Obligatie ABC

Een serie artikelen over de beginselen van beleggen in schuldbewijzen.

Morningstar 01 januari, 2015 | 9:15

Wat is een obligatie?
Een obligatie is een schuldbewijs van een land of een onderneming.


Renterisico (1)
Renterisico is het risico dat een belegger loopt dat de veranderende marktrente de koers van zijn obligatie beïnvloedt.


Renterisico (2)
De relatie tussen rente en de looptijd van een obligatie. 


Kredietrisico
Kredietkwaliteit meet eenvoudigweg het vermogen van een emittent om zijn schulden terug te kunnen betalen.


Obligatiefondsen
Beleggen in obligaties lijkt simpeler dan het is. De voorgaande delen hebben de belegger erop gewezen dat hij rekening moeten houden met renterisico, duration en kredietrisico. Uitbesteden van dit huiswerk aan een obligatiefonds is niet zo’n gekke oplossing.


Morningstar Style Box voor obligaties
In één oogopslag de kredietkwaliteit en duration van een obligatiefonds.


Inflatie
Het effect van inflatie op het rendement van een obligatie.


Relatie tussen verwachte inflatie en de rente
De relatie tussen de verwachte inflatie en de rente heet het Fischer-effect.

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Morningstar