Active-Passive Barometer Europa 2018: weinig succes voor actieve fondsen

Actief beheerde fondsen in Europa slagen er vaak niet in om hun passieve concurrenten binnen de categorie te verslaan. Dat is opnieuw de conclusie van de jongste editie van Morningstar's Active-Passive Barometer. Het succes is vooral mager bij large-cap aandelenfondsen. Dit is de Morningstar Active-Passive Barometer over 2018.

Robert van den Oever 22 februari, 2019 | 9:27
Facebook Twitter LinkedIn

De Morningstar Active-Passive Barometer meet de prestaties van actief beheerde beleggingsfondsen ten opzichte van hun passieve concurrenten in hun respectievelijke Morningstar Categorieën. Het onderzoek vindt elk halfjaar plaats.

De actieve fondsen worden afgezet tegen een maatstaf die is samengesteld uit daadwerkelijk verkrijgbare passieve fondsen met hun bijbehorende kosten. De vergelijking van de actieve fondsen gebeurt dus niet ten opzichte van één enkele theoretische benchmark, maar ten opzichte van de echte prestaties van passieve fondsen, inclusief de invloed van hun kostenplaatje.

De vergelijking wordt gemaakt over meerdere tijdsperiodes: 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar, alle eindigend met de data per ultimo 2018. Het onderzoek bestrijkt 10.200 actieve en passieve fondsen die in Europa gevestigd zijn en die samen zo'n 2,8 biljoen (2.800 miljard) euro aan vermogen onder beheer hebben.

De Active-Passive Barometer helpt beleggers bij hun beleggingsbeslissingen en de keuze voor actief of passief. De vergelijking geeft inzicht in de mate van succes van actieve fondsen in verschillende categorieën over de lange termijn.

Actief verslaat passief meestal niet
De conclusie van de Barometer per eind 2018 is dezelfde als die van een halfjaar eerder: actieve fondsbeheerders boeken maar weinig succes met het verslaan van hun passieve concurrenten. Dat lukt in maar weinig categorieën.

In slechts 3 van de 49 onderzochte categorieën hebben actieve fondsen het over de 10-jaarsperiode beter gedaan dan passieve. Met name in de categorieën voor large-cap aandelen doen passieve fondsen het stukken beter dan actieve. Het gaat dan om een breed palet aan aandelencategorieën: Europese large-cap gemengd aandelen, wereldwijd large-cap gemengd en wereldwijde opkomende-markten aandelen.

Onderstaande tabellen met de Europese aandelencategorieën Large-Cap Blend en Large--Cap Value maken dat duidelijk. Het linkergedeelte van zo'n tabel geeft aan hoeveel beleggingsfondsen van ieder type er waren aan het begin van de meetperiode en hoeveel aan het eind, dus: hoeveel bestaan er nog. In het rechterdeel is de rendementsprestatie weergegeven. Voor actief en passief staan daar zowel de asset-gewogen als de gelijk-gewogen rendementen.

Het verschil tussen actief en passief wordt samengevat in de 'Active Sucess Rate'. Dat is een combinatie van het percentage actieve fondsen dat nog bestaat ('heeft overleefd') en het overrendement (gelijk gewogen) dat die actieve fondsen hebben behaald ten opzichte van hun passieve concurrenten.

APB full 2018 Exhibit 7

APB full 2018 Exhibit 8

(klik op tabellen voor vergroting)

Zelfde beeld in Nederland
Het beeld voor alleen Nederland is niet veel anders. Onderstaande tabel voor de categorie aandelen Nederland laat zien dat de actieve beheerders hun passieve concurrenten meestal niet weten te verslaan:

APB full 2018 Exhibit 31

(klik op tabel voor vergroting)

Actief minste succes bij large-cap fondsen
Opvallend aan de scores over de 10-jaars perioden is dat de mate van succes het laagst is bij de large-cap fondsen. Dat blijkt behalve uit de eerder aangegeven tabellen over Europe Large-Cap Blend Equity en Europe Large-Cap Value Equity ook uit de volgende large-cap categorieën:

APB full 2018 Exhibit 25

APB full 2018 Exhibit 18

APB full 2018 Exhibit 19

APB full 2018 Exhibit 17

APB full 2018 Exhibit 5

(klik op tabellen voor vergroting)

 

Lees meer:

- Zoveel actieve aandelenfondsen verslaan hun benchmark

- Waarom de opkomst van passief goed is voor beleggers in actieve fondsen

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten