Het ABC van hedge funds: alfa, bèta en kosten (1)

Ondanks hoge managementvergoedingen en marktrisico’s voegen hedge funds nog steeds alfa toe.

Morningstar Europe Editor 03 januari, 2012 | 10:12
Facebook Twitter LinkedIn

In een vijfdelig artikel neemt Morningstar de belegger mee op een verre studiereis naar de bronnen van het rendement van hedge funds. In het bijzonder wordt gekeken welk deel van het rendement wordt bepaald door alfa, bèta en kosten.

Deel 1 - Inleiding

Deel 2 - Rendementmaatstaven hedge funds  (survivorship bias en backfill bias)

Deel 3 - Bronnen van hedge fund rendementen

s/articles/103217/Het-ABC-van-hedge-funds-alfa-b%C3%A8ta-en-kosten-%284%29.aspx">Deel 4 - Totale alfa, bèta en kostenresultaten

Deel 5 – Resultaten per jaar, conclusie en referenties

Na een periode van twee decennia van vrijwel onophoudelijk positieve totaalresultaten en vermogensgroei werden hedge funds in 2008 geconfronteerd met negatieve rendementen en een netto-uitstroom. In 1990 waren er nog maar ongeveer 530 hedge funds met een beheerd vermogen van ongeveer USD 50 miljard. Tegen eind 2009 waren er al meer dan 8000 die USD 1,6 biljoen beheerden1.

De strategiemix van de hedge fund sector werd gedomineerd door fondsen met een global macrostrategie, terwijl in 2008 de meeste fondsen aandelengebaseerde strategieën toepasten, zoals long/short-equity en event-driven. Hedge funds worden steeds meer geaccepteerd door zowel institutionele als individuele beleggers.

Deze studie is een actualisering van Brown, Goetzmann en Ibbotson (1999), die vaststelden dat er in de hedge fund sector statistisch significante alfa’s werden gerealiseerd tussen 1989 en 1995, voordat er veel hedge fund gegevens beschikbaar waren2.

Door te starten in 1995 en de periode tot en met december 2009 te analyseren, waren wij in staat om een relatief complete dataverzameling over 15 jaar te analyseren, gecorrigeerd voor survivorship bias door afgesloten fondsen mee te nemen en voor backfill bias door backfilled gegevens uit te sluiten. Vele andere onderzoekers hebben hedge funds bestudeerd. Hiertoe behoren Fung en Hsieh (1997, 2000 en 2004), Asness, Krail en Liew (2001), en Liang (2000).

Ondanks het toenemende grootschalige gebruik van hedge funds is de sector grotendeels ongereguleerd. Dit bezorgt hedge fund beheerders een enorme flexibiliteit, maar bemoeilijkt een nauwkeurige meting van de resultaten. Omdat hedge funds niet verplicht zijn hun rendementen te rapporteren, worden de meeste rendementen op vrijwillige basis gerapporteerd aan dataverzamelaars.

Het is belangrijk om de rendementen afkomstig van alfa en bèta van elkaar te onderscheiden. De alfacomponent is de toegevoegde waarde en lijkt in totaliteit niet aanwezig te zijn in de sector van de beleggingsfondsen. Rendement uit bèta kan echter gemakkelijk worden gerealiseerd door zonder speciale beleggingsvaardigheden in beleggingsfondsen te beleggen, of in een gespreide portefeuille van aandelen en obligaties. De hoge alfa’s die hedge funds hebben behaald en hun lage correlatie met andere vermogensklassen hebben vermoedelijk geleid tot de grote belangstelling voor deze sector en de diens hoge instroom van cash. Onze resultaten bevestigen dat hedge funds alfa toevoegden over de onderzochte periode en ook uitstekende diversificatievoordelen boden ten opzichte van aandelen-, obligatie- en liquiditeitenportefeuilles3.


In deel 2 gaan we verder in op de rendementmaatstaven van hedge funds en worden de survivorship bias en backfill bias uitgelegd.


Voetnoten
1 Persbericht HFR, 20-1-2010.

2 Brown, Goetzmann en Ibbotson (1999) probeerden de impact van survivorship bias te ramen, hoewel zij niet beschikten over een volledige steekproef van afgesloten fondsen. Zij gaven ook de potentiële selectievertekening in hun databank aan.

3 Fung en Hsieh (2004) toonden dat hedge fund alfa’s significant positief zijn, zelfs met inbegrip van niet-traditionele bètafactoren.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Europe Editor  .

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten