Tijd voor herweging van Amerikaanse aandelen

De bull-markt voor Amerikaanse aandelen duurt inmiddels ruim negen jaar. Vergeleken met andere geografische regio's zijn ze aan de dure kant geworden. Bovendien nemen ze meer dan de helft van het wereldwijde aandelenuniversum voor hun rekening, terwijl de economische activiteit van de VS maar een kwart van de wereldeconomie uitmaakt. Tijd voor een herijking van deze aandelencategorie.

Robert van den Oever 20 februari, 2019 | 8:41
Facebook Twitter LinkedIn

Amerikaanse aandelen zijn duur. Dat komt in belangrijke mate door de bull-markt in Amerikaanse aandelen die nu al 9,5 jaar duurt. De afgelopen twee jaar waarschuwt Morningstar Investment Management voor het oplopende verschil tussen Amerikaanse en andere aandelen: het kan niet blijven duren.

Daarom is het tijd om Amerikaanse aandelen als categorie goed tegen het licht te houden voor wat betreft waardering, risico en de weging die ze in de beleggingsportefeuille verdienen, aldus Emma Morgan, portfolio manager Europe, Middle-East & Africa bij Morningstar Investment Management (MIM).

Waardering schommelt sterk
Lange-termijnbeleggen volgens Morningstar betekent instappen als de actuele koers onder de intrinsieke waarde, de Fair Value ligt. Als we terugkijken in de historie, dan zien we dat de waardering van Amerikaanse aandelen nogal schommelt in de loop van de tijd, meer dan die van Europese of opkomende-markten aandelen. Onderstaande grafiek geeft dat weer:

MIM US aandelen Exhibit 1

(klik op grafiek voor vergroting)

Tijdens het dieptepunt van de financiële crisis in 2009 raken alledrie de categorieën in een dal, maar duidelijk is dat Amerikaanse aandelen daarna veel sneller en harder in waarde stijgen. Als we terugkijken in de historie dan zien we dat in aanloop naar het barsten van de internetbubbel in 1999-2000 iets vergelijkbaars is gebeurd.

Weging verminderd
Door de gestegen waardering is MIM de weging van Amerikaanse aandelen in zijn portefeuilles geleidelijk gaan verkleinen, aldus Morgan. Maar ze maken er nog wel een belangrijk deel van uit.

Dat deel wordt door de almaar verder stijgende aandelenkoersen op zichzelf meer waard en krijgt daardoor een grotere weging: dat heet kapitalisatieweging, ofwel; hoe meer een portefeuillebestanddeel waard is, hoe groter deel het van je portefeuille uitmaakt. Dus ook al verklein je de weging van een categorie op enig moment, als die meer waard wordt, neemt de weging alleen al doordoor weer toe.

Discrepantie
De overwaardering van een aandelencategorie kan leiden tot een discrepantie tussen de omvang van de (waarde van de) aandelenmarkt van een land en zijn werkelijke economische activiteit. Dat is bij Amerikaanse aandelen het geval: ze zijn goed voor 55% van het wereldwijde aandelenuniversum, maar de Verenigde Staten nemen 24% van de wereldwijde economische activiteit (uitgedrukt in bruto binnenlands product BBP, ofwel GDP) voor hun rekening, aldus cijfers van de Wereldbank.

Onderstaande tabel geeft de verhouding tussen GDP en aandelenmarkt weer voor de belangrijkste geografische regio's:

MIM US aandelen Exhibit 2

(klik op grafiek voor vergroting) 

Vijf ijkpunten voor weging
Wat is nu de passende weging van een categorie in de portefeuille, in dit geval Amerikaanse aandelen? Om dat te beoordelen, zijn vijf punten van belang:

  • Kans

Het is verstandig om het hele palet aan mogelijkheden te verkennen in plaats van je te richten op één markt. De portefeuille kan niche-elementen bevatten die met een hoger risico kunnen zorgen voor een bovengemiddeld rendement in de portefeuille, om daarmee het totaal op te krikken.

  • Beperkingen

Als de portefeuille alleen open-end beleggingsfondsen mag bevatten, dan zal die er anders uitzien dan waneer passieve producten zoals ETF's ook een rol mogen spelen, of als specifieke, afgebakende kansen ook mogen worden benut, bijvoorbeeld sectoren die benedengemiddeld gewaardeerd zijn. 

  • Kosten

Kies altijd de variant met de laagste kosten. Want kosten zijn immers de eerste drempel die moet worden overwonnen, voordat er sprake kan zijn van echt rendement maken. 

  • Risicobeheer

De recente volatiliteit heeft na de jarenlange bull-markt niet gezorgd voor de terugkeer naar het langjarig historisch gemiddelde. Daardoor blijft de kans bestaan op toekomstige correcties die een groter neerwaarts risico inhouden. Wees daar altijd op bedacht.

  • Diversificatie

Een mix van fundamenteel verschillende beleggingen betekent een buffer tegen verliezen en bescherming tegen tegenvallers in een van de categorieën. Als een bepaalde categorie duur is, zoals momenteel Amerikaanse aandelen, dan kan het verstandig zijn de positie daarvan in de portefeuille te heroverwegen en aan te passen ten gunste van andere categorieën die meer potentieel voor de toekomst te bieden hebben op basis van waardering.

 

Lees meer:

- Vier aantrekkelijke Amerikaanse dividendaandelen

- Zoveel actieve aandelenfondsen verslaan hun benchmark

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings