Fonds van de Week: L&G ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund

Lage kosten en een brede geografische spreiding pleiten voor dit passieve obligatiefonds. Deze fondsvariant richt zich specifiek op ESG-thema's en onderscheidt zich daarmee van de al langer bestaande conventionele variant. De Morningstar Analyst Rating gaat omhoog van Bronze naar Silver.

Robert van den Oever 07 april, 2022 | 9:49
Facebook Twitter LinkedIn

L&G ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: -
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Above Average

 

L&G ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund

De positieve effecten van lage kosten en de voordelen van een brede geografische spreiding in opkomende markten zijn de twee belangrijkste elementen van dit passieve obligatiefonds. Deze fondsvariant zet meer dan zijn al langer bestaande conventionele variant in op ESG-thema's. De verschillen zijn niet heel significant, en dat belooft veel goeds voor het rendement, oordeelt Morningstar-analist José Garcia-Zarate, want de strategie heeft zich bewezen met zijn resultaten. Hij geeft de Morningstar Analyst Rating een upgrade van Bronze naar Silver.

 

Uitgebreide toelichting

LnG grafiek

 

Beheerteam
De divisie vastrentende waarden indexfondsen van L&G werkt collegiaal en deelt verantwoordelijkheid voor alle portefeuilles die worden beheerd binnen het team. Aan elk indexfonds zijn twee fondsbeheerders toegewezen en die zijn beide verantwoordelijk voor de prestaties.

We hebben een positieve kijk op het beheer van de passieve obligatieportefeuilles bij L&G. Lee Collins staat sinds november 2017 aan het hoofd van de vastrentende waarden index portefeuillebeheer team. Hij kwam in september 2010 bij L&G na een dienstverband bij State Street waar hij portefeuillemanager was in het beta-oplossingen voor vastrentende waarden team.

Malcolm McCabe is portfoliomanager en verantwoordelijk voor een reeks fondsen, waaronder Europese en wereldwijde staats- en harde valuta-schuld van opkomende markten. Hij kwam bij L&G in 2011. Voordien werkte hij 10 jaar voor Capital Group Research waar hij senior assistent portefeuillebeheerder voor actieve vastrentende waarden portefeuilles was.

Fondshuis
Opgericht in 1836 om in de investeringsbehoeften van de juridische gemeenschap van Londente voorzien, is Legal & General Investment Management vooral bekend om zijn aanzienlijke pensioen en leven verzekeringsklanten.

In juli 2019 heeft brancheveteraan Michelle Scrimgeour de vertrekkende CEO Mark Zinkula vervangen die na acht jaar dienstverband opstapte. Scrimgeour brengt een schat aan ervaring mee, mede opgedaan in haar vorige rol als CEO  EMEA bij Columbia Threadneedle. De aankondiging van Zinkula in 2018 gaf voldoende tijd om een geschikte vervanger te vinden en de overdracht soepel te laten verlopen. Zinkula is nauw betrokken geweest bij de transitie en bleef in contact met Scrimgeour gedurende het overgangsproces.

Sinds haar komst heeft Scrimgeour een nieuw team om haar heen gebouwd; nieuw zijn onder meer de chief financial en de investment officer. Wij zijn tevreden met het kaliber van nieuwe rekruten en met het feit dat de overgang slechts een minimale verstoring van de dagelijkse bedrijfsvoering heeft betekend.

De lage kosten van het passieve kernassortiment en de stappen die zijn genomen om ondermaats presterende actief beheerde fondsen om te zetten in trackers zijn voorbeelden van goede, op eindbeleggers gerichte besluitvorming. Alles bij elkaar heeft de groep de overgang naar nieuw leiderschap soepel laten verlopen en blijft het een sterke rentmeester van kapitaal.

Proces
De strategie repliceert de JPMorgan ESG EMBI Global Diversified Index. Portefeuillemanagers houden zich bezig met gestratificeerde sampling en vermijden de meest illiquide segmenten van de markt. Dit is standaardprocedure bij het beheer van passieve strategieën die obligatie-indexen volgen met een groot aantal posities en voor markten die speciale liquiditeitsvoorwaarden kennen.

De index is onderverdeeld in secties die elk belangrijke risicofactoren vertegenwoordigen, zoals duratie, valuta, land, rating en sector. De managers kiezen vervolgens obligaties die in de index zijn opgenomen en die het risicoprofiel van elke sectie nabootsen. Het beheerproces is verregaand geautomatiseerd. Managers gebruiken interne systemen om
alle aspecten van het proces onder controle te houden, van monitoring en herwegen ten opzichte van de benchmark, tot aan het geven van orders aan de interne trading-desk. Een onafhankelijke afdeling risico- en kwaliteitscontrole houdt toezicht op alle operaties.

Een hoofddoelstelling van het proces is het zo laag mogelijk houden van de transactiekosten. Couponbetalingen worden aangehouden op een aparte rekening waartoe fondsbeheerders geen toegang hebben. Het opgebouwde geld wordt twee keer per jaar herbelegd in de accumulation-fondsklassen van het fonds. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan dit cash genereren of in het voordeel van het fonds werken.

Prestaties
Deze strategie heeft een kort track record, maar toch is het te verwachten dat dit fonds bovengemiddelde rendementen zal opleveren op de lange termijn, net als de niet-ESG fondsvariant heeft laten zien. Dit omdat de verschillen tussen deze nieuwe duurzame variant en de bestaande niet-ESG variant niet significant zijn.

De neiging naar uitgevers met hogere kredietwaardigheid zoud de ESG-strategie in staat moeten stellen om betere bescherming tegen neerwaartse markten te bieden dan de niet-ESG variant. Maar op dezelfde manier zal dit ervoor zorgen dat ESG-strategieën achterblijven wanneer de markt weer aantrekt en de risicobereidheid toeneemt. 

Over lange periodes zou de brede diversificatie van de strategie moeten helpen om veel van de valkuilen van actieve fondsen te vermijden in dit moeilijke gedeelte van de obligatiemarkt, met name agressieve concentratie op één enkel land. Bovendien werken de cumulatieve voordelen van lage kosten in vergelijking met actieve concurrenten ook door.

Het repliceren van de prestaties van een opkomende markten obligatie-index kent meer uitdagingen dan een obligatie-index van ontwikkelde markten. Dit is grotendeels het gevolg van de wisselende mate van liquiditeit en toegankelijkheid van de onderliggende markten. Dit betekent dat passieve obligatiefondsen uit opkomende markten doorgaans een hogere tracking error kennen.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse I laten het fonds uitkomen in het goedkoopste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze fondsklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Silver.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van L&G ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund I USD Acc. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd Emerging Markets, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

LnG tabel

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

JP Morgan Global Macro Sustainable Fund

T. Rowe Price Global Equity Growth Fund

Fundsmith Equity Fund

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten