Op weg naar Mifid II: Wat zit er in de portefeuille?

Hoe zit de portefeuille van een klant in elkaar? En wat doet de portefeuille precies? En past dat bij de doelstellingen die de klant met zijn adviseur heeft vastgesteld? Morningstar brengt u een nieuw deel in de serie die u voorbereidt op de komst van Mifid II.

Robert van den Oever 02 augustus, 2017 | 9:04
Facebook Twitter LinkedIn

De invoering van Mifid II komt snel dichterbij. Daarom nemen we u in een serie artikelen over Mifid II mee door de belangrijkste verandering die de nieuwe regels met zich meebrengen. In de eerdere artikelen hebben we laten zien hoe belangrijk het is om aan de hand van vragenlijsten het risicoprofiel en de doelstellingen van de eindbelegger te bepalen. Daarnaast hebben we laten zien hoe belangrijk het is dat de doelstelling, die samen met door de adviseur is vastgesteld, haalbaar is voor de eindbelegger.

Afgewogen samenstelling
Daar past een portefeuillesamenstelling bij die zorgvuldig afgewogen moet worden. En die indien nodig moet worden aangepast om de doelstellingen binnen bereik te houden. Samen met zijn adviseur komt de eindbelegger tot een beleggingsportefeuille die verdeeld is tussen de diverse vermogenscategoriëen: aandelen, obligaties en liquide middelen, en de diverse subcategorieën daarin: de asset allocatie.

Nu is het zelden zo dat de adviseur helemaal vanuit het niets begint aan het bouwen van een portefeuille voor een klant. Want die heeft vaak al een portefeuille met bestaande beleggingen. Het gaat er dus om dat de adviseur in samenspraak met de klant de asset allocatie aanpast aan de doelen die ze samen vastleggen.

Bestaande portefeuille niet ideaal
Die exercitie klinkt plausibel op papier, maar is in de praktijk lastiger dan je denkt. De verdeling van vermogenscategorieën in de bestaande portefeuille is vaak verre van ideaal. Stel, een adviseur heeft voor de klant een portefeuille bestaande uit 50% aandelen en 50% vastrentende waarden samengesteld.

Tegelijkertijd heeft hij te maken met de bestaande portefeuille van de klant ter waarde van 60.000 euro, verdeeld in 20.000 euro in euro aandelen, 20.000 euro in Amerikaanse aandelen en 20.000 euro in eurozone obligaties. Het plaatje ziet er dan als volgt uit:

XRay1

Het is duidelijk dat er een verschil is tussen het voorstel zoals de adviseur dat oorspronkelijk heeft gemaakt en de actuele samenstelling van de klantportefeuille. Het is zaak om dat verschil recht te zetten en te corrigeren.

Complexe asset allocatie
Dit voorbeeld oogt eenvoudig, maar in de werkelijkheid zijn klantenportefeuilles vaak veel complexer. Beleggers hebben allerlei typen fondsen van de diverse categorieën (aandelen, obligaties, ETF’s) in allerlei verschillende wegingen en die asset allocatie is soms lastig te ontrafelen. Neem de volgende portefeuille als voorbeeld. Daarvan is het moeilijk om vast te stellen hoe die is verdeeld naar de belangrijkste beleggingscategorieën:

XRay2

Het is voor de adviseur en voor de belegger zelf dus cruciaal om precies te weten wat de bestaande beleggingsportefeuille omvat en welk risico/rendementsprofiel die asset allocatie met zich meebrengt. Pas dan is het mogelijk om een zinnig voorstel te doen voor nieuwe beleggingen.

Download de gids

Wilt u meer weten over Mifid II en wat de veranderingen voor u betekenen? Lees dan de gids 'Making the Most of Mifid II', een handig naslagwerk waarmee u goed voorbereid bent op de komende veranderingen:

 

Morningstar helpt u met het invoeren van de nieuwe Mifid II regels in uw organisatie. Neem daarom een kijkje op onze speciale Mifid II pagina waar u alles kunt vinden over de veranderingen, wat die voor u kunnen betekenen, en hoe u ze in uw voordeel kunt gebruiken:

 

Bekijk ook de video waarin Morningstar's Connor Sloman de veranderingen van Mifid II toelicht:

 

Lees eerdere artikelen over Mifid II:

- Op weg naar Mifid II: Wat is het beleggingsdoel?

Op weg naar Mifid II: Wat voor type belegger bent u?

Mifid II: kosten fundamenteel criterium bij keuze beleggingsfonds

Mifid II: Wat staat ons te wachten?

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings