Fonds van de Week: Robeco New World Financials

Veranderingen en versteringen in het beheerteam hebben zorgen omtrent het Robeco New World Financials fonds weggenomen. Daardoor krijgt de Morningstar Analyst Rating een upgrade naar Bronze.

Robert van den Oever 24 februari, 2022 | 9:03
Facebook Twitter LinkedIn

Robeco New World Financials in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Above Average

 

Robeco New World Financials

Dit fonds zag in 2019 twee ervaren teamleden vertrekken, maar de twee goede opvolgers plus de ruime ervaring van hoofdbeheerder Patrick Lemmens hebben Morningstar-analist Jeffrey Schumacher gerustgesteld. De People Pillar-score gaat omhoog en daarmee krijgt de Morningstar Analyst Rating voor de fondsklasse F, die voor beleggers in Nederland van belang is, een upgrade naar Bronze.

Uitgebreide toelichting

Robeco new wf graph

 

Beheerteam
Het wegnemen van zorgen over de middelen en toewijding van dit team leidt tot een upgrade van de People Pillar-beoordeling van Below Average naar Average. Een belangrijke factor die ons geruststelt, is de aanwezigheid van financials-veteraan Patrick Lemmens. Hij staat sinds 2008 aan het roer en is al zijn hele 28-jarige carrière actief in het analyseren en beheren van beleggingsfondsen in aandelen van de financiële sector, waardoor hij een van de meest ervaren managers iis met een lange staat van dienst.

Zijn schat aan ervaring vertaalt zich in diepgaande kennis van portfolio holdings en stelt hem in staat trends te ontdekken die de toekomst van de financiële sector kunnen veranderen. Het team om hem heen kreeg in december 2019 een zware klap te verwerken door het vertrek van teamleden Jeroen van Oerle en Christian Vondenbusch. Zij zijn vervangen door Michiel van Voorst en Koos Burema die in maart 2020 werden benoemd tot medebeheerders.

Van Voorst is een ervaren portefeuillemanager, die in zijn lange carrière Amerikaanse, wereldwijde en Aziatische aandelenfondsen heeft geleid. Voor dat laatste werkte hij in Robeco's Azië Pacific team en volgde hij de financiële sector. Burema heeft ruime ervaring als analist, onder meer met technologieaandelen toen hij lid was van Robeco's team voor opkomende markten. Het is echter voor hem zijn eerste rol als portefeuillemanager. Hoewel hun samenwerking nog maar kort bestaat, is het geruststellend dat beide nieuwkomers in de afgelopen twee jaar blijk hebben gegeven van een sterke betrokkenheid bij de strategie. Hun diepgaande kennis van sectortrends en portefeuilleposities geeft aan dat zij kennis hebben genomen van het beleggingsuniversum en de beleggingsfilosofie van het fonds.

Het beheerderstrio beheert de portefeuille op collegiale wijze; alle managers moeten het eens worden over portfolio-acties en positiebepaling. Ze beheren ook de FinTech strategie, die een betekenisvolle overlap heeft met de posities die hier worden ingenomen. Verdere ondersteuning komt van analisten en portefeuillemanagers in het trend-beleggingsteam van Robeco en van verschillende aandelen- en kredietcollega's.

Fondshuis
Robeco toont een sterke beleggingscultuur en fungeert als een goede rentmeester van het kapitaal van beleggers en dat levert een Parent Pillar rating van Above Average op. In 2013 nam het Japanse financieel conglomeraat Orix een belang van 90% in Robeco en sinds 2016 is het volledig in handen van Orix.

De groep, die uit meerdere autonome vermogensbeheerders bestaat, is geherstructureerd. Deze reorganisatie leidde tot verloop in de hogere regionen van het bedrijf, en dat ging door toen RobecoSAM werd geïntegreerd in Robeco in 2020. Gelukkig heeft de instabiliteit aan de top geen invloed gehad op de beleggingsteams van Robeco. Het fondshuis is er over het algemeen in geslaagd om getalenteerde beleggers aan te trekken en te behouden, hoewel wij een paar prominente portefeuillebeheerders hebben zien vertrekken in de afgelopen jaren.

Robeco blijft kapitaliseren op zijn bewezen expertise, waaronder kwantitatieve aandelen, thematische strategieën en credits, terwijl andere gebieden daarbuiten gerationaliseerd worden. Duurzaamheid is geïntegreerd in alle activaklassen en strategieën. Wel in verschillende mate, waarbij impact-strategieën nog altijd onder het RobecoSAM-label vallen. Het bedrijf biedt strategieën aan die gemiddeld genomen goed scoren op zowel kwantitatieve als kwalitatieve Morningstar-ratings.

Het beloningsbeleid van Robeco is afgestemd op de belangen van eindbeleggers door de nadruk te leggen op lange termijn risico-gecorrigeerde rendementen. Ook is het capaciteitsbeheer van de fondsen goed op orde.

Proces
De op groei gerichte aanpak belegt in bedrijven die kunnen inspelen op de drie lange-termijntrends die volgens de managers naar verwachting de financiële sector in de toekomst zullen vormgeven: 'aging', ofwel vergrijzing speelt in op de groeiende behoefte aan financiële planning, 'digital finance' op veranderingen in betalingsgedrag en 'emerging finance', ofwel opkomende financiën op de toenemende vraag naar financiële diensten in opkomende markten.

Vervolgens worden subtrends gedefinieerd, zoals de opkomst van mobiel bankieren of cybersecurity. Top-down trendselectie wordt gevolgd door bottom-up kwantitatieve en fundamentele analyse. Het kwantitatieve model screent het universum op waardering, momentum, managementkwaliteiten en winstaanpassingen. De fundamentele analyse omvat analyses van de bedrijfsmodellen en het concurrentieveld en daarvoor zijn bedrijfsbezoeken en ontmoetingen met de bedrijfsleiding belangrijk.

Dat wordt aangevuld met een waardering en een milieu-, sociale en governance- (ESG) analyse. Het nieuwe team heeft zijn beleggingscasussen snel en grondig bijgewerkt om de diepte van de analyse te versterken. De meer gestructureerde en verbeterde onderzoeksdocumentatie zou de consistentie en herhaalbaarheid kunnen verbeteren. Positiebepaling in de 70-90 aandelenportefeuille is gebaseerd op overtuiging en risico-overwegingen, wat leidt tot een portefeuille die heel anders is dan die van zijn peers en dan de MSCI ACWI Financials Index.

Prestaties
Aangezien de Morningstar Categorie voor sectoraandelen financiële dienstverlening fondsen omvat die zowel wereldwijd als regionaal beleggen, of fondsen die zich richten op een specifieke subsector, is het inzichtelijker om de prestaties van het fonds te vergelijken met categorie benchmark MSCI ACWI/Financials Index. Over de periode vanaf de komst van Patrick Lemmens in oktober 2008 tot en met november 2020 heeft de fondsklasse F op jaarbasis ongeveer 300 basispunten beter gepresteerd dan de index.

Gezien het onderscheidende karakter van het fonds moeten beleggers echter bereid zijn grotere relatieve prestatieschommelingen ten opzichte van vergelijkbare bedrijven en de index te accepteren. Het presteerde bijvoorbeeld ondermaats in 2011, omdat zijn blootstelling aan opkomende markten en onderweging in veilige Australische en Canadese banken niet hielpen in een moeilijk jaar voor de financiële sector.

Evenzo had de strategie het in 2016 moeilijk vanwege de outperformance van traditionele banken en waarde-aandelen na de Amerikaanse verkiezing van Donald Trump. De afgelopen jaren profiteerde het fonds van zijn blootstelling aan fintech-bedrijven, hoewel de sleeve in 2021 ten koste ging van de performance. Betaalbedrijven PayPal en Block behoorden tot de zwakste presteerders.

De voorliefde van de strategie voor mid- en small-cap kansen, neiging naar fintech en potentieel disruptieve bedrijven en blootstelling aan opkomende markten, maken het fonds een riskantere optie in termen van volatiliteit in vergelijking met meer conventionele concurrenten. Desalniettemin heeft de strategie een positieve alpha gegenereerd ten opzichte van de index over de drie-, vijf- en tien-jaars periodes eindigend per ultimo januari 2022.

 

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse F laten het fonds uitkomen in het op een na goedkoopste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

 

Lees meer
Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Robeco New World Financials F EUR. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Sector Financiële Dienstverlening, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Robeco new wf table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- JP Morgan US Select Equity Plus

Brandes European Value Fund

Capital Group European Opportunities

Robeco High Yield Bonds

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten