Target date fonds als onderdeel van uw ‘kernportefeuille’

Target date fondsen worden populairder. In de VS is het de enige beleggingscategorie die nog kan rekenen op veel nieuwe instroom en ook in Europa groeit het aanbod ervan. Wat kunt u ermee?

Pieter Bailleul 30 juni, 2008 | 0:48
Facebook Twitter LinkedIn

De ‘kernportefeuille’, het grootste deel van uw vermogen bestemd voor uw oude dag, vormt de basis van elke portefeuille en bestaat uit goed gespreide beleggingen. Deze diversificatie is belangrijk om u te beschermen tegen neerwaartse bewegingen van de individuele componenten binnen uw portefeuille. De kernportefeuille kan aangevuld worden met themafondsen of aandelen. Naarmate u ouder wordt, neemt uw risicobereidheid af en zal de samenstelling van de ‘kernportefeuille’ wijzigen. Hierdoor zal de overweging in aandelen verschuiven naar een meer conservatieve samenstelling. U kunt kiezen om de fondsen in de ‘kernportefeuille’ zelf uit te zoeken, maar heeft u weinig tijd of niet de benodigde kennis, dan kunt u dit ook overlaten aan een ‘target date’ fonds.

Hoewel ‘target date’ fondsen minder bekend zijn in de Benelux, hebben ze in de Verenigde Staten al enkele jaren zeer veel succes. De reden hiervoor is het gemak: de belegger kiest de tijdshorizon van zijn belegging en het fonds doet de rest. Het ‘target date’ fonds past zijn asset mix (de verdeling tussen aandelen en obligaties) aan tijdens de looptijd. Hoe dichter bij de einddatum, hoe belangrijker het wordt om het potentiële verlies te beperken. Het fonds zal zich conservatiever gedragen en kiest voor een groter percentage aan obligaties. De meeste aanbieders ontwerpen hun ‘target date’ fondsen zodanig dat deze fondsen als enige financiële instrument in een portefeuille aangehouden kunnen worden.

Target date fonds als pensioenbelegging
Een belegger die een ‘target date’ fonds wenst te gebruiken als pensioenbelegging heeft een aantal belangrijke uitdagingen. In de eerste plaats moet hij ervoor zorgen dat hij voldoende geld belegt om in zijn pensioen te voorzien. Daarnaast spelen marktrisico en inflatierisico een belangrijke rol tijdens de accumulatiefase. ‘Target date’ fondsen beleggen over de lange termijn waardoor het marktrisico duidelijk beperkt wordt. Voor een langetermijn belegger kan kasgeld gezien worden als de meest risicovolle activaklasse aangezien het inflatierisico op deze vermogenscategorie het grootst is.. Het is belangrijk een goede verdeling tussen de verschillende activaklassen te behouden. Een ‘target date’ fonds past deze verdeling aan afhankelijk van de termijn tot de eindvervaldag en zorgt ervoor dat de belegger zich geen zorgen hoeft te maken met betrekking tot de ‘optimale’ verdeling over de activaklassen.

Selectie
Bij de selectie van een ‘target date’ fonds, dient u uw risicobereidheid af te wegen tegen de kosten en de onderliggende beleggingen van het fonds. Dit heeft namelijk een belangrijk effect op het resultaat van uw belegging. Sommige ‘target date’ fondsen beleggen hoofdzakelijk in grote ondernemingen. Anderen geven eerder de voorkeur aan small & midcap en dragen daardoor een wat hoger risico.

Tijdens de Morningstar Conferentie in Chicago (juni 2008) besprak een panel bestaande uit Tom Idzorek (Ibbotson), Seth Masters (AllianceBernstein) en Christopher Sharpe (Fidelity) over de uitdagingen die de beheerders van ‘target date’ fondsen hebben. Als belangrijkste uitdaging zagen zij de inspanningen om beleggers aan boord te houden tijdens moeilijke perioden. Goede en slechte tijden wisselen elkaar af, maar zijn moeilijk te voorspellen. Voor een belegger die niet blijft tijdens minder goede tijden is het risico groter dat hij nadien niet kan profiteren van betere tijden. Hij verkoopt laag en koopt hoog. Om dit tegen te gaan en de levenslange relatie met de belegger te versterken, besprak het panel de noodzaak van het systematisch verschaffen van informatie in plaats van één keer per jaar een stand van zaken naar de cliënten te sturen.

Door de grote verscheidenheid aan ‘target date’ fondsen is het voor de belegger erg moeilijk om een gepaste benchmark te kiezen en te oordelen of het fonds al dan niet goed presteerde. ‘Target date’ fondsen verschillen immers sterk qua looptijd en hebben meestal een eigen glijpad (verschuiving van aandelen naar obligaties).

Aanbieders
In de Benelux is het aantal aanbieders van dit type fondsen nog erg beperkt. De belangrijkste zijn Fidelity, ABN AMRO, Deutsche Bank en Dexia. De doorgerekende kosten verschillen sterk: Dexia hanteert bijvoorbeeld een maximale instapkost van 2,5%, terwijl dit volgens het prospectus bij ABN AMRO maxiamaal 5,25% is. Ook de jaarlijkse beheersvergoeding verschilt van fonds tot fonds en wordt daarnaast ook beïnvloed door de looptijd. Deze kost moet dus individueel vergeleken worden. Ofwel door de gegevens op te zoeken in de prospectussen van de verschillende aanbieders ofwel met behulp van de Fonds Screener en Fondsdvergelijking op de Morningstarwebsite.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten