Financiële doelen stellen: ken jezelf

Beleggers die financiële doelen stellen, maken daarbij soms keuzes die eigenlijk niet goed bij hun werkelijke financiële situatie passen. Morningstar helpt om misstappen te voorkomen.

Valerio Baselli 21 januari, 2022 | 13:43
Facebook Twitter LinkedIn

Laptop with post-it notes on

Financiële planning aan de hand van concrete doelen is effectief. Onderzoek door Morningstar's David Blanchett, head of retirement research bij Morningstar Investment Management, laat zien dat een raamwerk met doelen bij financiële planning kan leiden tot een toename van 15% in de opbouw van vermogen voor de belegger.

In aanvulling op de rendementen krijgen beleggers ook nog eens een gevoel van motivatie en voldoening als zij en hun adviseurs zich richten op de persoonlijke doelen van de belegger en niet op generieke parameters.

Planning kan echter alleen maar succesvol zijn als de doelen concreet en bereikbaar zijn. Toch is het simpelweg aan beleggers vragen wat hun doelen zijn ook niet de juiste weg. Beleggers lijken dan redelijke antwoorden te geven, maar achteraf blijkt meestal dat datgene ze zelf aangeven, toch behoorlijk afwijkt van wat werkelijk belangrijk is voor hun persoonlijke situatie.

Daar komen behavioural biases om de hoek kijken waar we allemaal in meer of minder mate aan onderhevig zijn. Zulke neigingen ondermijnen zelfs de beste financiële plannen, of in ieder geval de resultaten van financiële plannen die niet accuraat genoeg weergeven wat de voorkeuren van beleggers echt zijn.

De Master List

Het zal geen verrassing zijn dat dit een groot obstakel is voor succesvolle planning. In 2018 heeft Morningstar een experiment uitgevoerd in de Verenigde Staten om te onderzoeken of een eenvoudig behavioural zetje in de goede richting (in dit geval een algemene lijst van vaak voorkomende doelen) beleggers zou kunnen helpen om beter vast te stellen wat werkelijk belangrijk voor hen is.

Onze analyse laat zien dat een algemene lijst met veel voorkomende doelen een effectieve manier kan zijn om een begin te maken met dit proces. Zulke lijsten helpen om voorkeuren van beleggers op diverse gebieden beter en preciezer vast te stellen.

Morningstar’s behavioural experts vroegen deelnemers om hun drie belangrijkste financiële doelen weer te geven. Vervolgens voegden ze die doelen in willekeurige volgorde toe aan een master list van veel voorkomende doelen en creërden zo een gecombineerde lijst. Nadat ze deze gecombineerde lijst onder ogen kregen, werd aan de deelnemers gevraagd om alle doelen te rangschikken op volgorde van belangrijkheid. Daar komt dan een lijst zoals deze uit rollen:

Master list of financial goals

Gemiddeld 26% van de deelnemers wijzigden hun belangrijksteb doel na het zien van de gecombineerde lijst. De master list was zelfs nog effectievre in een scenario met meerdere doelen: zo'n 73% van de deelnemers verving minstens één van zijn eigen eerste drie doelen door een van de gecombineerde lijst. Dat betekent dat slechts 27% van de deelnemers bij zijn initiële drie eigen doelen bleef. Dat toont aan dat de traditionele manier van doelen stellen tekortschiet.

Ken jezelf

De master list had dus een significante impact op de prioritisering van doelen door beleggers en Morningstar's analisten welke veranderingen teweeg gebracht waren door de gecombineerde lijst. Het bleek dat veel beleggers na het zien van de lijst meer voorrang gaven aan gepersonaliseerde en emotie-gedreven doelen. Ook leek de lijst beleggers meer in de richting van naar specifieker gedefinieerde doelen te sturen. Pensioen, ofwel oudedagsvoorziening, bleek het belangrijkste financiële doel te zijn. Het bleek zelfs tweeënhalf keer zo belangrijk als alle andere doelen.

Het onderzoek maakt duidelijk dat beleggers zelf niet altijd even goed weten wat ze precies voor ogen hebben met hun beleggingen, ook al denken ze van wel. Beleggers helpen bij het uitstippelen van hun lange-termijn doelen en het bijbehorende plan, kan voorkomen dat ze te lang doorgaan op de verkeerde weg die ze zelf gekozen hebben, maar in plaats daarvan het juiste, voor henzelf succesvolste pad te volgen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten