Verliezen en toch winnen

Is het terecht dat een beleggingsfonds met een negatief rendement een Morningstar Award wint?

San Lie 29 maart, 2012 | 10:24
Facebook Twitter LinkedIn

Een vraag die elk jaar terugkomt: moet je een fonds dat een negatieve performance over het afgelopen jaar heeft behaald wel een Award geven?

De vraag is ook dit jaar weer actueel nu blijkt dat in een aantal categorieën alle genomineerden een negatief rendement over 2011 behaalden. Zo verloor de categorie Aandelen Europa Mid Cap over 2011 gemiddeld 15,3 procent, maar ook dichter bij huis was 2011 een moeizaam jaar. Zo daalde de Euronext All Share Total Return Index met ruim 9 procent en verloor de categorie Aandelen Nederland ruim 16 procent. Wat deze laatste categorie betreft is het dus ook niet vreemd dat alle drie de genomineerden voor een Award het jaar in de min afsloten.

In dit soort markten is het voor fondsmanagers erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om een positief rendement te maken. Althans, als men een mandaat heeft een bepaalde markt te volgen. Van fondsmanagers die een absolute return focus hebben of een allocatiefonds beheren mag je anders verwachten, maar van een beheerder die is aangesteld om een portefeuille van bijvoorbeeld Nederlandse aandelen te beheren, mag een belegger ook verwachten dat hij dit zo goed mogelijk doet en niet opeens al zijn geld in cash stopt of er andere vreemde dingen mee doet.

Zolang een belegger zijn geld niet toevertrouwd aan een fondsmanager die is aangesteld om assetallocatiebeslissingen te nemen en in zijn fonds door te voeren, is de belegger (eventueel in samenspraak met zijn/haar adviseur) zelf verantwoordelijk voor het nemen van dergelijke beslissingen en mag een fondsmanager die erin geslaagd is zijn benchmark en/of categoriegenoten te verslaan wel degelijk met een Fund Award naar huis.

Nog zes nachtjes slapen en dan weet heel Nederland welke fondsen en fondshuizen de begeerde Morningstar Awards heeft binnengesleept. Nog even kijken wie er genomineerd zijn:

Genomineerde beleggingsfondsen per categorie

Genomineerde beleggingsfondsen per fondshuis

Genomineerde fondshuizen

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten