Fonds van de Week: Add Value Fund

De ervaren small-cap beleggers Willem Burgers en Hilco Wiersma passen een bewezen proces toe op basis van diepgaand kwalitatief onderzoek waarmee ze een geconcentreerde portefeuille hebben opgebouwd. Dat heeft een sterk lange termijn track record opgeleverd. De Morningstar Analyst Rating blijft Bronze.

Robert van den Oever 06 oktober, 2021 | 16:24
Facebook Twitter LinkedIn

Add Value Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: High
Fondshuis: Average
Beleggingsproces: Above Average

 

Add Value Fund

Deze strategie onder leiding van de zeer ervaren small-cap beleggers Willem Burgers en Hilco Wiersma past een bewezen en puur bottom-up gericht beleggingsproces toe. Met een geconcentreerde portefeuille hebben ze een sterk lange-termijn track record opgebouwd.

De concentratie kan tot liquiditeitsrisico leiden, aangezien een deel van de portefeuille uit minder liquide aandelen bestaat. Volatiliteit kan dus op de loer liggen. Dat de beheerders goed met de risico's omgaan, wordt weerspiegeld in de Morningstar Analyst Rating van Bronze die Morningstar-analist Ronald van Genderen aan dit fonds toekent.

Uitgebreide toelichting

Add Value Fund graph

 

Beheerteam
Deze strategie is in handen van twee zeer ervaren en bekwame managers. De toenemende steun die ze krijgen van toegewijde analisten zorgt ervoor dat dit een van de beste teams in de categorie Aandelen Nederland is. Daarom blijft de People Pillar rating op High.

Willem Burgers heeft veel expertise in huis en is een van de meest ervaren beleggers in Nederlandse small-caps met een carrière die begon in 1978. Van 1990 tot en met 2002 was hij de succesvolle manager van het Nederlandse small-cap fonds Orange Fund en groeide uit tot een van de bekendste small-capinvesteerders in Nederland. Burgers moest eind 2002 terugtreden nadat toezichthouder AFM insider trading (handel met voorkennis) had gemeld. Hoewel Burgers de beschuldigingen weerlegde, kreeg hij later een boete opgelegd. In de volgende jaren was Burgers alleen actief als particuliere investeerder.

Co-manager Hilco Wiersma heeft 24 jaar ervaring op zak, waarvan 14 als beheerder van dit fonds. Net als Burgers heeft Wiersma blijk gegeven van veel kennis over de bedrijven in de Nederlandse small-cap universum.

Sinds januari 2018 krijgen ze ondersteuning van toegewijd analist Bastiaan Rogmans. Hoewel hij bij zijn start op deze positie weinig ervaring meebracht, hij heeft goede vorderingen gemaakt. In augustus 2021 is nog een junior analist toegetreden tot het team. Tegen eind 2021 wil het team nog een analist aanwerven, deze keer een meer ervaren kracht. Dan is het team goed toegerust door het fondshuis. Verder waarderen we dat de teamleden zelf aanzienlijke bedragen in het fonds hebben belegd. 

Fondshuis
Optimix is een Nederlandse vermogensbeheerder van gemiddelde omvang die uitsluitend in Nederland actief is en ruim 2 miljard euro onder beheer heeft. Het is in 2016 overgenomen door het Zweedse Handelsbanken, maar heeft wel autonomie behouden, in lijn met de zeer decentrale wijze waarop de Zweedse bank opereert. Wij hebben dan ook geen impact van de overname op Optimix, haar beleggingsteam en haar fondsenrange waargenomen.

Naast het beheren van portefeuilles op discretionaire basis biedt het onder eigen vlag vijf fondsen aan, die vooral worden gebruikt in de portefeuilles van cliënten. Het fondsenassortiment van Optimix is stabiel en nieuwe fondslanceringen of sluitingen zijn zelzaam. Eind 2020 echter heeft Optimix zijn Europese en Amerikaanse aandelenfondsen samengevoegd in één wereldwijd aandelenfonds. Samen hebben de Optimix-fondsen bijna 400 miljoen euro onder beheer per eind augustus 2021.

Stabiliteit is ook het kenmerk van het beleggingsteam. Het vertrek van de chief investment officer in 2020 heeft de visie van Morningstar niet veranderd. De vijf Optimix-fondsen vormen de kerncomponenten van een gediversifieerde portefeuille, maar de kosten zijn doorgaans aan de hoge kant. Onderscheidend is dat de onderneming relevante ETF's als benchmark hanteert voor het berekenen van de performance fees van fondsen.

In aanvulling op de vijf Optimix-fondsen biedt het fondshuis het Add Value Fund aan. In oktober 2013 kondigde Optimix de gedeeltelijke overname aan van de beheermaatschappij Add Value Fund Management aan. Inmiddels heeft Optimix 80% van de aandelen, terwijl de beheerders Burgers en Wiersma beide een belang van 10% hebben.

Proces
Dit is een bewezen, op groei gericht bottom-up proces dat wordt uitgevoerd met hoge overtuiging. De aanpak is niet zonder risico, met name liquiditeits- en concentratie-risico's, en daarom blijft de Process Pillar rating op Above Average. Enkele wijzigingen in het prospectus hebben de beheerders ruimte gegeven om zelfs nog meer risico te nemen en ook buiten hun traditionele beleggingsgebied te kijken.

Het belegbare universum voor de strategie bestaat uit Nederlandse bedrijven met marktkapitalisaties tussen 20 miljoen en 7,5 miljard euro, maar sinds 2021 is de bovengrens opgetrokken naar 15 miljard. Tegelijk kunnen de beheerders nu ook tot 25% van de portefeuille beleggen in eurozone bedrijven.

Aandelenonderzoek gebeurt aan de hand van verschillende bottom-up factoren, zowel kwantitatief als kwalitatief. In kwantitatief opzicht mikt het team op een minimale jaarlijkse winstgroei per aandeel van gemiddeld 7,5% over de langere termijn (drie tot vijf jaar) en een stabiel dividend van bij voorkeur ten minste 2,5%.

Vóór 2021 moest de portefeuille bestaan uit ten minste 75% dividendbetalende aandelen, maar die grens is verlaagd naar 50%. Kwalitatieve criteria zijn onder meer een bewezen en succesvol bedrijfsmodel, duidelijke strategie en betrouwbaar management. Binnen hun diepgaande kwalitatieve analyse maken de managers veel gebruik van hun netwerk in Nederlandse small-caps; bedrijfsbezoeken en zijn een belangrijk centraal element in hun onderzoekskader en daarmee onderscheidt het zich.

Het beleggingsproces is puur bottom-up, en er wordt geen strategische sectorallocatie nagestreefd. Evenmin wordt bij de samenstelling van de portefeuille rekening gehouden met een benchmark. Liquiditeit speelt een grote rol. De beheerders moeten in staat zijn om twee derde van de portefeuille snel te verkopen zonder een betekenisvolle impact te hebben op de aandelenkoersen. Tot eenderde van de portefeuille kan in minder liquide aandelen worden belegd. 

Prestaties
Vanaf de oprichting in 2007 tot en met augustus 2021 heeft de strategie een sterk track record met een jaarlijks rendement van 11,38%. Over dezelfde periode kwam het gemiddelde jaarlijkse rendement voor de Morningstar Categorie Aandelen Nederland uit op 5,46%. De categorie bestaat uit strategieën die voornamelijk gericht zijn op large caps, waardoor het een minder relevante maatstaf is voor deze small-capstrategie.

Illustratief voor de de kracht van zijn track record is dat de strategie ook aanzienlijk beter heeft gepresteerd dan de Euronext AMX Mid-Cap Index (6,36%) en Euronext AScX Small-Cap-index (8,10%). Toch kan het relatieve prestatie profiel erg volatiel zijn. Bijvoorbeeld 2013 en 2014 waren erg teleurstellend. Terwijl de strategie nog steeds een positief rendement van meer dan 10% haalde in 2013, bleef het toch ver achter bij alle concurrenten en de index. De strategie werd toen hard geraakt na de ontdekking van boekhoudfraude bij Imtech, dat op dat moment hun grootste positie was, met rond de 15% van de portefeuille.

Het daaropvolgende jaar was het niet alleen Imtech, maar ook meerdere andere aandelen zoals Kendrion, Koninklijke TenCate en Nedap die een rem zetten op de prestaties. Aan de andere kant hebben de meer recente prestaties in 2020 en 2021 tot en met augustus uitstekende resultaten laten zien dankzij sterke prestaties van de aandelen in de semiconductor-industrie en van het aandeel Flow Traders.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse laten het fonds uitkomen in het duurste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Add Value Fund NV. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Nederland, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Add Value Fund table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Comgest Growth Europe

Schroder Global Recovery Fund

T. Rowe Price Japanese Equity Fund

Capital Group New Economy Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten