Klimaatfondsen zien beheerd vermogen verdubbelen in 2021

Morningstar onderzoekt het landschap van klimaatfondsen wereldwijd. Dat is afgelopen jaar sterk gegroeid, met Europa voorop, concludeert Morningstar's ESG-expert Hortense Bioy. Ter gelegenheid van Earth Day geeft Morningstar een inkijkje in dit steeds belangrijkere universum.

Robert van den Oever 22 april, 2022 | 11:52
Facebook Twitter LinkedIn

Climate change

Een actieve aanpak om klimaatverandering tegen te gaan is urgenter dan ooit. Bedrijven, vermogensbeheerders en fondshuizen, en ook overheden lopen voorop. De Amerikaanse president Biden sloot zich opnieuw aan bij het klimaatakkoord van Parijs, het Net Zero Asset Managers Initiative kwam op stoom en belangrijke bijeenkomsten zoals de COP26 klimaatconferentie werkten aan gezamenlijke oplossingen voor de klimaatcrisis.

Ook beleggers laten zich niet onbetuigd, want zij tonen alsmaar meer betrokkenheid om klimaataanpak onderdeel te laten zijn van hun beleggingskeuzes. Want de bedreigingen door klimaatverandering zijn zo groot dat die onze manier van leven kunnen aantasten. De gevaren omvatten niet alleen acute problemen zoals overstromingen of extreme droogtes, maar ook transities, bijvoorbeeld van fossiele energie naar energie uit schone en hernieuwbare bronnen. Technologie én consumentengedrag spelen daarbij een belangrijke rol.

Beleggers kunnen met hun keuzes het verschil maken, en aanbieders van beleggingsproducten spelen daar op in. Morningstar onderzoekt het landschap van klimaatfondsen en beleggen in tijden van klimaatverandering in het nieuwe rapport Investing in Times of Climate Change onder leiding van Morningstar's ESG-expert Hortense Bioy.

 

Fig1

Klimaatverandering biedt niet alleen gevaren, maar ook kansen voor beleggers. Via de opbouw van hun portefeuilles kunnen ze zich verbinden aan bedrijven die werken aan innovaties en technologische oplossingen voor de klimaatvraagstukken waar de wereld voor staat.

Het universum van klimaatfondsen speelt daar op in door een sterk toenemend aantal strategieën dat tegemoet komt aan de uiteenlopende wensen en voorkeuren van beleggers die klimaat belangrijk vinden. Om beleggers te helpen navigeren in het soms onoverzichtelijke aanbod, heeft Morningstar 5 categorieën gedefinieerd. Daar hebben we eerder over geschreven en in dit artikel leest u alles over deze 5 categorieën:

 

De Low Carbon en Climate Conscious fondsen focussen op het reduceren van klimaat gerelateerde risico's in beleggingsportefeuilles en op beleggen in bedrijven die positief bijdragen aan de transitie naar een low-carbon economie.

Fondsen in de categorieën Green Bond, Climate Solutions en Clean Energy/Tech mikken op bedrijven die producten, services of projecten aanbieden die direct of indirect de kansen en bedreigingen omtrent het klimaat aanpakken.

Zulke specifieke klimaatfondsen brengen ook specifieke risico's met zich mee. Bijvoorbeeld bij fondsen gericht op Climate Solutions bestaat het risico op sector concentratie. Daardoor zijn zulke fondsen geschikter als  satellite holding in een portefeuille dan als component van de core allocation in een gediversifieerde portefeuille. Daar zouden Low Carbon of Climate Conscious fondsen geschikter voor zijn.

 

China haalt VS in

Wereldwijd waren er per eind december 2021 precies 860 klimaatfondsen op de markt die in Morningstar's definitie passen, met een totaal gezamenlijk beheerd vermogen van $408 miljard. Dit vermogen is in een jaar tijd verdubbeld, aangejaagd door continue instroom van nieuw fondsvermogen en versnelde ontwikkeling van nieuwe klimaatgerichte beleggingsproducten.

China passeerde in 2021 voor het eerst de Verenigde Staten en is nu de op een na grootste klimaatfondsenmarkt, na Europa.

Fig2

 

Europa blijft de grootste

Vanwege de relatief grotere commitment aan de klimaatagenda blijft Europa de grootste en meest diverse markt voor klimaatfondsen. De Europese markt werd opgestuwd door toenemende interesse onder beleggers en door regelgeving, waardoor het beheerd vermogen afgelopen jaar verdubbelde naar $325 miljard.

Niet alleen 2021, maar ook 2020 al kende fikse stimulansen in de vorm van twee nieuwe classificatie en disclosure regelgevingspakketten die onderdeel zijn van het Action Plan on Sustainable Finance van de Europese Unie: de EU Taxonomie en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Wereldwijd ziet de verdeling tussen de vijf klimaatcategorieën er zo uit:

Fig3

 

Versnelling in Europa

De sterke groei van het beheerd vermogen is bijna volledig toe te schrijven aan twee categorieën: Climate Solutions en Climate Conscious. Over heel 2021 bedroeg de instroom van vermogen in het Europese klimaatfondsen universum $108 miljard. Dat is 61% méér dan in 2020 en betekent een nieuw all-time high nadat 2020 ook al een record was.

Deze sterke fund flows gingen hand in hand met een versnelde productontwikkeling, want maar liefst 151 nieuwe klimaatfondsen kwamen op de markt. Daarnaast werden er 52 bestaande fondsen geherpositioneerd als klimaatfonds. Dit is de verdeling van het beheerd vermogen in Europa over de vijf klimaatcategorieën: 

Fig4

 

Nieuwe lanceringen

De categorie Climate Conscious was goed voor bijna de helft van de nieuwe fondsintroducties. Climate Conscious betreft fondsen die zich richten op bedrijven die klimaatverandering prioriteit geven in hun business strategies en die daardoor beter dan hun concurrenten gepositioneerd zijn voor de transite naar een low-carbon economie.

Per eind 2021 domineerden Artikel 9 fondsen (volgens de SFDR-indeling) het Europese climate fund landschap met $208 miljard aan beheerd vermogen, ofwel 64% van het totale vermogen. Fondsen volgens de Artikel 8 classificering waren goed voor $52 miljard, ofwel 16% van hee universum.

Pies

 

Wilt u meer weten over het landschap van klimaatfondsen?

Klik hier voor het volledige rapport

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten