Fonds van de Week: Capital Group Global Allocation Fund

De strategie van het Capital Group Global Allocation Fund volgt de bewezen multi-manager aanpak en dat levert een sterk track record op. De hoge overtuiging op deze strategie en de ervaren beheerders leiden tot een upgrade van de Morningstar Analyst Rating van Silver naar Gold.

Robert van den Oever 28 april, 2022 | 8:21
Facebook Twitter LinkedIn

Capital Group Global Allocation Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Gold
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: High
Fondshuis: High
Beleggingsproces: Above Average

Capital Group Global Allocation Fund

Dit fonds hanteert de typische beheerstijl van Capital Group met de multi-manager aanpak en afzonderlijke segmenten in de portefeuille. Alle beheerders zijn ervaren en hebben een lange staat van dienst in de beleggingswereld en bij dit fondshuis. De hoge overtuiging van Morningstar-analist Thomas De Fauw op dit fonds ten opzichte van concurrenten in deze categorie brengt hem tot een upgrade van de Morningstar Analyst Rating van Silver naar Gold, het hoogst haalbare niveau.

Uitgebreide toelichting

capital group global allocation graph

 

Beheerteam
Zes benoemde managers beheren afzonderlijk afzonderlijke segmenten van de portefeuille. De managers zijn veteranen met gemiddeld 27 jaar professionele ervaring in de beleggingswereld en 20 jaar dienstverband bij Capital Group. Ze worden ondersteund door het grote en ervaren onderzoeksteam van Capital Group. De beloningsregeling voor managers legt veel nadruk op de voor risico gecorrigeerde prestaties op de lange termijn. Het fondshuis toont bovendiengeduld met managers wier stijl uit de gratie is.

De segmenten binnen een activaklasse worden gelijk gewogen, behalve voor nieuwe managers die meestal beginnen met een kleiner deel dat in de loop van de tijd groeit. Naast het runnen van een van de uitgebalanceerde segmenten is Paul Flynn de principal investment officer; hij houdt toezicht en volgt de resultaten en risico's op strategieniveau. Hij is ook lid van de beleggingscommissie van Capital die beslist over wijzigingen in de onderliggende strategieën.

De andere uitgebalanceerde segmenten worden gerund door Hilda Applbaum, Tomonori Tani en Anirudh Samsi die in januari 2019 bij het team kwam. Bij de vastrentende segmenten waren er twee interne managerwisselingen in de afgelopen drie jaar en nu worden deze beheerd door Thomas Høgh en Andrew Cormack.

Fondshuis
De inspanningen van Capital Group om haar concurrentievoordelen verder uit te bouwen, versterken de Parent Pillar rating van High. Het fondshuis is in de Verenigde Staten bekender dan daarbuiten vanwege zijn American Funds-assortiment. De deskundigheid van deze actieve beheerder in aandelen is al lang duidelijk, dankzij het kenmerkende systeem met meerdere beheerders.

De activiteiten in vastrentende waarden waren op de achtergrond geraakt, maar dat begon te veranderen toen de resultaten van het vlaggenschipfonds American Funds Bond Fund in 2008 gingen verslechteren. Het bevorderen van een betere coördinatie van de visies van beheerders op vastrentende waarden en het toevoegen van nieuw beleggingstalent en méér middelen wierp begin 2020 zijn vruchten af; vanaf toen deden de obligatiestrategieën het grotendeels veel beter dan hun concurrenten.

Het fondshuis heeft ook geprobeerd om zijn fund-of-funds-aanbod te versterken, inclusief het assortiment taget-date fondsen. In januari 2020 richtte het de Capital Solutions Group op als een aparte beleggingsentiteit om nieuw personeel met asset-allocatie en kwantitatieve onderzoeksachtergronden in onder te brengen en om extra middelen aan te schaffen.

Tegelijkheeft het fondshuis de expertise in aandelen niet uit het oog verloren. Het houdt managers nog steeds aan strenge normen, terwijl het geduld toont met degenen wier beleggingsstijl uit de gratie is in de markt. Toch deed het assortiment aandelenfondsen het in het afgelopen decennium niet zo goed als in voorgaande jaren. Om ervoor te zorgen dat Capital Group zijn historische voorsprong behoudt, moet het alle problemen aanpakken die een voordeel kunnen opleveren, inclusief het verduidelijken van de capaciteitslimieten van strategieën.

Proces
De strategie volgt de kenmerkende, bottom-up-georiënteerde multimanager-aanpak van Capital Group, waardoor de zes managers hun sterke punten ten volle kunnen benutten. De aanpak is eenvoudig maar effectief. Elke manager beheert een afzonderlijk deel van de portefeuille, met vier uitgebalanceerde segm,enten die samen 75% van het vermogen vertegenwoordigen.

Twee vastrentende segmenten vormen de overige 25%. Het doel is om vermogensgroei op lange termijn te realiseren, en tegelijk kapitaal te beschermen en lopende inkomsten te genereren. Op basis van de visies van de beheerders de weging van aandelen in de portefeeuille variëren tussen 45% en 75%.

Elke evenwichtige beheerder heeft een unieke beleggingsbenadering, die leidt tot stijl- en risicospreiding op portefeuilleniveau. Alle evenwichtige portefeuillebeheerders volgen over het algemeen een langet ermijn gerichte, op hoge overtuiging gebaseerde benadering met ieder gewoonlijk ongeveer 25-50 posities, meestal large-capaandelen. De 'bond sleeves', ofwel obligatiesegmenten, worden conservatief beheerd. Ze bestaan uit staatsobligaties en investment grade bedrijfsobligaties met een vergelijkbare kredietkwaliteit als de benchmark en er zitten geen uitgevers zonder rating tussen of high-yield kwaliteit.

Met de vastrentende portefeuille als ballast is het de aandelenkant die de resultaten binnenbrengt. Principal Investment Officer Paul Flynn houdt toezicht op de portefeuille en de risicofactoren, maar vanwege de relatief geringe overlap tussen de verschillende beleggingsbenaderingen, zijn aanpassingen uit overwegingen van risicobeheer tot nu toe zeldzaam geweest.

Prestaties
Sinds de lancering in februari 2014 heeft de niet-gehedgde fondsklasse Z met een rendement van 6,4% gemiddeld per jaar tot en met maart 2022 duidelijk beter gepresteerd dan de Morningstar-categorie moderate allocation USD  en presteerde het op hetzelfde niveau als de 60% MSCI ACWI/40% Global Aggregate Index-benchmark.

Het fonds blijft echter 0,2 procentpunt achter op de categoriebenchmark van de 50% FTSE World Index/50% Bloomberg US Aggregate Bond Index op jaarbasis. De voor risico gecorrigeerde rendementen waren aantrekkelijk en het fonds belandt in het eerste deciel van zijn categorie, zoals gemeten door Morningstar Risk-Adjusted Returns.

Het toonde een grotere veerkracht bij drawdowns, ook in de turbulentie van het eerste kwartaal van 2020, toen het fonds kleinere verliezen noteerde dan zijn gemiddelde concurrent. Toch is de standaarddeviatie meestal hoger dan het categoriegemiddelde.

Hoewel de assetallocatie de geschiedenis van het fonds enigszins heeft beïnvloed, was de aandelenselectie in het algemeen gunstig. Het ontberen van een positie in Apple sinds april 2018 en een lage blootstelling aan deze mega-cap in de periode daarvóór hebben de relatieve prestaties soms geschaad.

Microsoft is echter gedurende het grootste deel van het bestaan van het fonds een top-10-positie geweest en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de prestaties ervan. Het aandeel is momenteel in handen van alle evenwichtige beheerders, naast Nestle en Home Depot, twee andere langetermijnbeleggingen.

Capital Group's analisten volgen bijna alle aandelen in de portefeuille, maar hun winstprognoses en koersdoelen beïnvloeden de diverse managers op verschilende manieren. Niet-consensusaandelen kunnen nog steeds in de portefeuille terechtkomen, zelfs als slechts een van de vier evenwichtige beheerders een hoge overtuiging heeft, bijvoorbeeld bij Alphabet, Domino's Pizza en Tokyo Electron, allemaal top 20 posities per eind 2021.

In 2021 profiteerde het fonds van selectie met name binnen halfgeleiders, waaronder ASML en Broadcom. Het Braziliaanse digitale betalingsbedrijf PagSeguro Digital en de Chinese vastgoedontwikkelaar Shimao Group Holdings waren tegenstanders. Aan de vastrentende kant had de effectenselectie een positief effect in zowel 2018 als 2019, voornamelijk van staatsobligaties, die de neiging hebben om de sleeve te domineren. In 2021 woog de duration op de prestaties toen de inflatie opliep en de markt tariefverhogingen begon in te prijzen.

Kosten
De lopende kosten van de rebatevrije 'clean' fondsklasse Z laten dit fonds uitkomen in het op een na goedkoopste kwintiel van de categorie. Op basis van de verbeterde beoordelingsmethodologie achter de People, Process en Parent Pillars van de Morningstar Analyst Rating, die meer nadruk legt op kosten en verwachte prestaties ten opzichte van benchmark en concurrenten, denken we dat dit fonds in staat zal zijn om positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. Dit fonds heeft een Morningstar Analyst Rating van Gold.

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z EUR. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Europa Large Cap Groei, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

capital group global allocation table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- JP Morgan Emerging Markets Equity Fund

Kempen Global Small-Cap Fund

L&G ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund

JP Morgan Global Macro Sustainable Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten