Zo kun je in obligaties beleggen

Nu een renteverlaging dichterbij lijkt te komen, zeker in Europa, is het zaak voor obligatiebeleggers om te kijken of ze hun portefeuille moeten wijzigen.

Robert van den Oever 16 mei, 2024 | 0:07
Facebook Twitter LinkedIn

stocks and bonds

Als de Europese Centrale Bank (ECB) zoals nu verwacht wordt, in juni de rente zal verlagen, zal dat grote implicaties hebben voor de obligatiemarkten. Dat noopt obligatiebeleggers tot actie, want een dalende rente heeft invloed op de prijsvorming (koers) van obligaties en uiteindelijk ook op het effectief rendement (yield).

Dat betekent dat obligatiebeleggers mogelijk meer risico moeten nemen om tot een goed rendement te komen. Dat vraagt om strenger selecteren op welke obligaties nog voldoende rendement kunnen bieden; staatsobligaties en veilige obligatiecategorieen van hoge kwaliteit (investment-grade) bieden meer zekerheid, maar ook een relatief laag rendement. Voor een hoger rendement, maar navenant hoger risico, komen categorieen zoals opkomende markten of high-yield in beeld. Die zijn risicovoller, met als beoogde beloning voor dat hogere risico ook een hoger rendement. Dat moet je als fondsbelegger maar net willen. Het is dus van belang om als obligatiebelegger bij de samenstelling van je beleggingsportefeuille je gewenste risicoprofiel vooraf vast te stellen, alvorens een selectie te maken.

Toen de centrale banken de rente verhoogden, zagen we overigens de omgekeerde beweging. Toen werden staatsobligaties, die bij de voordien langdurig lage rente nauwelijks iets opleverden, of soms zelfs negatief waren, ineens weer interessant. Bij een stijgende rente is een breed palet aan obligatiecategorieen interessant, terwijl bij een dalende rente strenger selecteren lonend kan zijn.

Welke obligaties kopen professionele beleggers?

Als er een majeure wijziging, zoals de verwachte renteverlaging, op stapel staat, wat doen de professionals dan? Beleggerswebsite Investment Officer vroeg het aan ABN Amro en aan ING. Vooral ABN Amro is optimistisch over de groei van met name de Amerikaanse economie. Richard de Groot, global head van ABN Amro's investment centre verwacht voor dit jaar een groei van 2,5%. Dat optimisme vertaalt zich in een verhoging van de weging van aandelen bij ABN Amro en tegelijkertijd een verlenging van de duratie van obligaties met een jaar tot 5,7 jaar, zegt De Groot tegen Investment Officer. Hij verwacht dat de ECB vanaf juni zes renteverlagingen zal doorvoeren

Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office, is voorzichtiger. Tegen Investment Officer zegt Homan dit jaar twee renteverlagingen te verwachten. Hij blijft onderwogen in obligaties ten opzichte van aandelen en verwacht niet dat als er renteverlagingen komen, staatsobligaties dan nog positief zullen reageren.

Gelden oude marktwetten voor obligaties niet meer? 

Overigens lijkt de oude wet dat aandelen en obligaties tegengesteld bewegen, niet meer zo vanzelfsprekend te zijn. Nu de Europese aandelenmarkten in een aantal landen tegern recordniveaus aanhikken of zelfs nieuwe records neerzetten, blijven ook obligatiecategorieen het goed doen, en blijven beleggers ook obligaties de ruimte geven in hun portefeuilles.

De rentes liggen op de hoogste niveaus sinds de oprichting van de ECB in 1998 en verminderde toegang tot financiering heeft de neiging om druk te leggen op de waarderingen van aandelen. Dan zouden de aandelenkoersen een flinke duikdeling kunnen maken. Maar daar lijkt de markt nu niet aan te denken. Juist nu door de relatieve transparantie van de centrale banken over hun beleid in de komende kwartalen, en de markt al volop rekening houdt met renteverlagingen, gaan aandelen zoals gezegd op weg naar nieuwe records.

Er is veel optimisme in de markt, mede gevoed doordat de cijferregen met de resultaten over het eerste kwartaal over het algemeen positief was, en dat terwijl de rente nu nog hoog is. ABN Amro's Richard de Groot onderstreept de positieve houding, want hij denkt dat de wereldhandel zal aantrekken en daarmee ook de economische groei.

High-yield obligaties bieden aantrekkelijk rendement

Zoomen we nog even in op de obligatiecategorie high-yield. Die heeft het vorig jaar en ook in de eerste maanden van dit jaar goed gedaan. Het rendement voor de Morningstar Categorie wereldwijde high-yield obligaties bedroeg over het eerste kwartaal van 2024 gemiddeld 3,6%. De Morningstar Global High Yield Index kwam over het kwartaal uit op 3,3% rendement. Dat is een uitzonderlijke prestaties, benadrukt Morningstar's multi-asset fondsanalist Thomas De Fauw, aangezien het jaarlijkse gemiddelde rendement voor de categorie voor de 5 en 10 jaars periodes respectievelijk 3,8% en 5,4% is dat voor de Morningstar Index respectievelijk 4,5% en 6,2%.

Hooguit is de beloning die high-yield beleggers ontvangen voor het risico dat ze hebben genomen tamelijk karig, vindt onze analist. De spreads (het verschil tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties) zijn over het algemeen krapper geworden in de afgelopen zes maanden, constateert De Fauw. Dat heeft overigens uitgevers van bedrijfobligaties ertoe aangezet om daarvan te profiteren en daarom zetten ze de afgelopen maanden veel nieuwe obligaties in de markt. Sinds maart echter stijgen de spreads voor de meest risicovolle obligaties van lagere kredietkwaliteit weer iets. Dat betekent een hogere beloning voor een hoger risico.

 

Correctie van eerdere versie. Eerder werd in de eerste en in de derde alinea een verkeerd verband gelegd tussen de ontwikkeling van de rente en de koersontwikkeling en effectieve rendementen van obligaties. In de vierde alinea is de eerder vermelde termijn bij ABN Amro's verwachting voor de renteverlagingen geschrapt, in de zevende alinea is het verband tussen hoge rente en druk op aandelenwaarderingen benadrukt en in de achtste alinea is de tegenstelling tussen de economieen van de VS en Europa geschrapt.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten