Fonds van de Week: AQR Global Risk Parity

AQR Global Risk Parity kent een systematische aanpak die wordt geschraagd door sterke onderzoeksinspanningen. Het fonds wordt geleid door een bekwaam team. Alhoewel de strategie geen potentieel waardetoevoegende elementen toevoegt die sommige concurrenten wel offreren, biedt deze strategie een solide implementatie van risicopariteit tegen relatief lage kosten. Waar analisten van Morningstar eerder nog twijfels hadden over het beleggingsproces zijn deze inmiddels weggenomen door de voortdurende inspanningen van AQR om de aanpak te verstevigen. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

Robert van den Oever 19 november, 2020 | 9:12
Facebook Twitter LinkedIn

AQR Global Risk Parity in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Average
Beleggingsproces: Average 

AQR Global Risk Parity 

Risicopariteitsfondsen alloceren hun vermogen zodanig, dat elke activaklasse binnen een portefeuille evenveel bijdraagt aan het risicoprofiel van een fonds. AQR is een van de meest prominente aanhangers van deze beleggingstheorie en praktijk. De risicogewichten van dit fonds zijn gelijkelijk verdeeld over drie pijlers: wereldwijde aandelen, nominale staatsobligaties van ontwikkelde markten en inflatiebescherming (grondstoffen en inflation-linked bonds). Er zijn geen tactische overwegingen. De Morningstar Analyst Rating is door Morningstar-analist Matias Möttölä opgewaardeerd van Neutral naar Bronze.

 

Uitgebreide toelichting

Fvd W AQR Global Risk Parity A1 USD Acc grafiek vrijstaand

Beheerteam
Het beleggingsteam is ervaren en goed thuis in de onderzoeksmethoden van AQR, en ondanks het feit dat een ervaren lid onlangs het bedrijf heeft verlaten blijft het fonds een ‘Above Average People rating’ verdienen.

AQR is een grote organisatie met professionals die een focus hebben op het ontwerpen, onderzoeken en implementeren van systematische strategieën zoals deze. Het onderzoeksproces wordt verdeeld over meerdere strategieën en is gebaseerd op de praktische toepassing van de beleggingstheorie.

De genoemde manager voor deze strategie is Michael Mendelson, die samen met een andere AQR veteraan Yao Hua Ooi, sinds 2006 risicopariteitsstrategieën bij het bedrijf heeft geleid. Derde sleutelfiguur binnen dit team is John Huss. Hij begon zijn carrière bij AQR en keerde er weer terug in 2013 om het onderzoek naar risicopariteit te leiden. In 2015 werd hij formeel aan het team toegevoegd. Mendelson richt zich voornamelijk op risico en Huss en Ooi hebben onderzoek als aandachtsgebied. Met nog eens vijf professionals in het kernteam, zou er voldoende ervaring en kennis moeten zijn om het vertrek van de ervaren portefeuillemanager Brian Hurst begin 2020 te boven te komen.

Dit fonds is erg gaan verschillen van het Amerikaanse risicopariteitsfonds, dat nu "Multi-Asset" wordt genoemd. Het beheerd vermogen van de managers is daarom niet direct op te vatten als een indicatie van hun commitment aan de strategie van dit fonds. Mendelson beheert tussen $ 500.000 en $ 1 miljoen in het multi-activafonds.

Fondshuis
AQR heeft last van aanhoudende tegenwind: beleggers die zich, aangetrokken door de uitzonderlijk hoge rendementen, in alternatieve strategieën hebben gestort, trokken zich gedurende een periode van slechte rendementen weer terug. Deze uitstroom heeft ertoe geleid dat het bedrijf in januari 2020 tussen de 5% en 10% van het personeel heeft ontslagen, waaronder enkele beleggingsprofessionals; het is het tweede jaar op rij dat er in het aantal werknemers is gesneden.

Ook onder de eigenaren die een aandeel in het bedrijf bezitten was er in 2019 een significant verloop: zeven van de 42 aandeelhouders zijn vernieuwd. Een contrast met de periode voor 2019 waarin slechts één aandeelhouder het kantoor had verlaten. Hoewel beleggingsprofessionals niet zo veel last hebben gehad van de ontslagen als in andere delen van het bedrijf, zorgt de aanhoudende uitstroom voor genoeg onzekerheid om de Parent rating van AQR te verlagen van ‘Above Average’ naar ‘Average’.

Hoewel diversificatie een kernprincipe is van de filosofie van AQR, zit er veel overlap in de exposure van de verschillende strategieën. Dit is niet verwonderlijk gezien het sterke geloof dat het bedrijf stelt in factoren, zoals bijvoorbeeld waarde, boven activaklassen en regio’s. Het nadeel hiervan is dat veel strategieën op hetzelfde moment ofwel goed ofwel slecht presteren. Als aanvulling op de bestaande aandelen- en alternatieve strategieën blijft AQR zich concentreren op het uitbouwen van zijn vastrentende competenties. Het hebben van een meer gediversifieerd product palet zou het bedrijf moeten helpen in periodes waarin een van zijn strategieën het moeilijk heeft.

Proces
Het proces van AQR Global Risk Parity is puur gebaseerd op strategische allocatie, waar sommige andere AQR-risicopariteitsfondsen een tactische overlay en enkele andere lagen bevatten. Toch denken we dat deze strategie investeerders een solide implementatie van risicopariteit biedt, waarbij de voortdurende research zou moeten bijdragen aan vermindering van risico's in extreme marktomstandigheden. De Process-rating is verhoogd van ‘Below Average’ naar ‘Average’.

Het management verdeelt het risico gelijkelijk over drie categorieën: wereldwijde aandelen (zowel aandelen uit ontwikkelde als opkomende markten), wereldwijde nominale staatsobligaties en inflatie-afdekking (twee derde grondstoffen, een derde inflation-linked bonds). De aandelenexposure wordt ingenomen via futures en swaps en in nominale staatsobligaties wordt belegd via futures. Inflation-linked bonds worden gekocht als cash bonds en exposure aan grondstoffen tenslotte, wordt verkregen via een indexswap.

AQR maakt voor elke beleggingscategorie een inschatting van de volatiliteit. Deze wordt vervolgens nauwlettend gemonitord en op dagbasis gerebalanced naar een volatiliteitsdoelstelling van 10%. De volatiliteitsprognoses zijn gedaan op basis van langetermijn- en recentere volatiliteitcijfers en correlaties tussen beleggingscategorieën. Onlangs heeft AQR nog enkele kleine aanpassingen gedaan in de volatiliteitsmodellering en het instellen van de risicogewichten om de werking nog robuuster te maken in extreme omstandigheden. Daarnaast wordt er nog verder onderzoek gedaan naar het verbeteren van de obligatieschil.

Prestaties
De oudste aandelenklasse van het fonds (A1 USD) behaalde tussen september 2012 en eind september 2020 een gemiddeld jaarrendement van 3,7% in Amerikaanse dollars, wat hoger is dan de 2,8% van het categoriegemiddelde voor mixfondsen USD flexibel. 

Echter, in vergelijking met de categoriebenchmark 50% FTSE World / 50% Bloomberg Barclay's US Aggregate loopt het fonds echter ver achter. Dit is niet verrassend, aangezien de grondstofallocatie van het fonds de meeste jaren achterbleef en daarnaast was het fonds onderwogen in Amerikaanse groeiaandelen, terwijl die juist een belangrijke motor zijn geweest voor het rendement van de benchmark.

Ten opzichte van de belangrijkste concurrent van het fonds binnen de categorie (Invesco Balanced-Risk Allocation, C USD hedged aandelenklasse) blijft dit fonds 46 basispunten op jaarbasis achter, voornamelijk als gevolg van de slechte beginjaren. In 2013 verloren zowel obligaties als grondstoffen terrein, en in 2015 stonden alle activaklassen waarin het fonds belegt in het rood. In 2020 tot en met eind september heeft het fonds 84 basispunten verloren.

De verliezen in februari en maart waren grotendeels in lijn met de categorie-index, maar als gevolg van zijn mandaat voor volatiliteit, reduceerde het fonds na alle turbulentie het risico waardoor het fonds achterbleef bij het herstel in het tweede kwartaal. Binnen de categorie mixfondsen USD flexibel valt de standaarddeviatie van het fonds van 7,9% sinds oprichting niet op. Deze gerealiseerde volatiliteit is echter lager dan de 10% die het fonds nastreeft, en kan dus in de toekomst hoger worden.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De vergoeding van de share class in dit rapport behoort tot het op goedkoopste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te genereren ten opzichte van de benchmark, hetgeen de Morningstar Analyst Rating van ‘Bronze’ verklaart.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van AQR Global Risk Parity UCITS Fund Class A1 USD Acc. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Mixfondsen USD Flexibel, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

 Fvd W AQR Global Risk Parity A1 USD Acc tabel vrijstaand

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Schroder Asia Opportunities

- DWS Invest Multi Opportunities

- Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund

- Add Value Fund

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten