Twee ondergewaardeerde aandelen die de Ultimate Stock Pickers bijkochten

De aankopen van de Ultimate Stock Pickers concentreerden zich in het tweede kwartaal op de sector cyclische consumentengoederen, terwijl aandelen uit de sector technologie juist verkocht werden. Wel behoren een aantal technologie-aandelen nog altijd tot de grootste portefeuilleposities. Na herweging van de portefeuilles zijn nu vastgoedaandelen onderwogen ten opzichte van de S&P 500 index. Eerder waren ook cyclische consumentengoederen duidelijk onderwogen, maar die onderweging is kleiner geworden. Morningstar geeft inzicht in welke sectoren overwogen en welke onderwogen zijn bij de 26 toonaangevende fondsbeheerders.

Robert van den Oever 23 september, 2019 | 10:49
Facebook Twitter LinkedIn

De Ultimate Stock Pickers hebben in het tweede kwartaal van 2019 zeer geconcentreerd aandelen bijgekocht. Ze sloegen vooral aandelen in in de sectoren industrie en energie. Ook in de technologiesector werd gericht bijgekocht, terwijl tegelijk in die sector ook veel verkopen uit hoge overtuiging plaatsvonden. In een eerste analyse van de aan- en verkopen door de Ultimate Stock Pickers hebben we daar onlangs aandacht aan besteed en dat kunt u hier lezen:

 

Deze keer kijken we naar de Top-10 posities in de portefeuilles van de Ultimate Stock Pickers, de wijzigingen ten opzichte van het voorafgaande kwartaal en de nieuwe sectorwegingen die dat met zich meebrengt. Om met die wegingen te beginnen, die komen naar voren in de onderstaande grafiek:

USP 03 09 2019 Exhibit 1

(klik op grafiek voor vergroting)

Na de herweging van de portefeuilles is de sector cyclische consumentengoederen veel minder sterk onderwogen ten opzichte van de S&P 500 dan een kwartaal eerder nog het geval was. Wel is nu de sector vastgoed onderwogen. Onderweging is er verder ook voor de sectoren gezondheidszorg, energie en vooral nutsbedrijven.

De overweging zit hem met name bij de sectoren financials en industrie, en in iets midnere mate grondstoffen. De weging van de sector technologie is nagenoeg gelijk aan die in de S&P 500.

Top-10 posities
De top-10 van aandelenposities in de portefeuilles, gerangschikt naar overtuiging, is gelijk van samenstelling, maar de rangschikking is wel veranderd. Zo stegen Bank of America, JP Morgan en Mastercard op de lijst, terwijl Wells Fargo juist een paar plekken daalde. 

Bekijk de top-10 aandelenposities, gerangschikt naar overtuiging, in onderstaande tabel:

USP 03 09 2019 Exhibit 2

(klik op tabel voor vergroting)

Uit de kolom die de verhouding tussen aandelenkoers en Fair Value weergeeft, blijkt dat Wells Fargo, Berkshire Hathaway en Microsoft het meest ondergewaardeerd zijn, net als in het eerste kwartaal het geval was.

Top-10 aankopen
Als we kijken naar de Top-10 van aankopen, gerangschikt naar overtuiging, dan wordt onderstreept dat de Ultimate Stock Pickers vooral naar kwaliteitsaandelen kijken; alle 10 de namen hebben een Narrow of Wide Moat rating. Wat sectoren betreft, werden met name de sectoren energie en industrie het meest bijgekocht in het besproken kwartaal.

Bekijk de top-10 aandelenaankopen, gerangschikt naar overtuiging, in onderstaande tabel:

USP 03 09 2019 Exhibit 3

(klik op tabel voor vergroting)

Naast aankopen deden de Ultimate Stock Pickers natuurlijk ook een reeks verkopen. De top-10 van hun verkopen uit overtuiging ziet er als volgt uit:

USP 03 09 2019 Exhibit 4

(klik op tabel voor vergroting)

Twee voorbeelden
Uit de lijsten van posities, aan- en verkopen pakken we twee voorbeelden van aandelen die we nader toelichten: UnitedHealth Group en ook het aandeel National Oilwell Varco, omdat daar een fikse discrepantie opduikt tussen de opinie van Morningstar en het koopgrdrag van enkele Ultimate Stock Pickers.

De tabel omvat nog een derde aandeel: Wells Fargo. Morningsatr blijft positief over de geplaagde Amerikaanse bank die sterk ondergewaardeerd is bij een herstelpotentieel dat nog niet door de hele markt wordt onderkend. Omdat de in de vorige kwartaaleditie van de Ultimate Stock Pickers al aandacht hebben besteed aan Wells Fargo, doen we dat niet opnieuw.

USP 03 09 2019 Exhibit 0

(klik op tabel voor vergroting)

 

UnitedHealth Group
Het aandeel UnitedHealth Group kent een discount van maar liefst 25% ten opzichte van de Fair Value die Morningstar-analist Jake Strole ervoor berekent. Het bedrijf omvat de grootste private ziektekostenverzekeraar van de Verenigde Staten, een zorgdivisie en een zorg-analyse tak die de op een na grootste in zijn soort is op zijn thuismarkt. De analist is van mening dat de firma vanwege zijn enorme omvang en schaalgrootte kostenvoordelen en netwerkeffecten kan boeken die de Wide Moat rating die hij aan het aandeel toekent, ondersteunen.

Het omvangrijke klantenbestand zorgt voor een hefboom op de vaste overheadkosten en biedt bovendien ruimte voor onderhandeling bij de inkoop van zorg en drukte de kosten per lid. Dat kan weer leiden tot lagere premies, hetgeen weer een aanzuigende werking op nieuwe klanten heeft.

Enig punt van zorg bevindt zich op het terrein van het overheidbeleid ten aanzien van de zorg. De aankomende verkiezingen van 2020 werpen onduidelijkheid over waar het de komende jaren naartoe gaat. Tegelijk vindt de ananlist dat niet iets om voor terug te schrikken, want de grote zorgbedrijven en zorgverzekeraars kunnen zelf onderdeel zijn van de oplossing door actief mee te denken met de beleidsmakers.

National Oilwell Varco
Een geval apart is het aandeel National Oilwell Varco, want hoewel dat noteert tegen slechts 60% van de Fair Value die Morningsatr eraan toekent, prijkt het wel op de lijst van verkochte aandelen. De Ultimate Stock Pickers denken dus anders over het aandeel dan analist Preston Caldwell. Volgens de Morningstar-analist is het bedrijf de onbetwiste leider op het gebied van toelevering van materialen aan olieboorplatforms en installaties. Dat leidde tot sterke groei in de periode 2005-2015, maar daarna drukte de sterke opkomst van schalie-oliewinning de bouw van platforms in het defensief.

De analist erkent dat de vraag naar platformbouw op een structureel lager niveau is beland, maar de markt is volgens hem te negatief, waardoor het aandeel nu een koopje is. Deze business is niet meteen verdwenen, want de installed base, ofwel de platforms die in gebruik zijn, vragten onderhoud en dat levert het bedrijf ook. Dus ook in de nieuwe werkelijkheid is het aandeel volgens Morningstar nog steeds interessant.

 

Lees meer over aandelen:

Ultimate Stock Pickers concentreren zich op sectoren industrie, energie en technologie

Schaalgrootte en efficiency helpen Vestas omgaan met veranderingen in windenergie-industrie

De aantrekkelijkste aandelen uit 3 defensieve sectoren

Dit zijn de 9 beste aandelen uit Morningstar's Defensive Super Sector

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten