Fonds van de Week: Robeco Global Credits

Het fonds Robeco Global Credits heeft een ervaren beheerteam dat een beleggingsproces hanteert met sterk fundamenteel onderzoek en een scherp oog voor risico. Het weet concurrenten en zijn benchmark te verslaan op de korte en lange termijn. De Morningstar Analyst Rating krijgt een upgrade van Neutral naar Bronze.

Robert van den Oever 04 mei, 2022 | 14:07
Facebook Twitter LinkedIn

Robeco Global Credits in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: High

 

Robeco Global Credits

Dit fonds heeft een ervaren beheerteam onder leiding van Victor Verberk en dat krijgt ondersteuning van een groeiende groep bedrijfsobligatie specialisten ineigen huis. Het proces wordt gekenmerkt door sterk fundamenteel onderzoek en goed risicobewustzijn. Morningstar-fondsanalist Shannon Kirwin verhoogt het oordeel op de Process Pillar naar High en dat leidt tot een upgrade van de Morningstar Analyst Rating voor de 'clean' fondsklasse FH van Neutral naar Bronze.

Uitgebreide toelichting

Robeco Global Credits graph

 

Beheerteam
Ervaren en bewezen leiderschap, gecombineerd met een robuuste krediet research aanpak, kenmerken deze strategie onder leiding van lead-manager Victor Verberk en co-manager Reinout Schapers. Beiden hebben al jaren ervaring met beleggen en staan sinds de start van de strategie in juni 2014 aan het roer.

Verberk leidt het investment-grade portefeuille beheerteam dat bestaat uit zeven personen. Hij is in 2020 gepromoveerd tot CIO vastrentende waarden en duurzaamheid voor Robeco. Als gevolg hiervan besteedt hij meer tijd aan taken in het uitvoerend comité dan voorheen. Ondanks een hogere werkdruk richt Verberk zich naar eigen zeggen vooral op zijn rol als portefeuillemanager, en dat is geruststellend. Het dagelijkse portefeuillebeheer heeft Verberk gedelegeerd aan Schapers, maar de visie van Verberk bepaalt wel enkele van zijn top-downposities in 2020.

Onze zorgen over de werkdruk van Verberk worden verder weggenomen naarmate het team dat hem ondersteunt in de afgelopen jaren is uitgebreid. In 2020 kwamen Evert Giesen en Patrick Bawlf, twee doorgewinterde kredietspecialisten, bij het investment-grade kredietportefeuille beheerteam vanuit hun eerdere posities in het kredietonderzoeksteam om te helpen bij het beheren van het groeiende beheerd vermogen.

De kredietonderzoeksteam, dat zowel investment-grade als high-yield obligaties bestrijkt, is de afgelopen jaren ook gegroeid en telt momenteel 21 leden. Het team heeft een hoge retentiegraad en kan bogen op leden met een gemiddelde ervaring van 18 jaar in de beleggingsbranche, waarvan het merendeel al 10 jaar of langer bij Robeco werkt.

Fondshuis
Robeco toont een sterke beleggingscultuur en fungeert als een goede rentmeester van het kapitaal van beleggers en dat levert een Parent Pillar rating van Above Average op. In 2013 nam het Japanse financieel conglomeraat Orix een belang van 90% in Robeco en sinds 2016 is het volledig in handen van Orix.

De groep, die uit meerdere autonome vermogensbeheerders bestaat, is geherstructureerd. Deze reorganisatie leidde tot verloop in de hogere regionen van het bedrijf, en dat ging door toen RobecoSAM werd geïntegreerd in Robeco in 2020. Gelukkig heeft de instabiliteit aan de top geen invloed gehad op de beleggingsteams van Robeco. Het fondshuis is er over het algemeen in geslaagd om getalenteerde beleggers aan te trekken en te behouden, hoewel wij een paar prominente portefeuillebeheerders hebben zien vertrekken in de afgelopen jaren.

Robeco blijft kapitaliseren op zijn bewezen expertise, waaronder kwantitatieve aandelen, thematische strategieën en credits, terwijl andere gebieden daarbuiten gerationaliseerd worden. Duurzaamheid is geïntegreerd in alle activaklassen en strategieën. Wel in verschillende mate, waarbij impact-strategieën nog altijd onder het RobecoSAM-label vallen. Het bedrijf biedt strategieën aan die gemiddeld genomen goed scoren op zowel kwantitatieve als kwalitatieve Morningstar-ratings.

Het beloningsbeleid van Robeco is afgestemd op de belangen van eindbeleggers door de nadruk te leggen op lange termijn risico-gecorrigeerde rendementen. Ook is het capaciteitsbeheer van de fondsen goed op orde.

Proces
De strategie is een combinatie van top-down credit beta positionering en fundamenteel gedreven bottom-up effectenselectie. De beheerders hebben sinds de oprichting van het fonds consequent waarde toegevoegd via beide kanalen, wat een upgrade van de Process Pillar rating van Above Average naar High rechtvaardigt.

Het team voor investment-grade krediet past hetzelfde collegiale proces toe voor al zijn beheerde strategieën, waaronder ook de euro credit variant van dit fonds. Driemaandelijkse beoordelingen van de kredietvooruitzichten helpen het team om de gewenste credit beta blootstelling te bepalen en eventuele regionale voorkeuren of investeringsthema's die het interessant acht.

Het genereren van ideeën voor individuele bedrijven komt voort uit een diepgaande kredietanalyse, waarbij rekening wordt gehouden met de strategische positionering van kredietuitgevers, hun financiële kracht, en ook ecologische, sociale en bestuurlijke (ESG) kenmerken. Ook kapitaalstructuur en uitgever-specifieke convenanten komen aan de orde. De uiteindelijke portefeuille bestaat uit 150-200 namen die uit het kredietonderzoek en de aanbevelingen door het team voortkomen.

Het team verhoogt of verlaagt de beta-blootstelling naar eigen goeddunken (historisch gezien schommelt de beta van het fonds tussen 0,8 en 1,55). De beheerders kunnen beleggen in off-benchmark high-yield credits (meestal BB bonds), opkomende bedrijven (alleen investment-grade) en door asset-backed effecten, tot 20% elk en 33% in totaal.

Prestaties
Vanaf de start tot en met maart 2022 heeft de strategie een gemiddeld jaarlijks rendement van 2,3% opgeleverd en daarmee heeft het fonds beter gepresteerd dan zowel zijn typische tegenhanger in de categorie wereldwijde bedrijfsobligaties EUR hedged (die 1,0% rendement haalde) en zijn benchmark, de Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, die 1,6% won. Het is ook in het bovenste kwartiel van zijn referentiegroep geland over de periodes van één, drie en vijf jaar.

De voor volatiliteit gecorrigeerde rendementen (gebaseerd op de Sharpe-ratio) over dezelfde periodes waren even sterk waren in vergelijking met zijn categoriegenoten en de benchmark. Deze uitstekende staat van dienst is te danken aan sterke kredietselectie, die herhaaldelijk alpha heeft toegevoegd in verschillende regio's en sectoren, en in mindere mate aan de slimme beta positionering van de portefeuille. Over het algemeen hebben de beheerders goed gebruik gemaakt van de flexibiliteit die het proces hen biedt, terwijl ze een sterk risicobewustzijn laten zien.

Het team heeft in een reeks van uiteenlopende recente marktomgevingen laten zien dat het solide resultaten weet te behalen. Het verlies van 11,9% tijdens de ergste corona-periode, tussen 20 februari en 23 maart 2020, was slechts iets ernstiger dan de daling van 10,4% die de benchmark kende. De managers maakten dit meer dan goed tijdens de rally die volgde in de tweede helft van het jaar, waardoor het fonds 2020 afsloot met een rendement dat 2,7% hoger ligt dan dat van de index. In 2021 hield de voorzichtige positionering van het team de strategie enigszins tegen; ondanks een succesvolle effectenselectie was het verlies van 1,8% van het fonds over het jaar ongeveer in lijn met het resultaat van de benchmark.

 

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse FH laten het fonds uitkomen in het middelste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

 

Lees meer
Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Robeco Global Credits FH EUR. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd Bedrijven - EUR hedged, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Robeco Global Credits table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Capital Group Global Allocation Fund

JP Morgan Emerging Markets Equity Fund

Kempen Global Small-Cap Fund

L&G ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten