Beleggen voor beginners én gevorderden

PORTEFEUILLEBEHEER - Uw zuurverdiende spaarcenten in rook zien opgaan is niet leuk. Spijtig genoeg horen perioden van verliezen bij beleggen. Een van de moeilijkste zaken voor beleggers is het opbouwen van een goed gediversifieerde portefeuille zodat het risico op verlies geminimaliseerd en het potentiële rendement gemaximaliseerd wordt. Een lange termijn horizon is hierbij cruciaal zodat verliezen op korte termijn kunnen worden opgevangen door winsten op de lange termijn. Hoe langer de tijdshorizon, hoe beter verliezen gecompenseerd kunnen worden doorheen de tijd.

Pieter Bailleul 04 augustus, 2008 | 10:53
Facebook Twitter LinkedIn

Een goed gediversifieerde ‘kernportefeuille’, het grootste gedeelte van uw belegde vermogen, is de basis van elke belegging. Door te spreiden beschermt u zich tegen neerwaartse bewegingen van de individuele componenten in uw portefeuille. Uw kernportefeuille kan aangevuld worden met enkele meer specifieke fondsen of individuele aandelen.

Onderstaande stappen helpen u bij het opstellen van een goed gediversifieerde kernportefeuille. Heeft u al posities in fondsen of individuele aandelen, dan doet u er goed aan deze mee op te nemen bij de opbouw van uw kernportefeuille.


Optimale verdeling tussen cash, aandelen en obligaties
De belangrijkste beslissing bij het samenstellen van uw portefeuille is het bepalen van de asset mix. Dit is de verdeling van uw belegde vermogen tussen cash geld, aandelen en obligaties. De keuze is afhankelijk van uw risicotolerantie en tijdshorizon.

Hoe meer risico u bereid bent te nemen, hoe groter het mogelijke rendement, maar ook hoe groter uw mogelijke verliezen. Op korte termijn worden aandelen als het meest risicovol gezien omdat zij een sterke volatiliteit kennen. Cash geld daarentegen lijkt de meest veilige belegging op korte termijn.

Op lange termijn daarentegen is cash erg risicovol. U bent namelijk sterk blootgesteld aan het inflatierisico, dat sinds kort weer brandend actueel is. Inflatie vermindert uw koopkracht. Een grote portie cash aanhouden zorgt ervoor dat u onvoldoende rendement heeft om de koopkracht bij te houden. Historisch gezien zorgen aandelen voor een gemiddeld jaarrendement van 8% sinds 1970. Is uw beleggingshorizon langer dan tien jaar, dan is een overweging in aandelen(fondsen) een prima keuze.

Naarmate u ouder wordt, neemt uw risicobereidheid af en zal de samenstelling van uw ‘kernportefeuille’ wijzigen. Hierdoor zal de overweging in aandelen verschuiven naar een meer conservatieve samenstelling met obligaties en/of cash. Het is uiteraard zinvol om niet 100% belegd te zijn, maar om steeds een gedeelte in cash te houden voor onvoorziene omstandigheden. Zo vermijdt u situaties waarin u cash nodig heeft en dusdanig gedwongen wordt om bestanddelen van uw portefeuille met verlies te verkopen.


Het juiste fonds voor uw portefeuille
Net zoals er niet één aandelenportefeuille geschikt is voor iedereen, is er ook niet één fondsenportefeuille geschikt voor iedereen. De belangrijkste reden waarom de keuze uitgaat naar fondsen in plaats van individuele aandelen is dat u beter (en goedkoper) in staat bent zich te diversifiëren met een gespreid fonds dan wanneer u ieder aandeel apart dient aan te kopen.

Bij de keuze van het fonds dat het beste bij uw kernportefeuille past, kiest u best voor goed gediversifieerde fondsen met lage managementkosten. Die kosten zijn erg belangrijk, ze worden namelijk rechtstreeks afgetrokken van uw rendement en dat heeft -zeker op lange termijn- een belangrijke impact!

Naast de kosten die u betaalt voor het management, moet u ook kijken naar de instapkosten. Door gespreid over de tijd te beleggen, bijvoorbeeld elke drie maanden, vermindert u het risico geleid te worden door marktomstandigheden. U belegt op een vast tijdstip zonder rekening te houden met het sentiment op de markt. Daarmee voorkomt u dat u systematisch koopt wanneer de aandelenmarkten hoog staan en verkoopt wanneer de markten dalen. Hoge instapkosten zijn in deze strategie echter nadelig: elke keer u belegt wordt een gedeelte afgeroomd. U dient hiermee duidelijk rekening te houden.

Een eerste selectie kan gebeuren op basis van de Morningstar Rating, maar wees u bewust van de beperkingen. (lees hier meer over de Morningstar Rating en zijn beperkingen) Het is aan te raden voornamelijk naar kwalitatieve elementen te kijken zoals het management, de strategie en de beleggingsonderneming. Zowel de prospectus, de website van het fonds, als de analyses van Morningstar kunnen u hierbij helpen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten