Morningstar verliest vertrouwen in Delta Lloyd's Deelnemingen strategieën

Delta Lloyd zag in de afgelopen tweeënhalf jaar een groot aantal beheerders die betrokken waren bij haar Deelnemingen strategieën vertrekken. Het verloop begon met het vertrek van Alex Otto per mei 2014. Inmiddels heeft Morningstar het vertrouwen in de Deelnemingen fondsen verloren en gaan de Morningstar Analyst Ratings omlaag naar Negative.

Ronald van Genderen 03 mei, 2016 | 12:08
Facebook Twitter LinkedIn

Het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds was tot voor kort een vlaggenschip en paradepaardje van Delta Lloyd. Tot en met januari 2014 droeg het ook een Morningstar Analyst Rating van Silver, de op een na hoogste rating. De twee Europese fondsen, Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds en Delta Lloyd L European Participation, droegen tot dezelfde datum een Bronze rating.

De Deelnemingen fondsen werden na de aankondiging van het vertrek van Alex Otto in februari 2014 Under Review geplaatst. Vervolgens kregen alle drie de fondsen in februari 2015 een Neutral rating. Inmiddels is het vertrouwen van Morningstar in de drie Deelnemingen fondsen van Delta Lloyd verder gedaald en dat leidt tot een verdere afwaardering. Alle drie de fondsen gaan omlaag van Neutral naar een Negative rating.

Een gevoelig verlies
Het vertrek van Alex Otto per eind 2014 was al een gevoelig verlies voor de Deelnemingen strategieën van Delta Lloyd in het algemeen en voor het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds in het bijzonder. Hoewel hij als CEO en CIO de laatste jaren al meer op afstand stond van het beheer van de portefeuilles, leverde hij naar onze mening nog altijd een zeer waardevolle bijdrage.

Verdere uitloop beheerders
Het vertrek van Otto werd spoedig gevolgd door diverse andere personen die de onderneming in korte tijd verlieten. In april 2015 vertrok Sandra van der Meer-de Brouwer. Zij was als beheerder betrokken bij het dagelijkse beheer van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds. De exodus kreeg in juli van dat jaar een vervolg met het opstappen van Jack Jonk, Hoofd Aandelen, en Geert-Jan Hoppers, eveneens beheerder van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds. Meer recent, per eind maart 2016, vertrok Adrianne van Vliet. Hoewel niet direct betrokken bij de genoemde drie fondsen, was zij wel onderdeel van het Deelnemingen team.

Team Delta Lloyd Deelnemingen Fonds volledig vertrokken
Tot mei 2014 waren vier mensen betrokken het beheer van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds. Maar alle vier, Otto, Jonk, Hoppers en Van der Meer-de Brouwer waren per juni 2015 vertrokken. Het beheer werd vervolgens overgenomen door Ellen Eijking en Jeroen de Bruijn. In onze ogen een aanzienlijk kwaliteitsverval. Hoewel Eijking weliswaar ervaren is, heeft De Bruijn slechts beperkte ervaring als beheerder. Bovendien was dit duo ook al verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de Europese Deelnemingen fondsen. Het tevens beheren van het Nederlandse Deelnemingen fonds betekende daarom een aanzienlijke toename van hun werklast.

Integratie Deelnemingen team en afwezigheid Angus Steel
Delta Lloyd’s Deelnemingen team werkte tot voor kort redelijk autonoom, maar is inmiddels (meer) geïntegreerd in het bredere Aandelen team. Hierdoor staat Angus Steel niet langer aan het hoofd van het Deelnemingen team, maar is hij benoemd tot senior beheerder. Dit mag worden gezien als een demotie. Hoewel Delta Lloyd aangeeft dat hij hierdoor meer betrokken zal worden bij het dagelijkse beheer van de portefeuille, is hier in de praktijk nog geen sprake van. Volgens Delta Lloyd is Steel sinds 1 september 2015 afwezig in verband met ziekte.

Versterking team
Per 1 april 2016 is het team op de drie Deelnemingen fondsen wel versterkt met Erwin van Zuidam. Hij was voorheen medeverantwoordelijk voor het beheer van drie Cyrte fondsen, namelijk een wereldwijd, een Latijns-Amerikaans en een Afrikaans aandelenfonds. Cyrte is Delta Lloyd’s boutique die zich richt op beleggingen in media, technologie en telecommunicatie. Hoewel de toevoeging van een beheerder een noodzakelijke stap lijkt, willen wij eerst zien hoe en hoe snel hij zich zijn nieuwe rol binnen de Deelnemingen strategie eigen maakt, aangezien zijn meest recente ervaring zich niet richtte op Nederlandse en Europese small-caps, maar op large-caps uit de genoemde regio’s.

Overige redenen voor downgrade
De redenen voor de downgrade van de drie Deelnemingen fondsen liggen niet alleen in de vele wijzigingen onder de verantwoordelijke beheerders. Ook de uitvoering van het gehanteerde proces en de teleurstellende prestaties over de afgelopen jaren dragen bij aan het lagere oordeel.

De twijfels in de uitvoering van het proces vinden hun grondslag met name in een relatief groot aantal aandelenkeuzes binnen de portefeuilles die niet goed uitpakten of keuzes die ons inziens niet volledig in lijn waren met het gehanteerde proces.

Tot slot zijn de prestaties van alle drie de fondsen op risico gewogen basis niet indrukwekkend tot zelfs bijzonder teleurstellend. Zo presteerde het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds de afgelopen jaren consistent minder goed dan haar referentie index, de Euronext AMX, en haar directe concurrenten, het Add Value Fund en het Kempen Orange Fonds.

Ook de Europese Deelnemingen Fondsen presteerden de afgelopen jaren niet goed. Zo behoorden de voor risico gecorrigeerde rendementen over de afgelopen vijf jaar voor beide fondsen tot de laagste in de Morningstar categorie Aandelen Europa Small-Caps. Een relatief goed 2015 heeft geen verandering gebracht in ons oordeel over de kwaliteiten van beide fondsen.

Lees meer over Delta Lloyd

- Morningstar verlaagt fondshuis rating Delta Lloyd naar Negative

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten