Het Award-seizoen is weer aangebroken!

Als trouwe Morningstar-volger bent u uiteraard bekend met het fenomeen Morningstar Fund Awards.

San Lie 02 februari, 2012 | 9:54
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar kent twee soorten Awards. De 'jongste' zijn de zogenaamde Morningstar European Manager of the Year Awards, die in 2010 voor het eerst werden uitgereikt. De verkiezing hiervan komt tot stand op basis van de nominaties die de fondsanalisten van Morningstar in Europa voordragen. Naast het beoordelen van de prestaties over het afgelopen kalenderjaar, kijken we als analisten met name naar de kwaliteiten van de fondsbeheerder, zijn/haar beleggingsproces, het fondshuis waar het fonds onder valt en de kosten. U herkent ze inmiddels al: we beoordelen de manager op basis van onze vijf pijler-methodologie.

Ook dit jaar zullen tijdens de Morningstar Investment Conference in Wenen, de European Equity Manager of the Year en de Global Equity Manager of the Year worden gekozen. Ik hou u uiteraard op de hoogte van de genomineerden en uiteindelijke winnaars.

Morningstar Benelux Fund Award
Daarnaast organiseert Morningstar sinds jaar en dag voor de verschillende landen binnen de Benelux de zogenaamde Fund Awards. In dit geval komen de genomineerden en winnaars iets anders tot stand.De methodologie bestaat in de eerste plaats uit een kwantitatief model, aangevuld met een kwalitatieve screening. Anders dan bij de European Manager Awards spelen de Europese fondsanalisten een minder belangrijke rol bij het bepalen van deze prijzen.

Alhoewel het kalenderjaar in de naam van de Award anders doet vermoeden, kijken we niet alleen naar de prestaties in het afgelopen (in dit geval 2011). Voor het toekennen van de Awards aan de fondsen hebben we een systeem ontworpen dat rekening houdt met de rendementen over het laatste kalenderjaar, de laatste drie en de laatste vijf jaar. Rendementen over deze periode tellen voor 80 procent mee in de score, de overige 20 procent wordt bepaald op basis van risicomaatstaven.

De afgelopen weken zijn we hard bezig geweest met het berekenen van de genomineerden. We zullen ze binnenkort aan u presenteren.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten