Het jaar 2015 vanuit fondsanalisten-perspectief

Zo, dit is alweer mijn laatste column van 2015. Het was weer een bewogen jaar, met een aantal dieptepunten, maar vooral ook hoogtepunten! Had u al uw geld begin 2015 in Braziliaanse, Turkse of Indonesische aandelen(fondsen) gestopt, dan bent u waarschijnlijk niet blij, gezien de negatieve rendementen van tussen de -15 en -30%. Had u al uw geld in Deense aandelen of Zweedse mid- en smallcaps belegt, dan was u spekkoper met rendementen van 30 tot 35%. 

San Lie 16 december, 2015 | 13:26
Facebook Twitter LinkedIn

Beide scenario’s zijn echter niet zo waarschijnlijk, de kans is groter dat u met een goed gemengde portefeuille zo rond de 5 a 6% bent uitgekomen, wat denk ik niet slecht is bij een rente van slechts 1%. Een stukje home bias had het rendement nog ietsje geholpen, gezien het rendement (per eind november) van 18,63% voor de categorie Aandelen Nederland.

Alhoewel de ontwikkelingen op de financiële markten ons zeker interesseren, kijken wij als fondsanalisten graag naar de ontwikkelingen op de langere termijn.

Personal Finance
Vanuit de gedachte dat steeds meer particulieren voor hun eigen financiële toekomst moeten zorgen, zijn we dit jaar begonnen met een nieuwe Personal Finance sectie op onze website.

Edinburgh / Kempen
Maar het jaar was nog maar net begonnen, toen we al snel onze aandacht moesten verleggen naar Edinburgh, waar Kempen een aantal wijzigingen doorvoerde binnen het smallcap team. Voor ons reden de door dat team beheerde fondsen meteen Under Review te plaatsen.

Om even bij Kempen te blijven: in januari ging het Kempen Global High Dividend na een jaar gedeeltelijk weer open.

Klanten moeten meer verantwoordelijkheid nemen
Een ander geluid kwam begin van het jaar ook van de AFM, die al een tijd had gewezen op de noodzakelijke gedragsverandering bij financiële instellingen om het vertrouwen van klanten terug te winnen. De nieuw aangetreden AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven sprak bij de nieuwjaarsreceptie van Euronext de volgende woorden: 

“Een verandering die bij aanbieders vraagt om oor voor het geluid van de klant. Door de klant centraal te stellen in al hun handelen, op een duurzame en integere manier. Klanten zijn immers hun enige bestaansrecht. En voor de klant, consument betekent dit dat hij ook zijn verantwoordelijkheid zal moeten (kunnen) nemen. Nu is de klant vaak de grote afwezige en voelt zich vaak niet in staat verantwoordelijkheid te nemen voor zijn financiële leven. Dit terwijl zijn geluid zo belangrijk is voor een gezond tegenwicht.”

Mooi in dat kader was de aanwezigheid van mijn collega Ronald van Genderen in het panel georganiseerd ter gelegenheid van de brochure “Beleggen? Bereid u goed voor” van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beleggersvereniging VEB. Deze flyer zou consumenten die overwegen te gaan beleggen moeten helpen zich goed voor te bereiden op een eerste gesprek met een adviseur. Een goed initiatief!

Wat gebeurde er nog meer in januari?
Januari was ook de maand waarin we de dividendfondsen van BNP Paribas afwaardeerden naar Neutral. Een half jaar later plaatsten we ze Under Review na het vertrek van de bekende fondsbeheerder Wouter Weijand.

Een ander fonds dat een afwaardering kreeg, was het door Corné van Zeijl beheerde, SNS Nederlands Aandelenfonds naar Negative. Een belangrijke reden voor deze laatste is het gebrek aan actief beheer.

Actief-passief
Dit brengt mij meteen naar een studie die mijn collega Jeffrey Schumacher heeft gedaan naar de flows richting passieve beleggingsinstrumenten, en de impact die dat heeft op actieve fondsbeheerders. Hierover schreven we veel artikelen:

 

Morningstar Awards
Verder werd er in januari hard gerekend aan de genomineerden en uiteindelijke winnaars van de Morningstar Awards.

Opvallend was dat passieve indexproducten dit jaar weer tot de genomineerden behoorden. ETFs en indexfondsen doen elk jaar mee, maar over 2013 drong geen enkele ETF door tot de top 3 van beste fondsen. Dit jaar wel: kalenderjaar 2014 bleek in een aantal categorieën een moeilijk jaar te zijn voor actieve fondsbeheerders, waar in sommige gevallen slechts een enkeling in staat bleek de benchmark te verslaan.

Opvallend in dit opzicht:

  • In de categorie 'Aandelen Nederland' dongen twee ETFs mee naar een Award, waarvan er uiteindelijk ook één wist te winnen, te weten: Amundi ETF MSCI Netherlands UCITS ETF
  • Ook in de categorie Best Global Equity Fund ging de Award naar een ETF, en wel de iShares Core MSCI World UCITS ETF.


Delta Lloyd Asset Management
Een ander dossier waar we eigenlijk al sinds begin 2014 onze handen vol aan hebben is Delta Lloyd Asset Management. Na het vertrek van Alex Otto in het voorjaar van 2014 plaatsten wij de Deelnemingen-fondsen al Under Review. Na een aantal gesprekken en een verdere analyse verlaagden wij onze Analyst ratings fors in februari, niet wetende dat eind april Jack Jonk zou vertrekken, niet wetende dat Sandra van der Meer-De Brouwer zou vertrekken, niet wetende dat Geert-Jan Hoppers in mei zou vertrekken en niet wetende dat we begin augustus, nadat bleek dat de asset manager betrokken was bij de voorkenniszaak, alle Delta Lloyd fondsen Under Review zouden plaatsen. Dit dossier zullen we zeker in 2016 verder op de voet volgen…

Voorjaar: tijd voor leuke zaken
Gelukkig waren er ook positieve dingen te melden in het voorjaar.

Zo deden we mee aan de week van het geld, en mochten mijn collega Niels Faassen en ik basisschoolkinderen over sparen en lenen. Ontzettend leuk om te doen!

Verder konden we naast de eerdergenoemde Awards ook “Fund Manager of the Year Awards” uitreiken aan:


Duurzaamheid

Daarnaast mocht ik een panel over duurzaam beleggen modereren op onze Europese institutionele conferentie.

Dit was een mooie opmaat naar een aantal andere activiteiten op duurzaamheidsgebied.

Zo kondigden wij deze zomer ons aanstaande initiatief aan met betrekking tot duurzaamheidsscores voor beleggingsfondsen.

In dat kader publiceerden mijn Amerikaanse collega Jon Hale en ik ook een aantal artikelen:


Gaf mijn collega Ronald van Genderen een cursus voor VBDO-leden en figureerde ikzelf in een panel georganiseerd door de VBDO.

Over onze duurzaamheidsscores gaat u volgend jaar zeker meer horen!

Ondertussen....
Ondertussen gebeurde er dit voorjaar veel in fondsenland.

In april:

  • Kondigde Kempen aan haar Kempen Oranje Participaties fonds te gaan fuseren met Kempen European Participations
  • Kondigde NN Investment Partners een reorganisatie aan van hun Core Equity Boutique, waardoor wij 15 fondsen Under Review plaatsten
  • Verlaagden wij onze Parent rating van Petercam naar Negative


In mei werd Pimco onttroond

In juni verlaagden wij onze rating op een aantal Carmignac-fondsen, en en in juli was de fusie van Petercam en Bank Degroof een feit.

Thought leadership
In de tussentijd publiceerden onze collega’s wereldwijd ook nog veel onderzoeken, onder andere naar het beperkte aantal vrouwen in de financiële sector, en de ervaringen van fondsbeleggers wereldwijd.

Zomer!!!
Gelukkig brak ook dit jaar de zomer weer door en was het na een druk voorjaar tijd voor vakantie. Helaas hielden de Grieken ons erg bezig, net als de Russen, maar vooral ook onze buren van Delta Lloyd, waarvoor we gedurende onze vakanties regelmatig met 3 continenten aan de lijn hingen om de laatste ontwikkelingen te bespreken en ons standpunt te bepalen. Maar goed, daar hebben we het eerder over gehad...

Editor-change
De zomer was ook de periode dat we afscheid namen van onze zeer gewaardeerde web-editor Maarten van der Pas. Gelukkig kunnen we begin januari onze nieuwe Research Editor aan u voorstellen.

De afgelopen maanden…

  • Zijn we o.a. actief geweest op het terrein van pensioenen tijdens de Pensioen3daagse
  • Zijn we veel in het land geweest voor presentaties, waaronder tijdens de Week van de Belegger.
  • Hebben we veel geschreven over duurzaam beleggen
  • En hebben we weer veel fondsrapporten geschreven


Want laten we dat laatste niet vergeten. Als fondsanalisten zijn we primair verantwoordelijk voor de coverage op de fondsen die volgen en de ratings die we daarop afgeven om u als belegger te helpen de beste beslissingen te nemen. Ik wil op deze plek dan ook niet onverlet laten te noemen dat we met ons Europese analistenteam dit jaar al meer dan 1000 fondsrapporten hebben geschreven.

Mocht u de belangrijkste wijzigingen van dit jaar nog een keer willen nalopen, dan verwijs ik u graag door naar onderstaande overzichten:


Fijne feestdagen!

Rest mij u – mede namens al mijn collega’s - fijne feestdagen te wensen! Ik spreek u graag weer in het nieuwe jaar!

San Lie
Head of Research Morningstar Benelux


Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten