Vier factoren om op te letten bij passief dividendbeleggen

Dividendbeleggen draait niet alleen om het dividendrendement. Dat is slechts een momentopname. Even belangrijk zijn de factoren groei en stabiliteit van het dividend. En natuurlijk de kosten van een fonds. Beleggers moeten deze vier elementen in samenhang met elkaar gebruiken voor een evenwichtige aanpak van dividendbeleggen op lange termijn.

Robert van den Oever 07 augustus, 2017 | 10:48
Facebook Twitter LinkedIn

Onder passieve beleggers is het thema dividend zeer populair. Want Exchange Traded Products die het kenmerk ‘dividend screened/weighted dragen, zijn veruit de grootste categorie binnen Morningstar’s strategic beta universum van passieve beleggingsproducten. Per eind mei bedroeg het beheerd vermogen 162 miljard dollar en dat is 26% van de passieve strategic beta markt die in totaal 620 miljard dollar omvat.

Die 162 miljard is te danken aan een pijlsnelle groei in de afgelopen jaren. In de voorbije 10 jaar is er 117 miljard dollar aan nieuw geld ingelegd in strategic beta dividend-georiënteerde ETF’s.

Alle reden dus voor Ben Johnson, Morningstar director of global ETF research, om het dividendthema nader te bekijken. Want dividendbeleggen gaat niet alleen maar zonder meer over dividendrendement. Daar komt meer bij kijken. Johnson stelt 4 elementen vast die dividendbeleggen definiëren en die de belegger in samenhang met elkaar dient te gebruiken.

1. Dividendrendement

Het actuele dividendrendement is de maatstaf waar beleggers als eerste naar kijken. Begrijpelijk, maar het is slechts een momentopname, want het dividendrendement van een ETF wordt berekend door het uitgekeerde dividend van de afgelopen 12 maanden te delen op de nettovermogenswaarde van het fonds. Dat is een relatief korte periode die niet laat zien wat de eventuele volatiliteit op de lange termijn is.

Want het dividendniveau en de pay-out ratio van aandelen in de index kunnen in voorafgaande jaren hoger of lager zijn geweest. Dat verschil is niet zichtbaar in het actuele dividendrendement. Tevens is het zaak om het rendement te vergelijken met dat van concurrerende bedrijven. Het is dus niet verstandig om je blind te staren op het dividendrendement alleen. Want die momentopname zegt lang niet alles en ontbeert context.

2. Dividendgroei

De ontwikkeling van de hoogte van het dividend door de jaren heen is een essentieel element in het bepalen van de aantrekkelijkheid van een dividend. Om werkelijk inkomen te genereren, is een constante groei van het dividend belangrijk op een niveau dat ten minste de inflatie verslaat. Alleen een groeiend dividend kan van een aandeel een echt inkomen-genererend instrument maken. Passieve fondsen die daar goed op selecteren zullen vaker beleggen in kwaliteitsbedrijven met een ‘Wide Economic Moat’ en een sterke, houdbare winstgevendheid.

3. Stabiliteit

Een hoog dividend is aantrekkelijk, maar dat is het alleen als het houdbaar is op langere termijn. Daarom is stabiliteit een belangrijk element bij dividendbeleggen. Een bedrijf moet in staat zijn om zijn dividend ten minste op hetzelfde niveau te houden, ook als de resultaten zouden dalen.

Een hoog dividendrendement kan twee redenen hebben: een hoog dividend of een lage bedrijfswinst per aandeel. Als dat laatste het geval is, dan is het oppassen. Want als de resultaten onder druk staan, kan een bedrijf zich genoodzaakt zien om het mes te zetten in zijn dividend. En dat is wel het laatste wat de dividendbelegger wil zien.

In zijn onderzoek maakt Johnson de volatiliteit in negatieve zin zichtbaar met de maximale dividend drawdown, ofwel de procentuele grootste verlaging van de dividendbetaling in vergelijking met het voorafgaande jaar. Johnson constateert dat dit maximum bij alle onderzochte ETF’s plaatsvond in – niet verrassend - het jaar 2009, toen de economische crisis het hardst voelbaar was.

4. Kosten

Bij passieve beleggingsproducten is het altijd een factor van cruciaal belang, en daarom noemt Johnson hem ook in dit rijtje: de kosten van een fonds. Wees alert op het kostenniveau, want kosten snoepen als eerste een deel van je rendement af. Kies bij passieve fondsen zoals ETF’s voor lage kosten. Dat geldt volgens Morningstar altijd, maar zeker bij producten die de markt volgen.

Een goede dividend ETF neemt alle vier deze factoren mee in de samenstelling van de fondsportefeuille.

Wie scoort goed?
Ben Johnson onderzocht voor deze studie ‘dividend screened/weighted’ ETF’s die beleggen in Amerikaanse large-cap aandelen en gelanceerd zijn vóór 2007. Het 12-maands dividendrendement is vastgesteld per eind mei 2017, evenals de voortschrijdende 3 en 5 jaars groei van het dividend, gemiddeld per jaar.

Bekijk in onderstaande tabel Johnson’s bevindingen. Die is gerangschikt op de meest rechtse kolom ‘Composite score’. Dat is een score aan de hand van de maatstaven in de andere kolommen. Een ETF met een bovengemiddeld actueel dividendrendement, een benedengemiddelde maximale divdend drawdown, bovengemiddelde dividendgroei of benedengemiddelde kosten, verdient een punt. Johnson kent maximaal 5 punten toe, hetgeen resulteert in de volgende tabel:

ETFInvestor Newsletter July 2017 dividend Exhibit 5

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is het eerste in een serie van drie artikelen over dividendbeleggen met ETF's. Het volgende deel krijgt u dinsdag en het afsluitende deel verschijnt woensdag.

 

Lees meer over dividendbeleggen:

De aantrekkelijkste dividendaandelen volgens de Ultimate Stock Pickers

- Defensieve dividendfondsen

- Pas op met dure dividendaandelen

Hoog dividend: te mooi om waar te zijn

Hier kraakt het dividend

Tien niet te missen weetjes over dividendbeleggen

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten