Instroom in Amerikaanse duurzame beleggingsfondsen naar record in 2018

De instroom van vermogen in duurzame beleggingsfondsen en ETF's in de Verenigde Staten bereikte in 2018 voor het derde jaar op rij een record. Dat staat in sterk contrast met de het conventionele fondsuniversum, want dat kende in de VS juist de magerste instroom sinds 2008.

Robert van den Oever 06 februari, 2019 | 8:48
Facebook Twitter LinkedIn

Open-end beleggingsfondsen en exchange-traded funds (ETF's) die zich richten op de duurzaamheidsfactoren Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur) in de Verenigde Staten hebben in 2018 een netto-instroom van vermogen behaald van 5,5 miljard dollar. Dat betekent het derde jaar op rij van record-instroom.

Dat record is des te opvallender omdat het Amerikaanse fondsenuniversum als geheel het juist moeilijk had in 2018. De netto-instroom lag op het laagste niveau sinds 2008. De rendementen op de aandelenmarkten waren het magerst sinds 2008 en op de obligatiemarkten was 2018 het slechste jaar sinds 2013.

De cijfers over de instroom in duurzame fondsen en ETF's over 2018 tonen een gestage groei van zes jaar op rij. In de vier jaar 2009-2012 die volgden op de financiële crisis bedroeg de instroom nog maar 136 miljoen dollar per jaar gemiddeld, maar in de periode 2013-2018 trad een versnelling op naar 30 maal zoveel, gemiddeld 4,4 miljard dollar per jaar. Voor de laatste drie jaar is dat gemiddeld zelfs 5,2 miljard dollar per jaar. Onderstaande grafiek toont de groei van de instroom over de periode 2009-2018:

ESG US flows JHale Exhibit 1  8378

(klik op grafiek voor vergroting)

Open-end fondsen versus ETF's
Als we de twee typen fondsen vergelijken, open-end fondsen en ETF's, dan zien we dat actief en passief steeds dichter bij elkaar komen. ETF's hebben een flinke inhaalslag gemaakt in 2018, met ruim 2 miljard dollar aan netto-instroom. Dat is het dubbele van 2017 en een nieuw record voor het voorbije decennium.

Daarmee zijn ETF's nu goed voor 40% van de totale instroom in duurzaam georienteerde beleggingsfondsen. In de voorafgaande twee jaar was dat nog maar 20%. Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van open-end fondsen en ETF's naast elkaar zien:

ESG US flows JHale Exhibit 2  8379

(klik op grafiek voor vergroting)

De keus in ETF's is in de loop der jaren flink toegenomen. Vóór 2016 bestond tweederde van het duurzame ETF-landschap uit sectorfondsen met een focus op milieu. In de afgelopen drie jaar zijn er 52 ESG-georienteerde ETF's bij gekomen in de Verenigde Staten. Daarvan zijn er 40 aandelenfondsen en 7 zijn obligatiefondsen. Deze nieuwe producten hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de groei van het ETF-gedeelte van de markt.

Aanbieders
Het leeuwendeel van de groei van de instroom komt voor rekening van de nieuwe producten van iShares. De 13 ESG-ETF's van iShares, waarvan er drie in 2018 zijn gelanceerd, hebben samen ruim 1,5 miljard dollar aan vermogen opgehaald. Dat is meer dan tweederde van de totale instroom in de 74 ESG-ETF's die verkrijgbaar zijn in de Verenigde Staten. Het is ook meer dan de ESG-ETF's van iShares in de vier voorafgaande jaren bij elkaar opgeteld wisten aan te trekken.

ESG US flows JHale Exhibit 3  8380

(klik op grafiek voor vergroting)

Fondsen met hoogste instroom
In de top-10 van Amerikaanse ESG-fondsen met de hoogste instroom over 2018 springen er twee fondsen uit: nummer 1 TIAA-CREF Social Choice Bond TSBIX en Calvert Emerging Markets Equity CVMIX. Deze twee zijn passieve fondsen, de overige 8 fondsen op de lijst zijn actieve fondsen. Bekijk de top-10 in onderstaande grafiek:

ESG US flows JHale Exhibit 4  8381

(klik op grafiek voor vergroting)

Op basis van de trends in fund flows van de afgelopen jaren is het te verwachten dat de instroom in ESG-gerichte fondsen zal blijven groeien naarmate meer beleggers en ook meer aanbieders zich op dit terrein gaan begeven. Er zullen meer nieuwe ESG-gefocuste fondsen bijkomen, bestaande fondsen ontwikkelen een langer track record met resultaten en meer vermogensbeheerders zullen actief werk maken van hun aanbod aan duurzame producten.

Dit artikel belicht de fondsstromen op de Amerikaanse markt. In een ander artikel behandelen we de in- en uitstroom van duurzame beleggingsfondsen in Europa en dat leest u hier:

 

Lees meer over duurzaam beleggen:

- Dit zijn alle nieuwe duurzame ETF's van 2018

- Zo sterk groeide de markt voor duurzame ETF's in 2018

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings