Fonds van de Week: Fidelity World Fund

Het Fidelity World Fund volgt een eigenzinnige aanpak volgens drie uitgangspunten, altijd op basis van overtuiging en los van stijl of beperkingen. Dat heeft succes gebracht in uiteenlopende marktsituaties. De Morningstar Analyst Rating krijgt een upgrade van Silver naar Gold.

Robert van den Oever 14 oktober, 2021 | 8:47
Facebook Twitter LinkedIn

Fidelity World Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Gold
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: High
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: High

 

Fidelity World Fund

Dit fonds weet onder leiding van de ervaren beheerder Jeremy Podger goed door uiteenlopende marktomstandigheden heen te navigeren. Zijn aanpak is verstandig en consistent en hij maakt goed gebruik van alle middelen en de analisten die hem bij Fidelity ten dienste staan. Met een stijl-agnostische aanpak zonder belemmeringen die drie strakke uitgangspunten volgt, weet hij zijn concurrenten te verslaan. De Morningstar Analyst Rating voor de 'clean' fondsklasse Y gaat omhoog van Silver naar Gold.

Uitgebreide toelichting

Fidelity World Fund graph

 

Beheerteam
Jeremy Podger werd manager van deze strategie in maart 2012 (de Britse fondsvariant), nadat hij bij Fidelity kwam vanuit Threadneedle, waar hij leiding gaf aan Threadneedle Global Select. Daarvoor werkte Podger bij Investec, waar hij ongeveer zes jaar leiding gaf aan Investec Global Free Enterprise. Bij zijn beide vorige werkgevers bouwde Podger een sterk trackrecord van outperformance op. Bij Threadneedle was hij lid van het wereldwijde team, waarin de verantwoordelijkheden per regio waren verdeeld, en hij had specifiek betrekking op Europa.

Jamie Harvey werkt sinds januari 2018 samen met Podger aan wereldwijde strategieën, nadat hij intern was overgestapt vanuit het analistenteam. In juli 2019 werd hij gepromoveerd tot associate portfoliomanager. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring en richt zich voornamelijk op aandelen van het type 'corporate change', maar hij krijgt mogelijk meer verantwoordelijkheid over de hele portefeuille.

Podger maakt ook effectief gebruik van de ruime analytische middelen van Fidelity. De in Europa gevestigde staf van aandelenanalisten bestaat uit meer dan 60 personen. Dit grote team bestrijkt verschillende sectoren en regio's. Analyse van Aziatische aandelen wordt geleverd door Fidelity-analisten die in die regio zijn gevestigd. Podger vult deze interne analyse aan met onderzoek aan de verkoopzijde en zijn eigen analyse. Podgers consistente vermogen om beter te presteren dan in verschillende marktomstandigheden, maakt hem een opvallende manager in de zeer competitieve wereldwijde aandelenmarkt, wat leidt tot een High People Pillar rating.

Fondshuis
Fidelity International Ltd is grotendeels eigendom van het eigen management en van leden van de familie Johnson die de Amerikaanse entiteit Fidelity Investments hebben opgericht. De entiteiten zijn sinds 1980 gescheiden. Er zijn wel overeenkomsten, maar in de praktijk opereren beide los van elkaar. In de periode 2018-2019 hebben er een aantal personele wijzigingen plaatsgevonden, waaronder een nieuwe CEO en nieuwe CIO's voor aandelen, obligaties en multi-asset.

Sindsdien is de samenstelling van het senior management stabiel gebleven. Belangrijker is dat die veranderingen geen negatief effect lijken te hebben gehad op de dagelijkse beleggingsactiviteiten. De initiatieven die het nieuwe management heeft ontplooid zijn verstandig gebleken.

De focus blijft gericht op eigen fundamenteel onderzoek. Het fondshuis heeft een van de grootste research capaciteiten en is daarmee een van de sterkste in de industrie. Het wereldwijde research netwerk omvat ruim 400 beleggingsprofessionals. 

In de afgelopen jaren is een groter deel van de research middelen toegewijd aan ESG, waaronder een eigen ESG rating systeem en een groter team voor duurzame beleggingen. Wel blijven er nog verschillen in beloning tussen de asset klassen, maar dat komt wel steeds meer op één lijn te liggen.

Proces
Jeremy Podger hanteert een verstandig proces bij het filteren van beleggingsideeën en maakt goed gebruik van de middelen die hem ter beschikking staan. De strategie is erop gericht om over een periode van vijf jaar beter te presteren dan de MSCI World Index.

Ideeën worden vooral van onderop gegenereerd. Fundamentele kwantitatieve screeningsmethoden, waaronder HOLT en StarMine, zijn gekoppeld aan Podger's eigen kwalitatieve overlay om het universum van wereldwijde aandelen met een marktkapitalisatie van meer dan 1 miljard dollar terug te brengen tot een beter beheersbare omvang van ongeveer 150 namen.

Podger streeft ernaar bedrijven te ontdekken die in ten minste een van deze drie categorieën vallen: uitzonderlijke waarde, uniek bedrijf of ommekeer in het bedrijf, ofwel 'corporate change'. Podger definieert 'uitzonderlijke waarde' als aandelen waarvan hij denkt dat ze over drie jaar een stijging van ten minste 50% hebben. 'Unieke bedrijven' zijn bedrijven die hun sector domineren en een duurzaam concurrentievoordeel hebben. 'Corporate change'-bedrijven zijn bedrijven waarvan wordt aangenomen dat ze over een horizon van 12 tot 18 maanden een katalysator hebben die kan leiden tot een aanzienlijke stijging van de aandelenkoers.

Waar mogelijk maakt Podger gebruik van het onderzoek van de interne analisten van de groep. Voor aandelen die niet intern worden gevolgd, gebruikt hij zijn eigen onderzoek of dat van betrouwbare externe bronnen. Ontmoetingen met de leiding van de bedrijven is essentieel. Uiteindelijk is het proces zeer robuust, wat leidt tot een High Process Pillar rating.

Prestaties
De fondsklasse Y Acc presteerde vanaf juni 2014, toen Jeremy Podger dit fonds onder zijn hoede nam, tot en met augustus 2021 ruim beter dan de MSCI World Index en het gemiddle van de Morningstar Categorie Global Large Cap Blend. Ook op maandelijkse voortschrijdende basis over drie jaar loopt het fonds vóór op beide maatstaven.

Er zijn af en toe kleine uitschieters geweest, zoals in 2018 en in 2021 tot en met augustus, waardoor de strategie in beide gevallen meer dan 2% slechter presteerde dan de index, maar op de lange termijn heeft de strategie consistent resultaat opgeleverd. Hoewel Podger een relatief evenwichtige benadering hanteert bij de samenstelling van de portefeuille met betrekking tot de beleggingsstijl, kan het onbeperkte karakter van het mandaat nog steeds leiden tot hogere volatiliteit dan de benchmark.

Toch heeft hij aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen gegenereerd. De fondsklasse Y Acc heeft gedurende zijn dienstverband een betere Sharpe-ratio ten opzichte van de index laten zien en loopt gemakkelijk voor op zijn concurrenten over kortere perioden.

De outperformance werd voornamelijk behaald door aandelenselectie, waarbij de sector- en regioallocatie overwegend positief was. Podgers staat van dienst vóór hij bij Fidelity kwam is ook erg sterk. Het fonds Threadneedle Global Select presteerde tijdens Podgers negenjarige verbondenheid zo'n 2,5 procentpunt beter dan het categoriegemiddelde op jaarbasis. In zijn tijd als manager van wereldwijde mandaten bij Threadneedle en Investec presteerde hij op jaarbasis 2,5 en 4 procentpunten beter dan het gemiddelde van de respectievelijke peer groups van elk van beide strategieën.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse Y laten het fonds uitkomen in het op middelste kwintiel van de Morningstar Categorie. Op basis van onze beoordeling van de People, Process en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze fondsklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Gold.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Fidelity World Fund Y Acc USD. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fidelity World Fund table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Add Value Fund

Comgest Growth Europe

Schroder Global Recovery Fund

T. Rowe Price Japanese Equity Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten