Fonds van de Week: BlackRock Global Dynamic Equity Fund

BlackRock Global Dynamic Equity blijft een prima keus voor beleggers die wereldwijd in aandelen willen beleggen met wat extra bescherming tegen dalingen. Het beleggingsproces is in de afgelopen anderhalf jaar verder verfijnd, maar dat tast de beleggingsfilosofie niet wezenlijk aan. Het fonds behoudt dan ook de Morningstar Analyst Rating van Bronze.

Robert van den Oever 31 januari, 2019 | 9:02
Facebook Twitter LinkedIn

BlackRock Global Dynamic Equity Fund

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Positive
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Neutral
Kosten: Negative

BlackRock Global Dynamic Equity Fund

BGF Global Dynamic Equity blijft een prima keus voor beleggers die wereldwijd in aandelen willen beleggen met wat extra bescherming tegen dalingen. De filosofie van het fonds verandert niet; veranderingen zijn geleidelijk en gericht op de lange termijn en absoluut rendement. Het fonds behoudt zijn Morningstar Analyst Rating van Bronze.

Om risico's te te beperken, maar de aandelenselectievaardigheden van het team optimaal te benutten, heeft het team het proces in de afgelopen 12-18 maanden verfijnd. Kleinere posities werden verkocht en het risicobeheer werd systematischer. Specifieke blootstellingen worden verhoogd of afgedekt, zoals de aankoop van Amerikaanse staatsobligaties om de voorkeur voor de cyclische overweging van Japanse aandelen te beperken.

Morningstar zal monitoren hoe deze veranderingen gaan uitpakken, ook gezien de recente wijzigingen in het leiderschap, maar we verwachten geen wezenlijke wijziging van het proces.

Uitgebreide toelichting

Fvd W week 5 BGF Global Dynamic Equity D2  grafiek vrijstaand

(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
Het vertrek van Dennis Stattman was een verlies voor beleggers, maar de opvolging is voldoende uitgewerkt om een positieve People-rating te behouden. Op 12 juni 2017 maakte BlackRock bekend dat medeoprichter Stattman van de strategie, die sinds 2006 medebeheerder was, zich per 1 augustus 2017 zou terugtrekken uit het portefeuillebeheer. 

De aankondiging kwam na enkele teamwijzigingen die eerder dit jaar plaatsvonden. In januari verliet Aldo Roldan, sinds 2011 medebeheerder, het leiderschapsteam maar hij bleef wel aan in de groep senior-beleggers. Ook kwamen de bestaande teamleden David Clayton en Kent Hogshire eerder in 2016 al bij het fondsteam; ze zijn al sinds respectievelijk 2010 en 2000 bij het team.

Hoewel een leiderschapsverandering altijd onzekerheid veroorzaakt, zorgt Dan Chamby, die sinds 1993 aan de ruimere allocatiestrategie werkt en sinds 2011 medebeheerder is, voor de broodnodige continuïteit. Aangezien ze ook zelf beleggen in het fonds, komen de belangen van de medebeheerders sterk overeen met die van de beleggers. Zij worden ondersteund door een van de sterkste beleggingsteams van 10 senior-analisten met expertise in specifieke sectoren, aangevuld door een twaalftal onderzoeksmedewerkers.

Fondshuis
De succesvolle balanceeract van BlackRock brengt het een positief oordeel op de Parent Pillar. Het beheerd vermogen behelst een kolossale 6.300 miljard dollar wereldwijd en het beursgenoteerde aandeel BlackRock heeft nagenoeg al zijn directe concurrenten en S&P-genoten verslagen sinds de beursgang van het fondshuis in 1999.

Zowel klanten als aandeelhouders hebben hoge verwachtingen van BlackRock, en het fondshuis heeft laten zien dat het in staat is om een vertrouwde partij is die aantrekkelijke lange-termijn rendementen te kunnen boeken.

De lopende-kostenfactoren voor de fondsen blijven dalen en beheerders beleggen zelf meer in hun strategieën. Het fondshuis belegt flink in technologie en mensen en ook stelt het tools voor portefeuille-analyse beschikbaar aan adviseurs. Onderdeel iShares verdedigt met succes het marktleiderschap in het ETF-landschap en dat brangt de kosten voor het vermogensbeheerd omlaag. Het fondshuis heeft uitbreidingen gedaan naar alternatives en private equity.

Echter, groter is niet altijd beter. BlackRock heeft zijn obligatie-platform op de schop genomen na de wereldwijde financiële crisis, maar bij het aanbod aandelenproducten wil het nog niet vlotten ondanks twee grote reorganisaties in 6 jaar.

BlackRock scoort minder dan de meeste andere top-20 fondshuizen als het gaat om het vasthouden van mensen en de duur van hun loopbaan. Hoewel gedisciplineerd in het op de markt brengen van nieuwe fondsen, doet het goed mee in niches, zoals met de iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF. BlackRock heeft zijn schaalgrootte en operationele efficiency ingezet ten faveure van beleggers.

Proces
Het proces werd verfijnd, maar blijft consistent en op absoluut rendement gericht en het wordt al bijna drie decennia toegepast. Het proces wordt aangestuurd door hetzelfde beleggingsplatform dat wordt gebruikt voor het lang bestaande en succesvolle Global Allocation Fund van BlackRock. Het fonds repliceert alle activa hiervan, met uitzondering van cash/cashequivalenten en overheidsschuld. Het fonds belegt in aandelen, maar omvat ook converteerbare obligaties, schuldeffecten van noodlijdende ondernemingen en high-yield obligaties met een maximum van 12%.

Het fonds streeft naar aandelenrendementen, maar met een lagere standaarddeviatie en een neutrale benchmarkweging van 60% Verenigde Staten en 40% niet-Verenigde Staten. Het onderzoeksproces verloopt vooral 'bottom-up' en is waarde-gericht. Het team gebruikt bij zijn beoordeling van geschikte beleggingen diverse waarderingsparameters: Ondernemingswaarde/EBITDA is de belangrijkste, maar ze gebruiken ook andere zoals koers/eigen vermogen, koers/boekwaarde en koers/cashflow. Het team bekijkt relatieve waarderingen in alle regio's en sectoren.

Ook macro-criteria spelen een rol en het team kiest bewust regionale en valuta-allocaties. Risicomonitoring is opgenomen in het beleggingsproces en vindt plaats aan de hand van door BlackRock zelf ontwikkelde tools, deels om te waarborgen het fonds niet is blootgesteld aan risico's waarvan de fondsbeheerders zich niet bewust zijn.

Prestaties
Op lange termijn heeft dit fonds zijn beleggers beloond. Het wist voldoende te profiteren van stijgende markten en beschermde het kapitaal in woelige markten. Sinds Dan Chamby het fonds beheert, vanaf 2011 tot en met augustus 2018, bedroeg het rendement op jaarbasis 7,3%. Dit is misschien geen uitzonderlijk absoluut resultaat, maar vanwege de soms moeilijke marktomstandigheden is het wel een goede prestatie. Relatief versloeg het fonds het categoriegemiddelde van 5,9% in dezelfde periode. Tegenover de MSCI ACWI Index bleef het fonds voor risico gecorrigeerd licht achter.

Het fonds bood in dalende markten een betere kapitaalbescherming dan zijn rivalen. In 2008, toen het doorsnee fonds in de categorie bijna 40% verloor, daalde het fonds iets meer dan 32%. In 2009, en in mindere mate in 2012, bleef het fonds achter bij de concurrentie toen de aandelenmarkten sterk stegen.

Dit profiel is deels te danken aan het selecteren van kwaliteitsbedrijven met een gezonde balans, weinig schulden en stabiele kasstromen. Die positionering pakte voordelig uit toen de aandelenmarkten in 2011 sterk daalden en het fonds leverde een outperformance van 3 procentpunten. In 2013 en 2015 deed het fonds het ook beter dan het categoriegemiddelde, mede dankzij de overweging en de goede aandelenselectie in de VS. De resultaten in de daaropvolgende jaren (2016 en 2017) werden gedrukt door de hoge kaspositie van het fonds.

Kosten
De lopende kosten van 1,1% voor de rebatevrije aandelenklasse die verkrijgbaar is voor particuliere beleggers in Nederland, is hoger dan de mediaan voor dergelijke aandelenklassen bij andere wereldwijde aandelenfondsen.

 

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van BlackRock Global Dynamic Equity Fund D2. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W week 5 BGF Global Dynamic Equity D2  tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting) 

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Parvest Russia Equity

- NN Duurzaam Aandelen Fonds

BlackRock European Fund

Robeco European High Yield Bonds

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten