3.1 Wat is arbitrage?

Veel hedge funds gebruiken arbitrage als hun primaire beleggingsstrategie. Wat is arbitrage?

Morningstar Benelux 13 november, 2012 | 15:36
Facebook Twitter LinkedIn

De name of the game bij hedge funds is hedgen: het risico verkleinen in relatie tot het verwachte rendement. Verschillende hedge funds gaan voor verschillende niveaus van rendement en verschillende risiconiveaus. Ze hebben een brede waaier aan strategieën die ze toepassen om hun rendement- en risicodoelen te halen. In dit derde deel van de cursus ‘Beleggen in hedge funds’ gaan we dieper in op die diverse strategieën.

Hedge funds maken gebruik van ‘arbitrage’. Eenvoudig gezegd is dat het goedkoop kopen van een activa in de ene markt en vervolgens voor een hogere prijs verkopen op een andere markt. Een klassiek arbitrage voorbeeld: een hedge fund manager ziet dat een bepaald aandeel in New York voor USD 11,98 wordt verhandeld en in Londen voor USD 11,99. Hij koopt dan in New York zo veel mogelijk aandelen, leent daarvoor indien nodig geld, en verkoopt ze onmiddellijk in Londen. Op elk aandeel maakt hij 1 cent winst, maar bij veel aandelen kan dat toch een aardig rendement zijn.

Veel hedge funds gebruiken arbitrage als hun primaire beleggingsstrategie. Het kan gecombineerd worden met andere strategieën om het risico en het rendement te vergroten zoals een grote hefboom.

In theorie zou arbitrage niet moeten kunnen voorkomen, want markten opereren efficiënt (is de aanname). Maar in werkelijkheid vindt arbitrage op elk moment van de dag plaats en het maakt markten juist efficiënt. Een koersverschil tussen de ene en andere aandelenmarkt wordt onmiddellijk gecorrigeerd. Het prijsverschil voor arbitrage is vaak erg klein en duurt maar kort. De toenemende vraag naar het goedkope aandeel drijft de prijs immers op en het toenemende aanbod op de markt van het duurdere aandeel verlaagt de prijs. In no time is de arbitragemogelijkheid verdwenen.

Daarom moeten hedge fund managers voor een succesvolle arbitrage hun aandacht continu bij de markt hebben en moeten ze bereid zijn om snel te handelen. Er is geen tijd voor aarzeling.

Arbitrage en markt(in)efficiëntie
De theorie over de efficiënte werking van de markt zegt dat de koers alle beschikbare informatie over een aandeel reflecteert. Daarom zou arbitrage in theorie niet mogelijk moeten zijn. De theorie beschrijft echter een financiële utopie. Marktefficiëntie is er in drie varianten:

Strong: zelfs inside information die alleen bekend is bij het management is gereflecteerd in de koers

Semi-strong: de koers bevat alle publieke informatie, waarbij het mogelijk is te profiteren van inside information.

Weak: de koers reflecteert alle historische informatie waarbij onderzoek dat nieuwe ontwikkelingen blootlegt voordeel kan opleveren.

Iemand die gelooft in de efficiënte werking van de markt zal zeggen dat arbitrage denkbeeldig is, omdat iemand die een prijsverschil tussen twee markten waarneemt en daar op reageert het verschil meteen opheft.

Mensen met een minder rigide opvatting van de wereld zullen zeggen dat arbitrage bestaat, maar de mogelijkheden om er voordeel van de te hebben zijn beperkt en doen zich niet vaak voor. Een belegger die arbitragemomenten zoekt en daar op wil inspelen moet de markten aandachtig bijhouden en snel handelen als een moment zich voordoet.

Personen die niet geloven in een efficiënte werking van de markt zullen niet alleen zeggen dat arbitragemogelijkheden continu aanwezig zijn, maar ook dat het geen eenmalige vreemde koersdiscrepanties zijn. Deze mensen menen dat iemand in de ene markt wat weet en als je erachter kunt komen wat dat is, dan heb je zelf ook een voordeel op die markt.


Lees in de volgende paragraaf dat een arbitragetransactie alleen zin heeft als de kosten worden terugverdiend.


Bekijk ook welke andere delen er in de cursus beleggen in hedge funds zijn verschenen. 

Facebook Twitter LinkedIn
 • 4.3 Scalping 4.3 Scalping

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: s...

 • 4.2 Pairs trading 4.2 Pairs trading

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: p...

 • 3.8 Index arbitrage 3.8 Index arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: i...

 • 4.1 Option arbitrage 4.1 Option arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: o...

 • 4.0 Merger arbitrage 4.0 Merger arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: m...

 • ...Zoek in het artikelarchief

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten