Fonds van de Week: Axa WF Global Factors Sustainable Equity

De goed ontwikkelde, kwantitatief gedreven strategie in combinatie met een ervaren beheerder met een lange staat van dienst brengen het Axa WF Global Factors Sustainable Equity fonds een Morningstar Analyst Rating van Silver.

Robert van den Oever 30 juli, 2020 | 8:55
Facebook Twitter LinkedIn

Axa WF Global Factors Sustainable Equity in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: -
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Average
Beleggingsproces: Above Average

Axa WF Global Factors Sustainable Equity

De ervaren beheerder Gideon Smith die al sinds de oprichting van deze strategie in 2013 aan het roer staat, hanteert een goed ontwikkeld, goed gedocumenteerd en zeer gestructureerd kwantitatief beleggingsproces dat een sterk track record heeft opgeleverd voor de al langer bestaande fondsklassen. Dit kwantitatief gedreven proces is een geruststelling in het licht van het recente personele verloop bij het fonds. 

De fondsklasse F Cap USD, die voor particuliere beleggers van belang is, is tamelijk recent toegevoegd en krijgt een Morningstar Analyst Rating van Silver. 

 

Uitgebreide toelichting

Fvd W Axa I Cap USD

Deze grafiek toont de koershistorie van de fondsklasse I Cap USD, omdat die al langer bestaat dan de fondsklasse F die voor particuliere beleggers van belang is, en zodoende een betere indruk geeft van de lange-termijn prestaties. De vier sterren gelden voor deze fondsklasse I en niet voor F.

 

Beheerteam
Rosenberg Equities verdient een Above Average score op de People Pillar vanwege het aanhoudende leiderschap van Gideon Smith sinds de oprichting in juli 2013 en het lange dienstverband van de 40 ervaren beleggingsprofessionals. Een grote herstructurering in maart 2020 leidde tot vertrek van 12 investeringsprofessionals, onder wie Rosenberg's CEO Heidi Ridley, en wereldwijd CIO en hoofd onderzoek Kathleen Houssels.

De positie van Houssels werd vervangen door Smith, die nu de kernresearch voor de lange termijn aanjaagt, naast zijn dagelijkse portfolio-implementatie taken. Een deel van de verantwoordelijkheden van Houssels is genomen door Jonathan White, die nu over productstrategie-activiteitengaat. We vinden het een goede zaak dat er een duidelijke scheiding van taken is. Over het algemeen blijft het bedrijf goed toegerust met 14 leden in de beleggingsstrategie en onderzoeksteams en 16 leden in het portefeuillebeheer en het handelsteam.

Hoewel het jammer is dat sommige zeer ervaren mensen het bedrijf verlaten hebben, bieden Rosenberg's lang gevestigde quant-systemen en onderzoeksmogelijkheden geruststelling en continuïteit. Met Smith is er een leider met significanteexpertise en nauwkeurigheid om een systematisch team te beheren. Lise Renelleau beheert Rosenberg's ESG-team dat de ESG-scores gebruikt als kwantitatieve input voor het beleggingsproces. Zij kan gebruik maken van de ESG-middelen van het bredere AXA-team geleid door Matt Christensen.

Fondshuis
Axa Investment Managers heeft een uitgebreid fondsenassortiment dat alle vermogenscategorieën afdekt. Traditionele aandelen- en obligatieproducten vormen nog steeds de bulk van het beheerd vermogen. Het fondshuis heeft expertise op een aantal gebieden, waaronder Europese obligaties, wereldwijd high yield en beursgenoteerd vastgoed. Maar veel fondsen zijn niet concurrerend genoeg, wat blijkt uit de succesratio's over de 5- en 10-jaarsperioden die rond de 50% schommelen.

In de afgelopen jaren is een assortiment themafondsen ontwikkeld, maar het is nog onduidelijk wat eindbeleggers daar precies mee opschieten. Zulke fondsen beleggen immers vaak in beperkte universa en zijn notoir moeilijk te gebruiken. Ook duurzame fondsen worden ontwikkeld en uitgerold. Dat vergt investeringen terwijl het fondshuis juist de kosten in de hand probeert te houden.

In de afgelopen twee jaar heeft het fondshuis een reorganisatie ondergaan die eind 2018 ontslagen in niet-beleggingsgerelateerde functies met zich mee bracht. Het senior management team werd in 2019 opgeschud en dat is iets om in de gaten te houden.

Ondanks deze onzekerheden is het verloop in beleggingspersoneel beperkt gebleven en de beleggingsteams zijn stabiel en ervaren, op enkele uitzonderingen na. De beloningsstructuur is echter niet onderscheidend en wij denken dat het fondshuis meer kan doen om portefeuillebeheerders aan te moedigen om meer zelf te beleggen in hun eigen fondsen.

Proces
De AXA-boetiek Rosenberg Equities gebruikt een systematisch model om aandelen te selecteren, met menselijke input afkomstig van periodieke verbeteringen aan het model en regelmatig formeel toezicht. Veranderingen in het beleggingsproces kennen een vast tempo en zijn incrementeel, in plaats van het constante gesleutel dat bij veel kwantitatieve strategieën plaatsvindt.

Het startuniversum is de MSCI World Index. Aandelen worden gerangschikt op basis van een lage historische volatiliteitsmaatstaf en winsthoudbaarheid alvorens die te combineren om het universum terug te brengen tot een paar honderd favoriete namen. Evenwicht tussen blootstelling aan elke factor is belangrijk, en Rosenberg neigt naar een voorkeur voor de duurzaamheidsfactor.

Deze aanpak kan leiden tot een te hoge bias naar dure namen, dus de managers passen portefeuillegewichten aan met een speculatief waardefilter. Bovendien gebruiken ze een aanvullend probleemsignalerend filter om tail-risico's te verminderen met behulp van een machine-learning model. Verdere portfolio risicoreductietechnieken zorgen voor onderweging van mega-cap marktkapitalisatie gewogen namen aan de hand van een zelf ontwikkeld wegingsmechanisme. Dit verhindert het topzwaar worden van de index en verbetert de algehele portefeuille-diversificatie.

Ten slotte wordt de ESG-component toegepast, waaronder een kwalitatieve beoordeling van
materialiteit. Dit sluit bepaalde industrieën volledig uit en bepaalt de over- of onderweging van de overige 300-600 aandelen op basis van hun ESG-scores, waardoor de portefeuille een lagere koolstof voetafdruk en waterintensiteit vertoont dan de index.

Prestaties
Sinds de oprichting in juli 2013 tot en met juni 2020 genereerde de strategie een gemiddeld jaarlijks rendement van 8,4% en daarmee presteerde deze comfortabel beter dan de categorie benchmark MSCI All Country World Index die 1,3% per jaar deed en ook verslaat het fonds 96% van zijn concurrenten. Over in dezelfde periode waren de prestaties aanhoudend sterk gezien de driejarige voortschrijdende toegevoegde waarde ten opzichte van de MSCI ACWI al die tijd positief bleef.

De defensieve neiging van de portefeuille heeft een superieur relatief rendement opgeleverd in perioden van marktturbulentie, inclusief de coronavirus pandemie van half februari tot eind maart 2020. Omgekeerd verhinderen de defensieve kenmerken de strategie om te outperformen in sterk opwaartse markten. Bijvoorbeeld de onderweging van de portefeuille in mega-cap tech-aandelen zoals Apple en Microsoft had een negatieve impact tijdens de levendige markt in de tweede helft van 2019. Het afbouwen van de positie in Boeing na opname van dit bedrijf op de uitsluitingslijst voor ESG-controverses in 2019 als gevolg van zwak bestuur heeft bijgedragen aan een positief relatief rendement.

Hoewel prestaties sinds de oprichting marginaal achterblijft bij de doelstelling van de strategie om 1% -2% overrendement op jaarbasis te halen ten opzichte van de benchmark MSCI World Index, is de portefeuille wel succesvol geweest met zijn ESG-doel om minder dan 60% van de koolstof- en waterintensiteit van de MSCI World Index te halen vanaf mei 2020.

Kosten
De lopende kosten van de rebatevrije 'clean' fondsklasse F laten dit fonds uitkomen in het goedkoopste kwintiel van de categorie. Op basis van de verbeterde beoordelingsmethodologie achter de People, Process en Parent Pillars van de Morningstar Analyst Rating, die meer nadruk legt op kosten en verwachte relatieve benchmarkprestaties, denken we dat dit fonds in staat zal zijn om positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. Dit fonds heeft een Morningstar Analyst Rating van Silver.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Axa WF Global Factors Sustainable Equity F Cap USD. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W Axa tabel vrijstaand

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- BlackRock Euro Short Duration Fund

- Fidelity Global Dividend Fund

- UBS China Allocation Opportunity

- Kempen Orange Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten