Dit is de invloed van factoren op rendement van dividendfondsen

Het Morningstar Global Risk Model onderscheidt factoren en maakt hun invloed op het rendement van beleggingsfondsen inzichtelijk. Onderzoek met het Global Risk Model naar dividendfondsen laat zien welke factoren positief en welke negatief uitwerkten.

Jeffrey Schumacher, CFA 23 oktober, 2017 | 9:40
Facebook Twitter LinkedIn

Het Global Risk Model onderscheidt een reeks factoren die diverse beleggingsstrategieën en –filosofieën vertegenwoordigen. Ieder van die factoren heeft specifieke invloed op het rendement van een beleggingsfonds. Jeffrey Schumacher, Associate Director Manager Research Morningstar Benelux, onderzocht die effecten voor een reeks dividendfondsen en maakt inzichtelijk hoe en in welke mate deze factoren bijdragen aan het fondsrendement.

In dit artikel leest u de bevindingen uit Jeffreys studie Dividend Funds Unraveled - Global Dividend Funds Through the Lens of the Morningstar Global Risk Model’. Dit is het tweede artikel naar aanleiding van Jeffreys studie. Het eerste artikel gaat in op de verschillen tussen dividendfondsen en dat vindt u hier:


Het Global Risk Model van Morningstar omvat 5 traditionele factoren en 6 specifieke Morningstar-factoren, zo hebben we in het vorige artikel toegelicht. Voor het onderzoek bekijken we de invloed van de factoren aan de hand van vier global dividend fondsen waar Morningstar de hoogste overtuiging op heeft.

In onderstaande tabel staan voor de driejaarsperiode van december 2013 tot en met november 2016 de belangrijkste parameters weergegeven, zoals gemiddeld jaarlijks rendement:

Dividend Funds Unraveled Exhibit 15 correct

(klik op tabel voor vergroting)

Voor de genoemde driejaarsperiode bekijken we om te beginnen de invloed van de 6 specifieke Morningstar factoren. Uit de grafiek wordt duidelijk dat factor premies niet constant zijn; positieve en negatieve premies wisselen elkaar af. Vermeldenswaardig is dat de factor ‘Financial Health’, ofwel een sterke balans, de grootste positieve premie heeft. Aan de andere kant van het spectrum vinden we ‘Valuation Uncertainty’ en ‘Ownership Popularity’. Die laatste maakt een duikeling na de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten:

Dividend Funds Unraveled Exhibit 11

(klik op grafiek voor vergroting)

Dan de invloed van de 5 traditionele factoren. Uit die grafiek komt duidelijk naar voren dat de factoren ‘Size’ (omvang als in large, mid of small cap) en ‘Momentum’ de hoogste positieve premie hebben. Fondsen die bovengemiddelde blootstelling hebben aan deze twee factoren ondervinden daar een bovengemiddelde positieve invloed van op hun rendement:

Dividend Funds Unraveled Exhibit 12

(klik op grafiek voor vergroting)

Van de vier onderzochte fondsen haalt DWS Top Dividende het hoogste rendement over de driejaarsperiode. De 12,4% gemiddeld per jaar is bijna het dubbele van het rendement dat nummer vier scoort; Veritas Global Equity Income haalt namelijk 6,6% rendement. Analyse van de factoren leert dat het DWS fonds tamelijk conservatief is opgebouwd in vergelijking met de andere drie. De standaarddeviatie, down-capture ratio en maximale drawdown zijn lager dan bij de andere fondsen. Daardoor bleef het achter in opgaande markten, maar gecorrigeerd voor risico is DWS over de driejaarsperiode het beste fonds. Dat blijkt ook uit de hoge Sharpe ratio.

Het small cap effect
Uit het Global Risk Model blijkt dat small cap aandelen het beter doen dan large cap bedrijven. Eerder constateerden we al dat dividendfondsen een neiging hebben naar large caps en dat wordt onderstreept door dit DWS fonds. Het heeft een grotere overweging naar large caps dan de andere drie fondsen. De factor ‘size’ speelt dus een duidelijk rol bij het behalen van rendement. Onderstaande grafiek maakt dat duidelijk:

Dividend Funds Unraveled Exhibit 16

(klik op grafiek voor vergroting)

Een andere factor is de kracht van de balans, ofwel de financiële gezondheid van een bedrijf. Dit betekent dat de fondsen die het meest belegden in bedrijven met de sterkste balansen daarvoor beloond werden: die factor bracht hen meer rendement dan de fondsen die in minder gezonde bedrijven belegden. Bekijk hier invloed van de factor sterke balans:

Dividend Funds Unraveled Exhibit 18

(klik op grafiek voor vergroting)

Sectoren
Sector blootstellingen kunnen een grote invloed hebben op het rendement. Uit het onderzoek komt naar voren dat de sector defensieve consumentengoederen (‘Consumer Defensives’) in belangrijke mate bijdroeg aan de prestaties van DWS Top Dividende. Van de vier fondsen had DWS de grootste blootstelling aan deze sector en dat heeft zich uitbetaald. Het effect wordt uitgebeeld in onderstaande twee grafieken. Hieronder de sector blootstelling en factor premie voor de vier fondsen:

Dividend Funds Unraveled Exhibit 22


En de bijdrage van deze factor aan elk van de vier fondsen. Duidelijk te zien is dat bij DWS Top Dividende de factor een steeds grotere procentuele bijdrage aan het rendement levert. Gemeten over de onderzoeksperiode is de factor premie die DWS Top Dividende binnenhaalt op deze factor dubbel zo groot als bij M&G Global Dividend en Kempen Global High Dividend:

Dividend Funds Unraveled Exhibit 23

(klik op grafieken voor vergroting)

Dit was het tweede deel over de Morningstar-studie Dividend Funds Unraveled - Global Dividend Funds Through the Lens of the Morningstar Global Risk Model’ naar wereldwijde dividendfondsen. In het eerste deel (klik hier) hebben we de verschillen tussen dividendfondsen toegelicht en de factoren van het Global Risk Model geïntroduceerd.

Lees ook eerdere artikelen van Jeffrey Schumacher over dividendfondsen, zoals deze twee columns over de verschillen tussen kwaliteit en waarde:

 

Lees meer over dividendbeleggen:

Lees ook onze driedelige serie over passief dividendbeleggen:

 

Lees meer columns van Jeffrey Schumacher:

8 waarschuwingssignalen voor fondsbeleggers

De werkelijke rol van opkomende markten onthuld

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten