Beleggingsfonds van de week: Robeco Global Consumer Trends Equities

Robeco Global Consumer Trends Equities wijkt duidelijk af van andere beleggingsfondsen die zich op de sector consumptiegoederen richten. Maar het eigengereide karakter betaalt zich uit in een sterk rendement. Het goede beheerteam geeft vertrouwen.

Jeffrey Schumacher, CFA 27 februari, 2014 | 13:55
Facebook Twitter LinkedIn

‘Duurzame consumentengoederen’ was de best presterende sector in 2013. Met een plus van 33,22 procent stond de MSCI World Consumer Discretionary index fier bovenaan. Autoproducenten, kabelmaatschappijen, casino’s en kledingfabrikanten zijn voorbeelden van bedrijfstakken die tot deze sector behoren. De tegenhanger van duurzame consumptiegoederen zijn de dagelijkse consumptiegoederen. Hier vallen bedrijven onder die zich richten op de boodschappen van alledag zoals fabrikanten van levensmiddelen, supermarkten en rookwaar. Deze sector deed het in 2013 met een plus van 16,04 procent voor de MSCI World Consumer Staples index niet onaardig, maar staat hiermee duidelijk in de schaduw van de discretionaire goederen.

De Morningstar-categorie ‘Aandelen sector consumenten’ bevat beleggingsfondsen die zich specifiek focussen op één van de twee consumentensectoren, maar de meeste fondsen maken een combinatie tussen dagelijkse en duurzame consumptiegoederen. Een fonds dat hiervan afwijkt, is Robeco Global Consumer Trends Equities. De themaselectie is wat dit fonds anders maakt dan traditionele sectorfondsen die zich concentreren op consumenten. Het fonds belegt in drie hoofdthema’s: strong brands, emerging consumer en digital consumer. Vooral het laatste thema, waarbij de fondsmanagers Jack Neele (foto links) en Richard Speetjens (foto rechts) oog hebben voor softwarebedrijven en social media, onderscheidt dit fonds van categoriegenoten.

De kern van de portefeuille Robeco Global Consumer Trends Equities wordt gevormd door het thema ‘sterke merken’, dat in de afgelopen jaren iets belangrijker is geworden en momenteel 40 procent van de portefeuille bedraagt. Namen als Mastercard en Coca-Cola horen hier thuis. Binnen ‘digitale consument’ heeft het fondsmanagement het zwaartepunt verlegd van hardware naar software, wat betekende dat onder andere Apple werd verkocht en namen als Amazon en Tripadvisor werden toegevoegd. Ook heeft het fonds speciale aandacht voor social media, waar het gelooft in Facebook en LinkedIn. Voor de ‘opkomende consument’ heeft het fonds blootstelling aan luxe Westerse merken zoals Ferragamo en aan de gokindustrie in opkomende landen met aandelen als Sands China en Wynn Macau.

De themaselectie resulteert in enkele afwijkende sectorblootstellingen ten opzichte van de categorie, waarbij dit fonds onder meer fors belegt in technologieaandelen. De portefeuille heeft een duidelijke voorkeur voor groeiaandelen , waarmee het zich wederom anders positioneert dan veel concurrenten. De portefeuille belegt daarnaast in grotere aandelen, wat er voor zorgde dat de sterke groei in beheerd vermogen tot op heden nog geen problemen opleverde. Maar het beheerteam heeft ook kleine aandelen op de radar zoals Yelp (een website waar gebruikers hun ervaringen geven met en aanbevelingen doen voor restaurants, cafe’s, winkels, entertainment, dienstverleners en dienstverleners).

De vrijheid en flexibiliteit in het mandaat die Neele en Speetjes genieten, en waar ze ook gebruik van maken, heeft de resultaten tot op heden positief beïnvloed, maar het kan ook een risico in de portefeuille zijn wanneer de afwijkende thema’s achter blijven bij de traditionele consumentensectoren en -thema’s.

Prima team
Neele beheert het fonds sinds de start van deze strategie in november 2009 en heeft sinds eind 2010 Richard Speetjens als medebeheerder. Ze vormen een prima team, vullen elkaar goed aan en beschikken over de nodige ervaring. Hoewel de heren nog niet zo lang samenwerken zijn de resultaten tot op heden goed. Wij vinden dit team goed passen bij de strategie.

De prestaties zijn duidelijk bovengemiddeld, waarbij Neele en Speetjens hebben laten zien dat ze de risico’s van de portefeuille goed beheersen. Robeco Global Consumer Trends Equities heeft een zeer sterk 2013 achter de rug waarmee het goede, maar relatief korte track record verder wordt versterkt. Het eigengereide karakter van het fonds heeft zich uitbetaald. Digital consumer was het belangrijkste thema, waar het team met Facebook liet zien dat het zowel ontwikkelingen op themaniveau als op bedrijfsniveau goed kan beoordelen. Robeco Global Consumer Trends Equities is wel risicovoller dan categoriegenoten. Maar het wekt vertrouwen, dat wij onderstrepen met onze Morningstar Analyst Rating Bronze.

Uitgebreide toelichting
(klik op de grafiek voor een vergroting)Beheer
Bij de samenvoeging van de sectorfondsen Consumer Goods Equities, Telecom Services Equities en IT Equities eind 2009 is besloten om Jack Neele, portefeuillebeheerder van het eerstgenoemde fonds, verantwoordelijk te maken voor het nieuwe Global Consumer Trend Equities. Neele werkt sinds 2006 bij Robeco en heeft vanaf medio 2007 de leiding gehad over Consumer Goods Equities. Voordien was hij tweede man bij IT Equities en richtte zich in die hoedanigheid op analyse van software- en internetaandelen.

In het verleden beheerde Neele zeven jaar individuele klantportefeuilles bij Fortis MeesPierson. Neele is van origine een belegger in groei-aandelen. Sinds december 2010 beheert hij het fonds samen met Richard Speetjens, een aanhanger van waarde-strategieën. Speetjens beheerde eerder Europese aandelenmandaten bij het Philips Pensioenfonds, Van Lanschot en Robeco. In totaal brengt hij elf jaar ervaring met zich mee. Speetjens is een welkome aanvulling, omdat het fonds geen eigen analistenteam heeft. Wel is er de mogelijkheid tot overleg met andere beheerders uit het trends investing team, de sectoranalisten van het global team en beheerders van lokale beheerteams, zoals het in Hong Kong gevestigde Asia-Pacific team en het Rotterdamse emerging markets team. Beheerders Neele en Speetjens zijn complementair aan elkaar en vormen een goed samenwerkend duo op dit fonds.


Fondshuis
Robeco is één van de oudste fondshuizen in Nederland en is eigendom van het Japanse Orix, dat 90 procent van de aandelen bezit. De overige 10 procent is nog steeds in handen van Rabobank, de vorige eigenaar van Robeco. Wat de eventuele gevolgen van deze overname zijn voor de fondsen en de beleggingsteams kunnen wij nu nog onvoldoende inschatten, maar vooralsnog hebben ons geen signalen bereikt die ons oordeel over Robeco beïnvloeden. We kennen Robeco als een stabiele organisatie waar sprake is van een positieve werkomgeving waarin beleggen centraal staat. Robeco is in het verleden goed in staat geweest om het beleggingspersoneel aan zich te binden en er is een stevig fundament van beheerders die er al jarenlang werkzaam zijn.

In totaal beheert het fondshuis 189 miljard euro, wat gelijk verdeeld is over particuliere en institutionele klanten. De meeste fondsen worden vanuit Rotterdam beheerd, maar er zijn ook teams die werken vanuit de Verenigde Staten, Hongkong en Zwitserland.

Robeco heeft in het verleden een aantal gespecialiseerde fondsen opgericht die uiteindelijk niet succesvol bleken en het aantal fondsen werd in de afgelopen jaren dan ook enigszins gereduceerd. In vergelijking met het verleden is de mate waarin van de benchmark kan worden afgeweken bij de meeste fondsen toegenomen. Het kostenniveau van het fondsenaanbod ligt globaal genomen beneden de categoriemediaan.


Beleggingsproces
Het proces van Robeco Global Consumer Trends Equities start met het identificeren van hoofdthema’s die in het gehele consumentenuniversum leidend zijn. Dit fonds onderscheidt zich hiermee ten opzichte van veel categoriegenoten die veelal een sterker afgebakend mandaat hebben. Op dit moment worden er drie thema’s bespeeld: digital consumer, emerging consumer en strong brands. Beheerders Neele en Speetjes selecteren hierbinnen subthema’s, waarbij ze zorgvuldig analyseren wat de belangrijkste drijfveren en toekomstperspectieven zijn van deze trends.

Om blootstelling te verkrijgen aan de thema’s doen Neele en Speetjens fundamenteel onderzoek naar de bedrijven, die bij voorkeur een zo puur mogelijke blootstelling aan de thema’s moeten hebben. Het team onderzoekt de kwaliteit van het business model, het management en analyseert de financiële sterkte van het bedrijf. Het kwantitatieve model dient als ideeëngenerator en als validering van de fundamentele analyse.

Om het potentieel van een aandeel te bepalen wordt een door Robeco ontwikkeld waarderingsmodel gebruikt. De portefeuille wordt vrij van een benchmark belegd en is met ongeveer 60 posities redelijk geconcentreerd, waarbij minimaal 60 procent belegd dient te zijn in basis- of luxe consumentengoederen en maximaal 30 procent direct in aandelen in opkomende landen.


Rendement
De prestaties van het beheer team zijn in de korte tijd dat Robeco Global Consumer Trends Equities bestaat bovengemiddeld. Wij zijn van mening dat de flexibiliteit die de beheerders hebben hen de mogelijkheid biedt om de portefeuille op diverse marktomstandigheden aan te passen. Zo is het thema strong brands een belangrijke factor geweest in 2011 en deden de aandelen in het thema digital consumer het in 2012 en 2013 goed.

Gemeten vanaf de start van het fonds eind 2009, heeft het team per januari 2014 veel categoriegenoten achter zich gelaten. Dat is mede het gevolg van de beperktere mandaten van concurrerende fondsen. De beheerders hebben hun thema’s echter ook goed gekozen en hebben hier met de aandelenselectie goed invulling aan gegeven. In 2012 hebben veel grote posities in de portefeuille zoals Apple, Lululemon en LinkedIn bijgedragen aan de goede resultaten.

In 2013 presteerde het fonds zeer goed, waarbij alle drie de trends positief bijdroegen. Digital consumer was het belangrijkst, waar het team met Facebook liet zien dat het zowel ontwikkelingen op themaniveau als op bedrijfsniveau goed kan beoordelen. ASOS, LinkedIn en Amazon behoorden tot de toppers. De prestaties tot op heden zijn veelbelovend, maar wij vinden wel dat het fonds een beter passende referentie-index dan de MSCI ACWI moet gebruiken, temeer de beheerders tegenover deze index worden beoordeeld door Robeco.


Kosten
De kosten van Robeco Global Consumer Trends Equities zijn in lijn met wat voor aandelenfondsen gebruikelijk is.

Rol in portefeuille
Nichepositie. Hoewel Robeco Global Consumer Trends Equities breder belegt dan andere categoriegenoten heeft het wel een sterke focus op aan de consument gerelateerde beleggingen, waardoor het fonds alleen geschikt is als aanvulling op een goed gespreide portefeuille.


Lees ook het fondsrapport over Robeco Consumer Trends Equities F EUR >


Bekijk ook andere beleggingsfondsen in de categorie 'Aandelen sector consumenten' (klik op tabel voor vergroting).
Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

ING (L) Renta Fund Europe High Yield

Pictet-Biotech

Fidelity India Focus Fund

Add Value Fund

Skagen Kon-Tiki

Robeco US Large Cap Equities

Henderson Horizon - Global Technololgy Fund

Parvest Equity Russia

BlackRock Global Allocation

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings