Beheerders van passieve fondsen maken zich sterk voor duurzaamheid

Institutionele beleggers zijn zich in toenemende mate bewust van de positieve impact van ESG integratie en engagement op hun beleggingen. Actief optreden als bezitter van aandelen loont, ook voor beheerders van passieve beleggingsinstrumenten. Eindbeleggers zullen juist hen steeds kritischer volgen op hun aanpak van duurzaamheid.

Robert van den Oever 22 augustus, 2017 | 9:02
Facebook Twitter LinkedIn

Beheerders van passieve beleggingsfondsen zien hun beheerverplichtingen niet langer als een afvinklijstje, maar ze maken zich nu heel bewust sterk voor het beïnvloeden van de bedrijven die in beleggingsportefeuilles zitten om de standaarden voor environmental (milieu), social (sociaal beleid) en governance (goed ondernemingsbestuur), ofwel ESG, te verhogen op een breed gedragen manier. Ze gaan rechtstreeks in gesprek met bedrijven en stemmen over onderwerpen als beloning, diversiteit in het bestuur en klimaatverandering.

Op die verandering gaat Hortense Bioy, Morningstar's director research voor passieve fondsen in Europa, verder in.

De schier onstuitbare opmars van passief beleggen heeft de vraag doen rijzen of die ontwikkeling implicaties heeft voor kapitaalallocatie en corporate governance. Critici stellen dat het passieve beleggers, juist omdat ze alle bedrijven in een index bezitten, niets uitmaakt of bedrijf A het beter doet dan bedrijf B en sector C beter presteert dan sector D. Dit gebrek aan onderscheid tussen bedrijven en sectoren zou kunnen leiden tot inefficiënte kapitaalallocatie waarbij beleggingsgeld vloeit naar bedrijven die dat vanuit duurzaam oogpunt eigenlijk niet verdienen.

Een manier om dat risico te vermijden voor beleggers is om zich ervan te vergewissen dat passief georiënteerde fondshuizen op adequate wijze de bedrijven monitoren die ze in portefeuille hebben voor de belegger. Dit is precies datgene wat een aantal van de grootste fondshuizen tegenwoordig inderdaad doet. Of ze geven bij de bedrijven aan dat die er meer aandacht aan moeten gaan besteden.

Op de goede weg
De afgelopen jaren is er een duidelijke verschuiving gaande die op gang is gebracht door de grote institutionele beleggers. Zij zijn zich in toenemende mate bewust van de positieve impact die ESG integratie en een actieve houding richting de bedrijven kunnen hebben op de beleggingsrendementen.

Toezichthouders hebben eveneens hun bijdrage geleverd door de invoering van stewardship codes in diverse landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en recentelijk ook Japan.

Een andere factor die de gedragsverandering van passieve managers drijft is de enorme groei van het vermogen dat zij beheren. Het vermogen in traditionele indexfondsen en Exchage-Traded Funds (ETF’s) is sinds de financiële crisis verviervoudigd en is tegenwoordig al goed voor een kwart van het wereldwijde in fondsen belegde vermogen, blijkt uit data van Morningstar.

Indexvolgers kunnen niet zomaar verkopen
De rol van passieve managers als actieve aandelenbezitters is des te belangrijker aangezien zij uiteindelijk de lange-termijnaandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven zijn. Anders dan actieve beleggingsfondsen, die een aandeel simpelweg kunnen verkopen als ze het niet eens zijn met hoe het bedrijf in kwestie zaken aanpakt, kunnen indexvolgers niet zomaar verkopen.

Maar als ze hun vermogen willen laten groeien in een omgeving waarin de marges alsmaar kleiner worden, hebben passieve managers er juist alle belang bij om zich ervan te vergewissen dat alle bedrijven in hun portefeuille het goed doen.

Om dat te kunnen bereiken, hebben sommige fondshuizen hun corporate governance teams uitgebreid met meer specialisten. Bijvoorbeeld BlackRock heeft zijn team uitgebreid van 20 leden in 2014 naar 31 nu, terwijl Vanguard’s investment stewardship team sinds 2015 ruim verdubbeld is naar 21 leden. Daarbovenop is Vanguard momenteel bezig om een research en communicatieteam op te tuigen.

Niet iedereen is bezig met ESG
Nu is het niet zo dat alle passieve beheerders evenveel en op dezelfde manier bezig zijn met ESG. De verschillen in aanpak hangen niet alleen samen met de omvang en de capaciteit van de fondshuizen, maar ook met hun filosofie, geografische reikwijdte en geschiedenis.

Als het gaat om engagement, ofwel actieve betrokkenheid bij de bedrijven in portefeuille, dan zijn sommige fondshuizen actiever dan andere. Sommigen kunnen leunen op de in eigen huis aanwezige kennis bij hun actieve portefeuillemanagers, terwijl andere die ontberen en een beroep moeten doen op externe partijen.

De focus van de betrokkenheid verschilt bovendien ook behoorlijk, waarbij sommige groepen zich bijna uitsluitend richten op governance aspecten, terwijl andere beleid hebben ontwikkeld voor milieu en sociale vraagstukken.

Gegeven het belang van verantwoord beleggen en de groeiende belangstelling bij beleggers voor ESG, valt te verwachten dat beleggers in de toekomst nog nauwgezetter de fondsen en hun aanbieders kritisch zullen volgen als het gaat om hun duurzaamheidsaanpak, verwacht Bioy. Fondsbeheerders met een passief beheerd vermogen van enige omvang zullen daar niet aan ontkomen. Als ze niet voldoen aan de wensen en verwachtingen van kritische beleggers, dan zullen ze uiteindelijk buiten de boot vallen.

De Morningstar Sustainability Rating
Meer weten over duurzaam beleggen? Bekijk hier de video waarin Morningstar's Head of Sustainability Steven Smit de achtergronden en de werkwijze van de Morningstar Sustainability Rating toelicht:

 

Lees meer over duurzaam beleggen:

Alle nieuwe duurzame fondsen van eerste helft 2017 op een rij

- 7 manieren om duurzaam te beleggen

- Het verband tussen kwaliteit en duurzaamheid bij wereldwijde large-cap aandelen

- Sector Ecologie toont duidelijk groeiende instroom duurzaam beleggen

Duurzaamheid bij Europese large cap aandelenfondsen

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten