Beleggingsfonds van de week: Robeco Asia Pacific Equities

De analisten van Morningstar verhoogden onlangs hun Analyst Rating voor Robeco Asia Pacific Equities van 'Bronze' naar 'Silver'. Ze waren al positief over het beleggingsfonds, maar waardoor nam hun vertrouwen nog verder toe?

Ronald van Genderen 09 april, 2015 | 9:02
Facebook Twitter LinkedIn

Robeco Asia Pacific Equities in het kort:

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ****
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Neutral
Kosten: Positive

Consistentie
Robeco Asia Pacific Equities had een Morningstar Analyst Rating ‘Bronze’ en die is begin maart één stap verhoogd naar ‘Silver’. Waarom? Het verhoogde vertrouwen is niet tot stand gekomen door een enkel aanwijsbare reden. Ook is er geen specifieke wijziging geweest binnen bijvoorbeeld het beheerteam of het beleggingsproces dat tot een positievere kijk leidde.

Veel eerder is het de periode waarin niets of nauwelijks iets verandert aan de mensen die het fonds beheren en de wijze waarop ze dat doen. Dat zorgt voor consistentie, ook in de behaalde resultaten, en dat schept uiteindelijk de mogelijkheid om met een hogere convictie te kunnen zeggen dat de Morningstar-analisten verwachten dat Robeco Asia Pacific Equities op lange termijn bovengemiddeld zal presteren. Net als in het verleden.

Stabiel, ervaren en kundig
Eén van de sterke punten van Robeco Asia Pacific Equities is het beheerteam. Niet het grootste team in de Morningstar-categorie ‘Aandelen Azië Pacific incl. Japan’, maar de kwaliteit is hoog. Aan de leiding van het beheerteam staat sinds 2007 de ervaren en kundige Arnout van Rijn (foto). Hij geeft leiding aan een team van vijf andere beheerders en drie analisten.
De kern van het beheerteam is stabiel en erg ervaren, gemiddeld hebben de beheerders ongeveer 18 jaar ervaring in de beleggingssector. Daarnaast werken 5 van de 6 beheerders al pakweg 8 jaar samen en kan er worden gesproken over een goed ingewerkt team.

Weliswaar vertrok in mei 2014 één beheerder. Dan is het goed om te kijken naar de redenen van het vertrek en naar de eventuele vervanging. Met Josephine Wu nam Robeco Asia Pacific Equities vorig jaar afscheid van een relatief ervaren beheerder, maar die nog maar 3 jaar in het team werkzaam was. Zij wilde een rol met meer verantwoordelijkheid, maar binnen dit team was die op dat moment niet voorhanden. Zij heeft daarop besloten om in te gaan op de mogelijkheid om plaatsvervangend CIO te worden bij E.I. Sturdza Investments.

Per november 2014 werd zij vervangen door Vicki Chi. Zij is een sterke opvolger. Weliswaar heeft ze een kleiner aantal jaren ervaring dan Wu, maar het spreekt in haar voordeel dat ze geen onbekende was voor het Asia Pacific-team. Ze werkte namelijk al sinds 2006 voor Robeco binnen het Emerging Market Equities-team in Rotterdam. Hierdoor is ze ruimschoots bekend en vertrouwd met de werkwijze en de mensen bij Robeco. Bovendien gaat ze in haar nieuwe functie, naast aandelen uit Indonesië, ook Chinese en Taiwanese aandelen volgen. Landen die zij in haar vorige functie ook al volgde.

Verder waardeert Morningstar dat er investeringen in het beheerteam plaatsvinden, zo blijkt uit de toevoeging van drie (junior) analisten aan het team in 2013.

Laaggewaardeerde aandelen
Het beleggingsproces dat dit beheerteam toepast voor Robeco Asia Pacific Equities is degelijk, compleet en heeft zich bewezen in het verleden. De teamleden zoeken met name naar laaggewaardeerde aandelen en proberen overgewaardeerde groeiaandelen te vermijden. Hoewel ze zich niet willen laten afleiden door marktruis, krijgt momentum wel hun aandacht.

Het proces is uiteindelijk puur bottom-up, wat wil zeggen dat ze zich volledig richten op de selectie van de in hun ogen meest aantrekkelijke aandelen. Gemiddeld worden circa 150 tot 200 aandelen diepgaand onderzocht. Deze zijn komen bovendrijven na een solide kwantitatieve filter op het universum van 2.500 aandelen en die bestaat uit de factoren waardering en (koers- en winst)momentum.

Het overgebleven aantal ondernemingen is goed diepgaand te onderzoeken met een team van zes beheerders en drie analisten. In de portefeuille worden uiteindelijk 70 tot 90 aandelen opgenomen. Daarbij is geen plaats voor aandelen uit de benchmark, de MSCI AC Asia Pacific, waarin het team geen fiducie heeft. Dus geen neutrale of onderwegingen voor aandelen die in portefeuille moeten omdat ze nu eenmaal in de index zijn opgenomen.

Daarnaast rekent Robeco Asia Pacific Equities niet te hoge kosten aan beleggers. Met lopende kosten van 0,99 procent is het kostenniveau in orde.

Benchmark verslaan
Alle bovengenoemde factoren hebben in de afgelopen jaren bovengemiddelde prestaties opgeleverd voor Robeco Asia Pacific Equities. Sinds Van Rijn het roer overnam werden benchmark en categoriegenoten ruimschoots verslagen. Weliswaar lagen de risico’s hoger, onder andere de standaarddeviatie, maar de outperformance was dermate groot dat beleggers hiervoor ruimschoots werd gecompenseerd.

Op basis van risicogewogen rendementen behoort het fonds over 3 en 5 jaar tot de 10 procent best presterende fondsen in de categorie. De prestaties onder Van Rijn zijn ook bijzonder consistent. In ongeveer het eerste jaar van zijn periode als hoofdbeheerder presteerde hij nog slechter dan de benchmark, maar sinds 2010 zijn er geen 1-jaars perioden geweest waarin het fonds achterbleef bij het gemiddelde van de Morningstar-categorie.

Robeco Asia Pacific Equities wordt beheerd door een stabiel team van hoge kwaliteit met een consistent, degelijk en bewezen beleggingsproces. Het rekent lage kosten voor beleggers kan op lange termijn bovengemiddelde resultaten behalen. Voldoende reden om de waardering te verhogen.


Meer over Robeco Asia Pacific Equities
(Klik op grafiek voor juiste formaat)Beheerteam
Morningstar schat Arnout van Rijn hoog in en vindt hem een vaardig beheerder met substantiële ervaring en een goed track record. Sinds 1994 heeft hij bij Robeco verschillende fondsen beheerd en veelal met succes. Hij was beheerder van Robeco Emerging Markets vanaf de lancering in 1994 tot 2000. Vervolgens was hij medewerker bij het Hongkong-kantoor van Rabo Investments, om twee jaar later het beheer van Robeco North American Equities op zich te nemen. Een jaar later werd hij de beheerder van het wereldwijd beleggende Rolinco.

Na een succesvolle periode van vier jaar werd hij in 2007 de beheerder van Robeco Asia-Pacific Equities. Van Rijn wordt ondersteund door 5 beheerders en 3 analisten. De drie analisten werden in 2013 toegevoegd aan het beheerteam, hetgeen de bereidheid van Robeco toont om te investeren in dit team.

In mei 2014 verliet beheerder Josephine Wu het team om plaatsvervangend CIO te worden bij E.I. Sturdza Investments. Zij is echter per november 2014 vervangen door Vicki Chi. Zij is afkomstig van het Emerging Markets Equities team van Robeco, alwaar ze sinds 2006 werkzaam was als analist op Chinese aandelen. Wij vinden dit een sterke vervanging. Daarnaast zijn wij zeer te spreken over de stabiliteit van de ervaren kern van het team, die sinds 2007-2008 met elkaar samenwerkt binnen dit fonds. Daarnaast is er veel samenwerking met het in Rotterdam gevestigde Emerging Markets Equities team.

Fondshuis
Robeco is één van de oudste fondshuizen in Nederland en is eigendom van het Japanse Orix, dat 90 procent van de aandelen bezit. De overige 10 procent blijft nog steeds in handen van Rabobank, de vorige eigenaar van Robeco. Wat de eventuele gevolgen van deze overname zijn voor de fondsen en de beleggingsteams kan Morningstar nu nog onvoldoende inschatten, maar vooralsnog hebben ons geen signalen bereikt die ons oordeel over Robeco beïnvloeden.

We kennen Robeco als een stabiele organisatie waar sprake is van een positieve werkomgeving waarin beleggen centraal staat. Robeco is in het verleden goed in staat geweest om het beleggingspersoneel aan zich te binden en er is een stevig fundament van beheerders die er al jarenlang werkzaam zijn. In totaal beheert het fondshuis EUR 211 miljard, wat gelijk verdeeld is over particuliere en institutionele klanten.

De meeste fondsen worden vanuit Rotterdam beheerd, maar er zijn ook teams die werken vanuit de VS, Hongkong en Zwitserland. Robeco heeft in het verleden een aantal gespecialiseerde fondsen opgericht die uiteindelijk niet succesvol bleken en het aantal fondsen werd in de afgelopen jaren dan ook enigszins gereduceerd. In vergelijking met het verleden is de mate waarin van de benchmark kan worden afgeweken bij de meeste fondsen toegenomen. Het kostenniveau van het fondsenaanbod ligt globaal genomen beneden de categoriemediaan.


Beleggingsproces
Het beleggingsproces achter Robeco Asia Pacific Equities is een solide en bewezen proces, waarbij  beheerder Arnout van Rijn het universum van 2.500 aandelen terugbrengt naar 70 tot 90 namen. De bottom-up strategie concentreert zich op waardering en de lange termijn, maar heeft ook oog voor momentum.

Het onderzoek wordt verricht door middel van een fundamentele analyse van factoren zoals groei, marktpositionering en een waarderingsanalyse (toekomstige kasstromen, opwaarts potentieel). Een groot deel van de eerste selectie gebeurt door middel van een kwantitatief model dat aandelen in ontwikkelde en opkomende Aziatische markten rangschikt. Deze eerste screening geldt vooral als idee generatie, waarbij ook de samenwerking met het Emerging Markets Equity-team in Rotterdam van belang is.

De uiteindelijke aandelenselectie wordt door fundamenteel onderzoek gemaakt, waarbij het team zoekt naar de beste business-modellen tegen een gunstige waardering. Het team let ook op de marktsentimenten, vooral op de volatiele Chinese markt. In de realiteit betekent dit, dat aandelen die hun koersdoel hebben bereikt niet per se uit de portefeuille verdwijnen. Bij de samenstelling van de portefeuille speelt ook het top-down perspectief een rol. Van Rijn kan daarbij correcties in de allocatie over landen en valuta maken. Hij laat zich hier leiden door de relatieve waarderingsniveaus en marktsentimenten per land, als ook de valutavisie. Sinds 2010 wordt duurzaamheid meer in het beleggingsproces betrokken.

Van Rijn heeft sinds 2007 de portefeuille van Robeco Asia Pacific Equities teruggebracht van 500 naar 70 tot 90 aandelen. Door de geconcentreerde portefeuille is het team goed in staat alle portefeuillenamen en – kandidaten grondig te onderzoeken. Vergeleken met de categorie was dit fonds altijd sterk onderwogen in Japan. Van Rijn vond de Japanse blootstelling van de veelgebruikte MSCI AC Asia Pacific erg groot. Per 2010 is echter de overstap gemaakt naar deze benchmark, omdat de Japanse weging gedaald is naar een voor Van Rijn meer acceptabel niveau. Per eind januari 2015 belegde hij 43 procent in Japan, ruim 2,5 pro ent meer dan de benchmark. Deze overweging is mede gebaseerd op de visie dat het beleid van premier Abe de Japanse economie wakker kan schudden en de aandelenmarkt op lange termijn goede waarde biedt.

Daarnaast is hij met 4 procent overwogen in China. Overige landen zijn redelijk conform benchmark en ook op sectorniveau zijn de verschillen gering. Meest opvallend zijn de overwegingen van circa 5 procent voor Cyclische Consumentengoederen en Industrie, welke bottom-up gedreven zijn. Op aandelenniveau zijn de verschillen dan ook veel aanzienlijker, hetgeen bijdraagt aan een active share van 86,6 procent. Het fonds houdt geen neutrale of onderwogen posities aan. Voor een kleine groep zeer grote indexnamen wordt de benchmark als uitgangspunt genomen bij het bepalen van de portefeuilleweging.


Rendement
Het fonds heeft sinds Van Rijn de leiding nam over het fonds tot en met eind februari 2015 een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van 6,21 procent. De MSCI AC Asia Pacific noteerde over die periode een rendement van 4,19 procent, terwijl het gemiddelde van de Morningstar-categorie 'Aandelen Azië Pacific incl. Japan' bleef steken op 2,77 procent. Daarmee steekt het fonds in rendementstermen duidelijk gunstig af ten opzichte van veel vergelijkbare fondsen en de index.

Het fonds kende echter wel een licht hoger risiconiveau. De standaarddeviatie voor het fonds lag met 16,37 procent circa een procentpunt hoger dan voor de benchmark en het gemiddelde van de categorie. De outperformance compenseert het hogere risico echter ruimschoots. Op basis van risicogewogen rendementen behoort het fonds over 3 en 5 jaar tot het best presterende percentiel van de categorie.

De prestaties onder Van Rijn zijn ook bijzonder consistent. In het begin van zijn periode als hoofdbeheerder presteerde hij nog slechter dan de benchmark, maar sinds 2010 zijn er geen 1-jaars perioden geweest waarin het fonds achterbleef op het gemiddelde van de categorie. Het beleid onder Van Rijn om van een zeer gespreide portefeuille van ongeveer 500 posities naar een veel meer geconcentreerde portefeuille te gaan van 70 tot 90 posities lijkt daarmee zijn vruchten af te werpen. Daarbij spreken de resultaten van de sterke aandelenselectie in het voordeel van dit fonds.


Kosten
Het kostenniveau van Robeco Asia Pacific Equities is in orde. De lopende kosten bedragen 0,99 procent en dat is 8 basispunten lager dan de mediaan van andere distributievergoedingvrije aandelenklassen van fondsen die beleggen in aandelen binnen de Azië-Pacific regio. Er is geen sprake van een prestatievergoeding.


Rol in portefeuille
Robeco Asia Pacific Equities is geschikt voor een aanvullend rol. Het fonds is geschikt voor brede blootstelling aan de regio Azië-Pacific.


Lees ook het analistenrapport over Robeco Asia Pacific Equities F EUR >


Bekijk ook deze selectie van beleggingsfondsen in Amerikaanse groeiaandelen. 
(klik op tabel voor juiste formaat)
Eerdere beleggingsfondsen van de week:

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Comgest Growth Emerging Markets

Fidelity European Smaller Companies Fund

HSBC GIF Euro Bond

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund

First State Global Emerging Markets Leaders Fund

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Henderson Horizon Pan European Equity Fund

Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund

BlackRock European FundFacebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings