende obligaties met een maximum van 12 procent. Het fonds streeft naar aandelenrendementen, maar met een lagere standaarddeviatie en een neutrale benchmarkweging van 60 procent VS en 40 procent niet-VS. Het aandelenonderzoeksproces verloopt in grote mate 'bottom-up' en is gericht op waarde. De teamleden maken bij hun beoordeling van wat als een geschikte belegging wordt beschouwd gebruik van een aantal verschillende waarderingsparameters. Het team gaat in alle geografische zones, sectoren en bedrijfstakken op zoek naar relatieve waarderingen. Ook wordt bij het beleggingsproces rekening gehouden met macro-economische factoren. Stattman en het team nemen zo bewuste beslissingen over toewijzingen aan regio's en valuta's. Risicocontrole is opgenomen in het beleggingsproces en vindt plaats aan de hand van door BlackRock zelf ontwikkelde tools.

Performance
BGF Global Dynamic Equity heeft sinds zijn introductie eind februari 2006 goed gepresteerd. Tot einde juni 2015 bedroeg de return op jaarbasis sinds de introductie 6,1 procent uitgedrukt in USD. Het fonds presteert op jaarbasis 2,6 procentpunten beter dan het gemiddelde van zijn categorie. Het fonds is tijdens perioden van dalingen op de aandelenmarkt beter geslaagd in kapitaalbescherming dan zijn categoriegenoten. In 2008, toen het typische fonds van deze categorie bijna 40 procent verloor, ging dit fonds iets meer dan 32 procent achteruit. In 2009, en in mindere mate in 2012, lag het fonds achter op de vergelijkbare groep terwijl de aandelenmarkten sterk in de lift zaten. Het profiel is gedeeltelijk het gevolg van de voorkeur van het team voor hoogwaardige bedrijven met een gezonde balans, weinig hefboomwerking en stabiele kasstromen. Die positionering pakte voordelig uit toen de aandelenmarkten in 2011 een verkoopgolf kenden en het fonds met 3 procentpunten bovengemiddeld presteerde. In 2013 en 2014 presteerde het fonds ook beter dan het categoriegemiddelde dankzij zijn overweging in de VS en de positieve effectenselectie in die markt. YTD in 2015 doet het fonds het opnieuw beter dan het categoriegemiddelde dankzij zijn goede aandelenselectie in Japan die positief uitpakte, en in de gezondheidszorg, waar de beheerders winst hebben kunnen nemen.

Kosten
De lopende kosten van 1,08 procent zijn globaal genomen in lijn met de mediaan van de wereldwijde gemengde aandelencategorie van Morningstar.

Rol in portefeuille
Kern. Dit is een goede gediversifieerd fonds met wereldwijde aandelen en kan daarom als de kern van een portefeuille dienen.

Lees ook de fondsanalyse van BGF Global Dynamic Equity.

 

Bekijk ook deze fondsen in de Morningstar-categorie 'Aandelen Wereldwijd Large-Caps Gemengd' (Klik op de afbeelding voor een grotere weergave).

Eerdere beleggingsfondsen van de week:

Aberdeen Global - Latin American Equity

Franklin Mutual European Fund 

T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity

Robeco BP Global Premium Equities

BlackRock Global Allocation

Invesco Bond Fund

Pictet-Premium Brands

BlackRock World Energy

Fidelity China Focus Fund

W.P. Stewart Holdings

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings