Waarde en groei: een verschil van dag en nacht

Aandelen zijn op veel verschillende manieren in te delen. Een belangrijk onderscheid, waarop vaak de strategie van een fonds is gebaseerd, is het verschil tussen waarde en groei.

Freddy van Mulligen 14 mei, 2001 | 18:20
Facebook Twitter LinkedIn
Het onderscheid tussen beleggingsfondsen die in waarde- of in groeiaandelen beleggen, is in Europa niet zo sterk als in de VS, waar iedere taxichauffeur het fijne schijnt te weten van ‘value en growth’. Maar toch wordt ook in Europa dit onderscheid steeds sterker. Fondsgroepen of managers profileren zich steeds meer als waardemanager of groeimanager. Er worden ook veel specifieke waarde- dan wel groeifondsen geïntroduceerd.

Waardering is het verschil tussen waarde en groei

Het verschil tussen waarde en groei zit in de waardering. Een groeiaandeel is hoog gewaardeerd omdat er van desbetreffende onde

rneming een hoge groei wordt verwacht. Een waardeaandeel is een aandeel met minder spectaculaire vooruitzichten en is dan ook lager gewaardeerd.

Bij waardering wordt de waarde die de beurs aan een onderneming toekent, afgezet tegen de gang van zaken in de onderneming. De waarde die de beurs toekent aan een aandeel wordt vanzelfsprekend weergegeven door de koers. De gang van zaken in de onderneming is wat complexer te beschrijven. Er zijn dan ook diverse maatstaven voor de waardering: koerswinst-verhouding (P/E of K/W) koersboekwaarde-verhouding (P/B) en koerscashflow-verhouding (P/CF). De P/E rekent met de boekhoudkundige winst (vaak wordt de verwachte winst over de komende twaalf maanden genomen). De P/CF gebruikt de cashflow die een onderneming genereert en de P/B zet de koers af tegen de boekwaarde van de onderneming.

De Morningstar Style Box

Een goed startpunt om de beleggingsstijl van een fonds te beoordelen, is de Morningstar Style Box. Deze box vindt u op de Morningstar Quicktake rapporten. U ziet in één oogopslag of een fonds in grote dan wel kleine ondernemingen belegt en of het een waarde-, gemengd of groeifonds is. Morningstar berekent de Style Box aan de hand van de P/CF en de P/B van een fondsportefeuille. Morningstar gebruikt de P/CF en de P/B, omdat deze maatstaven minder snel vertekend worden door incidentele factoren als een eenmalig verlies, grote voorzieningen en afschrijvingen dan de P/E. Winst is een rekbaar en daarom vaak moeilijk begrip. Voor een toelichting op de berekening kunt u de methodologiesectie op onze website raadplegen. Onder het tabblad Portefeuille op de Quicktakes, vindt u nog meer details over de gemiddelde waardering van een fonds.

Groeiaandelen

Er zijn tal van factoren die een hoge waardering rechtvaardigen. In de groep met de duurdere groeiaandelen vindt men dan ook zeer uiteenlopende bedrijven uit diverse sectoren. Technologiebedrijven zijn een typisch voorbeeld van groeibedrijven. De waarderingen in deze sector kunnen zo hoog zijn doordat er een grote groei wordt verwacht. Daar wordt in de huidige koers al een voorschot op genomen. Farmacieaandelen behoren eveneens tot de groeiaandelen. De inkomsten van medicijnfabrikanten worden beschermd door patenten, waardoor de belegger graag wat extra betaalt voor een farmacieaandeel.

Waardeaandelen

Op de waardeafdeling van de beurs ziet men eveneens zeer uiteenlopende ondernemingen. U vindt er ‘gevallen engelen’; aandelen die (al dan niet terecht) in ongenade zijn gevallen door plots verslechterende resultaten of vooruitzichten. Tevens zijn aandelen met cyclische resultaten meestal laag gewaardeerd omdat de resultaten volatiel zijn. Bij de waardeaandelen vindt men ook industriële bedrijven die al lang bestaan en die door de tijd heen niet spectaculair, maar wel gestaag zijn gegroeid.

Welke aandelen presteren beter?

Waarde- en groeiaandelen hebben ieder zo hun eigen voordelen. Eind jaren tachtig lieten veel onderzoeken zien dat waardeaandelen gemiddeld beter presteerden. Gemiddeld genomen leverden ze een hoger rendement met lagere risico’s. In de tweede helft van de jaren negentig versloegen de groeiaandelen de waardeaandelen met een straatlengte. Het laatste jaar waren het echter de waardeaandelen die het beste bleven liggen.

Men kan uit bovenstaande twee lessen trekken. De eerste is dat de prestaties van waarde- en groeiaandelen elkaar afwisselen. Jaren waarin groei het beter doet, worden afgewisseld door waardeperioden. De tweede les is dat men om onnodige risico’s te vermijden zijn vermogen dient te spreiden over zowel waarde als groei. Dat laat natuurlijk onverlet dat beide segmenten van de markt specifieke kansen bieden. Waardeaandelen zijn defensief en doen het goed in onzekere tijden. Als groeiaandelen de verwachtingen waar maken, zijn ze een uitstekende belegging. Maar ze zijn ook risicovoller omdat de huidige koers grotendeels wordt bepaald door toekomstige en dus onzekere ontwikkelingen. Een tegenslag kan een omslag betekenen in het koersverloop.

Dit artikel is het eerste deel van een serie van drie artikelen. De andere twee artikelen zullen het verschil tussen Small-Caps en Mid-Caps en het verschil tussen actief en passief management behandelen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Freddy van Mulligen  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten